Příjmy českých daňových rezidentů v zahraničí

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví , Cla

Název      Cena     
Cenné papíry – účetní a daňový pohled aktuálně a v roce 2024
VOX     3 255 Kč s DPH
e-learning
Cenné papíry – účetní a daňový pohled aktuálně a v roce 2024
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
5.3.
2024
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • včetně výkladu provedení fyzické inventarizace
ANAG   Praha   2 306 Kč 
5.3.
2024
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   10 990 Kč 
5.3.
18.4.
2024
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   12 990 Kč 
5.3.
30.4.
2024
ON-LINE webinář FKSP a sociální fondy • změny od 1.1.2024 • zásady pro tvorbu a čerpání
ANAG     1 975 Kč 
6.3.
2024
Aktuality pro příspěvkové organizace • hospodaření, účetnictví a daně v roce 2024
ANAG   Praha   2 306 Kč 
7.3.
2024
ON-LINE webinář Novinky v daních a účetnictví od 1. 1. 2024 • aktuální změny
ANAG   Olomouc   2 058 Kč 
7.3.
2024
Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2024 v příkladech
VOX     3 497 Kč s DPH
e-learning
Zákon o dani z nemovitých věcí
VOX     3 134 Kč s DPH
7.3.
2024
Zákon o dani z nemovitých věcí
VOX   Praha   3 134 Kč s DPH
7.3.
2024
Daňové přiznání fyzických osob 2023
Verlag Dashöfer     472 Kč s DPH
8.3.
2024
Daňové přiznání právnických osob 2023
Verlag Dashöfer     956 Kč s DPH
8.3.
2024
Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech
VOX     3 013 Kč s DPH
e-learning
Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech
VOX   Praha   3 013 Kč s DPH
8.3.
2024
Účetní výkazy pro praktické využití
VOX     2 771 Kč s DPH
e-learning
Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2024 v praktických příkladech z praxe • prezenčně i on-line v Olomouci
ANAG   Olomouc   2 058 Kč 
8.3.
2024
Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 306 Kč 
8.3.
2024
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   10 990 Kč 
9.3.
4.5.
2024
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   12 990 Kč 
9.3.
18.5.
2024
  Stránka 1 z 28   Další
20 z 545 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Výklad se zaměří na daně z příjmů, mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, krátce se dotkneme i pravidel pro odvod sociálního a zdravotního pojištění podle koordinačních nařízení.
Obsah semináře:

Daň z příjmů

 • Kdo je daňový rezident
 • Příjmy českých daňových rezidentů ze zaměstnání v zahraničí
 • Příjmy z podnikání českého daňového rezidenta realizovaného v zahraničí (volný pohyb služeb nebo usazování?)
 • Kdy vznikne českému daňovému rezidentovi v zahraničí stálá provozovna a kdy má povinnost platit daň z příjmů fyzických osob v zahraničí
 • Podnikání českých daňových rezidentů v zahraničí prostřednictvím právnické osoby založené v zahraničí (rozdíly, výhody a nevýhody)
 • Příjmy z podílů na zisku (z dividend) v zahraničí a jejich zdanění v zahraničí a v České republice
 • Příjmy z úroků ze zahraničí
 • Příjmy z prodeje majetku v zahraničí (nemovité věci, cenné papíry)
 • Povinnost podat přiznání k dani z příjmů v České republice
 • Zamezení dvojího zdanění (zápočet, vynětí, samostatný základ daně, doložení zaplacení daně, prodloužení lhůty pro podání přiznání)

Sociální a zdravotní pojištění

 • Kam platit pojištění při zaměstnání v zahraničí
 • Kam platit pojištění při podnikání v České republice a v jiném členském státě
 • Kam platit pojištění při podnikání ve státě, s nímž má Česká republika uzavřenou smlouvu sociálním zabezpečení
 • Vyslání osoby samostatně výdělečně činné do jiného členského státu
 • Vyslání osoby samostatně výdělečně činné do smluvního státu

Příklady

Seminář je určen:

především všem českým daňovým rezidentům, kteří mají příjmy ze zahraničí, a to jak zaměstnancům, tak i podnikajícím fyzickým osobám, účetním a daňovým poradcům, kteří řeší pojistné a daňové dopady činnosti a dalších příjmů fyzických osob (českých daňových rezidentů) v zahraničí, a jejich dopady v České republice.