Asociace realitních kanceláří ČR - kontakty, adresa, kurzy a studia

Logo Asociace realitních kanceláří ČR
Adresa:Strašnická 3165/1b, Praha 10
Tel. +420 272 762 953; 608 446 656
Email: kurzy@arkcr.cz
Web www.arkcr.cz
Kontaktni osoba: Ing. Petr Koranda
IČO: 41196716
Mapa se načítává ...

Profil Asociace realitních kanceláří ČR

Asociace realitních kanceláří České republiky je profesní sdružení realitních makléřů, správců nemovitostí, dražebníků a dalších profesionálů působících na trhu s nemovitostmi v České republice.
Asociace byla založena v roce 1991 několika realitními kancelářemi z různých míst České republiky a v dnešní době čítá členská základna více než 300 realitních kanceláří z celé republiky.
Asociace je jediné profesní sdružení odborníků, obchodníků a dalších profesionálů působících na trhu s nemovitostmi v České republice, které již od svého založení podmiňuje přijetí členů splněním kvalifikačních a kompetenčních požadavků. Člen Asociace musí být pojištěn na profesní odpovědnost, musí dodržovat stanovy a vnitřní směrnice Asociace (např. schválený Etický kodex apod.)

Profesní vzdělávání
K důležitým aktivitám ARK ČR patří již od počátku 90. let pořádání profesního vzdělávání pro realitní makléře. Požadavek celoživotního vzdělávání je zejména u tak odborně náročných profesí jako je činnost realitního makléře, správce nemovitostí či dražebníka zcela samozřejmý. Kurzy pořádané ARK ČR, resp. její dceřinou společností Informačním centrem ARK, spol.. s r.o., zahrnují jak vícedenní rekvalifikační kurz Obchodník s realitami, tak tzv. nadstavbové semináře zaměřené na konkrétní aktuální témata. Kurz Obchodník s realitami je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako profesní rekvalifikace a je zakončen zkouškou odborné způsobilosti autorizovanou osobou. Pořadatel kurzu má udělené oprávnění vydané Ministerstvem pro místní rozvoj jako autorizovaná osoba takové zkoušky provádět.

Kurzy Asociace realitních kanceláří ČR
Všechny vzdělávací kurzy