1. VOX a.s. - kurzy v sekci Právo a legislativa

1. VOX a.s. - pořadatel kurzů. Firma organizuje v kategorii Právo a legislativa celkem .
Název      Cena     
Auditor v potravinářství (on-line seminář)
VOX   PRAHA - Nové Město   2 290 Kč 
13.5.
2021
Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe ve stravovacích provozech (on-line seminář)
VOX   PRAHA - Nové Město   1 990 Kč 
14.5.
2021
Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu, a souvisejících předpisů (on-line seminář)
VOX   PRAHA - Nové Město   2 290 Kč 
18.5.
2021
Společnost s ručením omezeným po 1. 1. 2021 (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 390 Kč 
18.5.
2021
Kontaminující látky v potravinách, alergeny (on-line seminář)
VOX   PRAHA - Nové Město   2 290 Kč 
19.5.
2021
Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících (on-line seminář)
VOX   PRAHA - Nové Město   2 100 Kč 
20.5.
2021
Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii
VOX   PRAHA - Nové Město   3 990 Kč 
21.5.
2021
Zadávání veřejných zakázek včetně konkrétní vzorové zadávací dokumentace (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 490 Kč 
24.5.
2021
Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou v praxi se zaměřením na úhradu v roce 2020 a 2021 (on-line seminář)
VOX   PRAHA - Nové Město   2 390 Kč 
25.5.
2021
Právní ochrana a propagace značky a produktů (on-line seminář)
VOX   Praha   2 190 Kč 
26.5.
2021
Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností a péče řádného hospodáře po novele ZOK (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   1 890 Kč 
27.5.
2021
Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí – smluvní dokumentace vč. nájemních vztahů (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 490 Kč 
27.5.
2021
Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (on-line seminář)
VOX   PRAHA - Nové Město   2 190 Kč 
28.5.
2021
Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci – upozornění na rizika, praktická doporučení, příklady z praxe (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 290 Kč 
31.5.
2021
Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů
VOX   PRAHA - Nové Město   2 190 Kč 
1.6.
2021
Přeměny obchodních společností – právní pohled
VOX   PRAHA - Nové Město   2 690 Kč 
2.6.
2021
Přeměny obchodních společností – právní pohled (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 690 Kč 
2.6.
2021
Týmová komunikace krok za krokem – jak se domluvit a jak spolupracovat
VOX   PRAHA - Nové Město   3 990 Kč 
2.6.
2021
Úhrada ambulantní specializované péče (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   1 790 Kč 
2.6.
2021
Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi
VOX   PRAHA - Nové Město   2 490 Kč 
4.6.
2021
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 64 termínů