Kolektivní vyjednávání a odborové organizace

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo , Prezentační dovednosti , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem semináře je poskytnutí základního přehledu vzájemných práv a povinností mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, která u něj působí, upozornění na některá pochybení běžná v rámci kolektivního vyjednávání a kolektivních smlouvách. V rámci semináře bude prodiskutován také samotný proces kolektivního vyjednávání a jak postupovat v případě, že se dohoda nepodaří.
Obsah semináře:
 • Úvod do problematiky
 • V úvodu si uděláme krátký exkurz do historie odborových organizací a jejich zakotvení v mezinárodních úmluvách.

 • Působení odborové organizace a jeho podmínky
 • V této části bude rozebrán vznik a zánik odborové organizace, stejně jako začátek a ukončení působení odborové organizace u zaměstnavatele.

 • Informování, projednání a souhlas odborové organizace
 • V této části se podíváme na základní povinnosti zaměstnavatelů vůči odborovým organizacím (jiné než související s kolektivním vyjednáváním), a to zejména se zaměřením na situace, ve kterých zaměstnavatel potřebuje souhlas odborových organizací.

 • Vybrané otázky kolektivních smluv
 • V této části se podíváme na vybrané problémy spojené s obsahovou stránkou kolektivních smluv a doporučení k tomu, co by v kolektivní smlouvě být (ne)mělo.

 • Kolektivní vyjednávání
 • Následně si probereme proces kolektivního jednání a zejména postup v situacích, kdy se kolektivní vyjednávání nedaří podle představ a nedaří se dospět k dohodě.

 • Kolektivní spory, stávka a výluka
 • V závěru se pak podíváme na nejzazší situace, do kterých může kolektivní vyjednávání dospět, se zaměřením na podmínky pro vyhlášení stávky a povinnost zaměstnavatele a odborové organizace s tím spojené.

 • Diskuse
 • Časový harmonogram

  08:30 – 09:00 prezence účastníků

  09:00 – 11:00 přednáška (1. část)

  11:00 – 11:15 přestávka s občerstvením

  11:15 – 13:00 přednáška (2. část + diskuze)