Příjmy českých daňových rezidentů v zahraničí

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví , Cla

Obsah již proběhlého kurzu

Výklad se zaměří na daně z příjmů, mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, na koordinační nařízení (a vybrané smlouvy o sociálním zabezpečení).
Obsah semináře:

Základní informace o volném pohybu služeb

 • České živnostenské oprávnění versus oprávnění podnikat v zahraničí

Daň z příjmů

 • Kdo je daňový rezident
 • Příjmy z podnikání českého daňového rezidenta realizovaného v zahraničí
 • Kdy vznikne českému daňovému rezidentovi v zahraničí stálá provozovna a kdy má povinnost platit daň z příjmů fyzických osob v zahraničí
 • Podnikání českých daňových rezidentů v zahraničí prostřednictvím právnické osoby založené v zahraničí (rozdíly, výhody a nevýhody)
 • Příjmy z podílů na zisku (z dividend) v zahraničí a jejich zdanění v zahraničí a v České republice
 • Příjmy z úroků ze zahraničí
 • Příjmy z prodeje majetku v zahraničí (nemovité věci, cenné papíry)
 • Zamezení dvojího zdanění (zápočet, vynětí, samostatný základ daně, doložení zaplacení daně, prodloužení lhůty pro podání přiznání)

Sociální a zdravotní pojištění

 • Kam platit pojištění při podnikání v České republice a v jiném členském státě
 • Kam platit pojištění při podnikání ve státě, s nímž má Česká republika uzavřenou smlouvu sociálním zabezpečení
 • Vyslání osoby samostatně výdělečně činné do jiného členského státu
 • Vyslání osoby samostatně výdělečně činné do smluvního státu

Příklady

Seminář je určen:

především podnikajícím fyzickým osobám, které podnikají i v zahraničí, účetním a daňovým poradcům, kteří řeší pojistné a daňové dopady činnosti a dalších příjmů fyzických osob (českých daňových rezidentů) v zahraničí, a jejich dopady v České republice.