1. VOX a.s. - kurzy v sekci Kurzy daní a účetnictví

1. VOX a.s. - pořadatel kurzů. Firma organizuje v kategorii Kurzy daní a účetnictví celkem .
Název      Cena     
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do Z
VOX   Praha   15 990 Kč 
24.7.
16.8.
2018
Mezinárodní účetní standardy I. – speciálka od A do Z
VOX   Praha   8 790 Kč 
24.7.
26.7.
2018
Zákon o daních z příjmů – pro začínající
VOX   Praha   2 290 Kč 
26.7.
2018
Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
VOX   Praha   2 065 Kč 
6.8.
2018
DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů
VOX   Praha   1 890 Kč 
8.8.
2018
Daňový profesionál® – kompletně
VOX   Praha   39 900 Kč 
13.8.
26.9.
2018
Daňový profesionál® – povinný cyklus k získání mezinárodního certifikátu IES
VOX   Praha   28 080 Kč 
13.8.
13.9.
2018
Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice
VOX   Praha   4 690 Kč 
13.8.
14.8.
2018
Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích doložek INCOTERMS a vykazování INTRASTATU
VOX   Praha   5 990 Kč 
13.8.
15.8.
2018
Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z
VOX   Praha   8 790 Kč 
14.8.
16.8.
2018
Daně pro nestátní neziskové organizace
VOX   Praha   2 065 Kč 
15.8.
2018
Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2018 – pro pokročilé
VOX   Praha   3 890 Kč 
15.8.
16.8.
2018
Skladové zásoby, jejich pořízení s vazbou na účetnictví, daň z příjmů a DPH v roce 2018
VOX   Praha   2 290 Kč 
17.8.
2018
Daně – výklad nejdůležitějších zákonů
VOX   Praha   19 980 Kč 
20.8.
29.8.
2018
Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko
VOX   Praha   2 590 Kč 
20.8.
2018
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi
VOX   Praha   1 990 Kč 
21.8.
2018
Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
VOX   Praha   690 Kč 
21.8.
2018
Mzdové účetnictví pro personalisty
VOX   Praha   3 590 Kč 
22.8.
23.8.
2018
Zákon o daních z příjmů – právnické osoby
VOX   Praha   2 690 Kč 
22.8.
2018
Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
VOX   Praha   1 890 Kč 
23.8.
2018
  Stránka 1 z 17   Další
20 z 324 termínů