Zdanění a pojištění zahraničních zaměstnanců v ČR nejen při ročním zúčtování v případových studiích

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo , Prezentační dovednosti , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Obsah již proběhlého kurzu

S koncem zdaňovacího období si kladou zaměstnavatelé otázky týkající se správného pojištění a zdanění svých zaměstnanců, kteří jsou cizími státními příslušníky, nebo i těch, kteří jsou sice českými občany, ale jsou daňovými nerezidenty. Seminář je určen pro zaměstnavatele a jejich mzdové účetní, kteří zpracovávají tuto problematiku, jakož i pro další odbornou veřejnost. Se správným zdaněním souvisí i správné určení státu, do něhož mají být hrazeny odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a to zejména tam, kde je se zaměstnáním spojen nějaký přeshraniční prvek, například časté zahraniční pracovní cesty či práce z domova v zahraničí atd. Po krátkém výkladu pravidel pro pojištění v Evropské unii a pravidel určení daňové rezidence a zdanění zaměstnanců budou tato pravidla vysvětlena na případových studiích řešených lektorem se zdůvodněním postupu. Detailně budou probírány podmínky pro roční zúčtování a pro povinnost podání přiznání jednotlivými zaměstnanci podle jejich konkrétní situace.

Program:

 • pravidla pro určení, kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky),
 • souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU včetně zahraničních home officů a související povinnosti zaměstnavatele,
 • studenti a důchodci z členského státu EU pracující v České republice,
 • situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR,
 • jednatel v ČR a zaměstnanec nebo OSVČ v jiném členském státě EU,
 • opožděné vystavení formuláře A1 s určením příslušnosti do ČR nebo do jiného členského státu a řešení situace z pohledu zaměstnavatele, dopady do zdanění zaměstnanců, povinnosti oprav ze strany zaměstnavatelů,
 • jak se určí daňová rezidence u zahraničního zaměstnance,
 • zahraniční zaměstnanec pracující pro českou společnost v ČR a/nebo v zahraničí včetně zahraničního home office a související povinnosti českého zaměstnavatele se zdůrazněním rozdílů u občana EU a občana třetí země,
 • výběr záloh za práci mimo ČR u daňových rezidentů a daňových nerezidentů,
 • zdanění příjmů jednatelů a dalších členů statutárních orgánů (kdy srážkovou a kdy zálohovou daň),
 • vyslání zahraničního zaměstnance zahraničním zaměstnavatelem do ČR (kdy se jedná o službu a kdy o mezinárodní pronájem pracovní síly, související povinnosti),
 • zahraniční zaměstnanci přidělení agenturou práce k českému zaměstnavateli,
 • základ daně u daňových nerezidentů,
 • nároky na slevu na dani v průběhu roku,
 • roční zúčtování v různých situacích zaměstnanců, kdy ano, kdy ne, příklady,
 • povinnosti českého zaměstnavatele při výplatě mzdy daňovému nerezidentovi (vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za 2021 a daňoví nerezidenti).