Preventista BOZP

Preventista BOZP Verlag Dashöfer https://www.kursy.cz/?product=SMPREVB&wa=wwwstudium
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  03.12.2024   
Další termíny:
Místo: Praha (praha)
Cena bez DPH: 5 990 Kč https://www.kursy.cz/?product=SMPREVB&wa=wwwstudium
Cena s DPH: 7 248 Kč
Lektor: JUDr. Petr Kožmín LL.M., MBA , doc. RNDr. Petr A. Skřehot Ph.D., MSc., dr.h.c. , Ing. Jakub Marek MSc.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Petr Kožmín LL.M., MBA

zkušený lektor dalšího vzdělávání v pracovněprávní oblasti a BOZP, působí již řadu let v různých pozicích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V současné době pracuje jako vedoucí oddělení BOZP a svazový...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Lektor - profil: doc. RNDr. Petr A. Skřehot Ph.D., MSc., dr.h.c.

Ředitel Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, vysokoškolský pedagog, autor patnácti knih a VŠ učebnic a desítek dalších odborných publikací. V rámci své vysokoškolské praxe přednáší na katedře zdravotnických oborů a ochrany...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Lektor - profil: Ing. Jakub Marek MSc.

zkušený lektor dalšího vzdělávání v technické oblasti BOZP a ergonomii. V současné době pracuje jako zástupce ředitele Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z. ú., je soudním znalcem v oboru Bezpečnost práce a...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Ve spolupráci se Znaleckým ústavem bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. pořádáme jednodenní intenzivní kurz, který je určen pro vedoucí zaměstnance firem, nebo zaměstnance pověřených plněním úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Co se naučíte?

V kurzu se seznámíte se základními požadavky kladenými na zaměstnavatele z oblasti BOZP podle platných právních předpisů a se souvisejícími odbornými výklady.

Jak kurz probíhá?

Zúčastnit se můžete prezenčně či on-line.

Vlastní výuka je koncipována do tří tematických výukových bloků. Na konci každého bloku je zařazeno praktické cvičení, které účastníci absolvují za aktivní podpory přítomného lektora. Celý kurz je pak zakončen ověřením znalostí účastníků kolektivní diskusí. Poslední částí (nepovinnou) jsou individuální konzultace s přítomnými lektory, které mohou účastníci využít dle svých aktuálních potřeb (např. v případě, že se potýkají s konkrétními problémy na úseku BOZP na svých pracovištích).

Na závěr semináře každý účastník obdrží osvědčení o absolvování programu profesního vzdělávání vystavené Znaleckým ústavem bezpečnosti a ochrany zdraví, coby odborným garantem kurzu (vzor osvědčení zde)

Harmonogram kurzu

Blok 1: Právní předpisy a povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP (lektor: JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA)

 • úvod do problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • přehled platné legislativy a vybraných ČSN norem
 • povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., a jejich prováděcích předpisů
 • povinnosti zaměstnavatele na úseku pracovních podmínek a hygieny práce
 • pracovně lékařské služby a péče o zdraví zaměstnanců
 • zaměstnávání těhotných žen, žen, které kojí, matek do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých
 • vnitřní předpisy zaměstnavatele
 • inspekce práce a sankční postihy
 • Blokové praktické cvičení a diskuse účastníků s lektorem.

Blok 2: Principy a postupy pro hodnocení rizik na pracovištích (lektor: Doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.)

 • identifikace nebezpečí a jejich zdrojů na pracovištích
 • analýza a hodnocení pracovních rizik
 • posouzení přijatelnosti rizik
 • vybrané metody a nástroje pro hodnocení rizik
 • seznámení se správnou aplikací metody „Karta BOZP“
 • blokové praktické cvičení a diskuse účastníků s lektorem

Blok 3: Ošetření rizik a principy řízení bezpečnosti v organizaci (lektor: Ing. Jakub Marek, MSc.)

 • opatření pro snížení rizik (technická, organizační a režimová opatření)
 • prostředky kolektivní a individuální ochrany
 • bezpečnostní značky a signály
 • požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
 • Požadavky na provoz a používání technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí
 • požadavky na práce ve výškách, ve zvýšené poloze a na žebřících
 • školení a odborná příprava zaměstnanců na úseku BOZP
 • preventivně kontrolní činnost na úseku BOZP v organizaci
 • mimořádné události a postupy pro jejich řešení (pracovní úrazy, nemoci z povolání, provozní nehody)
 • motivace zaměstnanců a zásady budování pozitivní kultury bezpečnosti ve firmě
 • blokové praktické cvičení a diskuse účastníků s lektorem

Závěr

 • individuální konzultace a poradenství
 • ukončení kurzu

Poznámka

Kurz neobsahuje problematiku PO.
Všechny termíny konání kurzu


Kurz je zařazen v sekcích

BOZP

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích BOZP
Název      Cena     
BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
28.5.
2024
BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
28.5.
2024
Preventista BOZP
Verlag Dashöfer   Praha   7 248 Kč s DPH
4.6.
2024
Preventista BOZP
Verlag Dashöfer     7 248 Kč s DPH
4.6.
2024
Poznatky ze zkoušek pro získání osvědčení a z prověření pro získání oprávnění - vyhrazených tlakových a plynových zařízení
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
13.6.
2024
Konference VTZ
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
27.8.
2024
Konference VTZ
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
27.8.
2024
Preventista BOZP
Verlag Dashöfer   Praha   7 248 Kč s DPH
10.9.
2024
Preventista BOZP
Verlag Dashöfer     7 248 Kč s DPH
10.9.
2024
Vyhrazená technická zařízení z pohledu správce budovy
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
10.10.
2024
Vyhrazená technická zařízení z pohledu správce budovy
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
10.10.
2024
Konference BOZP
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
18.11.
2024
Konference BOZP
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
18.11.
2024
Preventista BOZP
Verlag Dashöfer   Praha   7 248 Kč s DPH
3.12.
2024
Preventista BOZP
Verlag Dashöfer     7 248 Kč s DPH
3.12.
2024

15 termínů