Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2024

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo , Prezentační dovednosti , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Aktuality ze mzdové a personální oblasti 2024
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2025
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč s DPH
14.10.
2024
Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2025
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
17.10.
2024
Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2025
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
18.10.
2024
Aktuality ze mzdové a personální oblasti a změny od 1.1.2025
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
23.10.
2024
Aktuality ze mzdové a personální oblasti a změny od 1.1.2025
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč s DPH
24.10.
2024
Aktuality ze mzdové a personální oblasti a změny od 1.1.2025
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
31.10.
2024
Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2025
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 400 Kč s DPH
13.11.
2024
Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2025
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 400 Kč s DPH
18.11.
2024
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2025 • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 306 Kč 
19.11.
2024
Aktuality ze mzdové a personální oblasti a změny od 1.1.2025
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
20.11.
2024
Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2025
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč s DPH
20.11.
2024
Aktuality ze mzdové a personální oblasti a změny od 1.1.2025
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 400 Kč s DPH
22.11.
2024
Aktuality ze mzdové a personální oblasti a změny od 1.1.2025
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
26.11.
2024
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2024 a očekávané změny pro rok 2025
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
27.11.
2024
Aktuality ze mzdové a personální oblasti a změny od 1.1.2025
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč s DPH
28.11.
2024
Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2025
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
28.11.
2024
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2025 • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 306 Kč 
10.12.
2024
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2024 a očekávané změny pro rok 2025
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 400 Kč s DPH
11.12.
2024
Aktuality ze mzdové a personální oblasti a změny od 1.1.2025
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 400 Kč s DPH
13.12.
2024
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 25 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti. Toto vše na přelomu roku zajímá mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2024. Zdůrazníme i změny vyplývající z tzv. daňového balíčku 2024. Přijďte na seminář a vše podstatné se zde dozvíte.
Obsah semináře:
  • Změny v pracovněprávní oblasti – novela zákoníku práce
   • Nové stanovení postupu při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21)
   • Rozšíření informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru – § 37 ZP, a to do 7 dnů
   • Nové stanovení informační povinnost vůči zaměstnancům vysílaným na území jiného státu (§ 37a)
   • Zásadní změny dotýkající se dohod o pracích mimo pracovní poměr
   • Náhrady nákladů při výkonu práce na dálku
   • Rodičovská dovolená (§ 196), pružné uspořádání práce (§ 241)
   • Práce na dálku (§ 317)
   • Nad rámec transpozice směrnic – novelizace problematiky doručování s ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl.)
  • Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy
   • Minimální mzda ve všech souvislostech – správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana
  • Změny v zákoně o daních z příjmů
   • správné postupy při poskytování stravenkového paušálu v r. 2024
   • návrh změn pro rok 2024 v oblasti příjmu fyzických osob („ozdravný balíček“)
  • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
   • návrh změn v zákoně č. 187/2006 Sb. v souvislosti s ozdravným balíčkem
   • nové redukční hranice pro rok 2024
   • maximální vyměřovací základ v roce 2024
   • další parametrické změny v oblasti sociálního pojištění
   • dobrovolná účast na důchodovém pojištění
   • zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu, nižší valorizace u důchodů
  • Změny ve zdravotním pojištění
   • odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2024 a podmínky pro uplatnění minimální vyměřovací základ
   • odvod pojistného u OSVČ, OBZP a pojištěnců státu
  • Změny v oblasti srážek ze mzdy
   • chráněný účet dlužníka
   • náhradní výživné
   • paušální náhrada za exekuční srážku
   • nezabavitelná částka v roce 2024
   • mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení
   • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
   • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
  • Další změny k datu konání semináře
  • Zákon o ochraně oznamovatelů a nové povinnosti zaměstnavatelů
  • Zvýšení rodičovského příspěvku
  • Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4% podíl
  • Dotazy a diskuse