1. VOX a.s. - kurzy v sekci Právo a legislativa

1. VOX a.s. - pořadatel kurzů. Firma organizuje v kategorii Právo a legislativa celkem .
Název      Cena     
Potravinářské podvody a falšování potravin
VOX   Praha   2 190 Kč 
5.6.
2020
Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé
VOX   Praha   2 290 Kč 
9.6.
2020
Novela stavebního zákona v praxi a rekodifikace veřejného stavebního práva
VOX   Praha   2 590 Kč 
11.6.
2020
Platební styk pro pokročilé včetně nejnovějších změn (on-line kurz)
VOX   Praha   2 390 Kč 
11.6.
2020
Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci – upozornění na rizika, praktická doporučení, příklady z praxe
VOX   Praha   2 290 Kč 
12.6.
2020
Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi
VOX   Praha   2 390 Kč 
16.6.
2020
Restartujte efektivně svůj LinkedIn
VOX   Praha   2 390 Kč 
16.6.
2020
Autorské právo v praxi: vlastní tvorba a možnosti užití cizího obsahu offline i online
VOX   Praha   2 390 Kč 
17.6.
2020
Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán
VOX   Praha   2 190 Kč 
18.6.
2020
Firemní storytelling
VOX   Praha   3 990 Kč 
19.6.
2020
Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na vnitrostátní přepravy – smlouvy k zajištění přepravy zboží dle občanského zákoníku
VOX   Praha   2 190 Kč 
19.6.
2020
Řízení alergenů ve stravovacích provozech
VOX   Praha   2 190 Kč 
22.6.
2020
Smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a zdravotní pojišťovnou v praxi
VOX   Praha   2 390 Kč 
22.6.
2020
Etiketa nejen pro úřednice a úředníky
VOX   Praha   1 990 Kč 
23.6.
2020
Novela zákona o obchodních korporacích
VOX   Praha   2 490 Kč 
24.6.
2020
Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech
VOX   Praha   2 290 Kč 
24.6.
2020
Insolvenční právo zejména ve vztahu k uplatňování a uspokojování pohledávek věřitelů
VOX   Praha   2 690 Kč 
25.6.
2020
Kontaminující látky v potravinách
VOX   Praha   2 290 Kč 
25.6.
2020
Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech s účinností od 1. 1. 2021
VOX   Praha   2 790 Kč 
25.6.
2020
Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí – smluvní dokumentace vč. nájemních vztahů a připravované novely občanského zákoníku
VOX   Praha   2 390 Kč 
26.6.
2020
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 100 termínů