Vysílání pracovníků z ČR do členských států EU a EHP

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo , Prezentační dovednosti , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Obsah již proběhlého kurzu

Vysíláte zaměstnance na pracovní cesty do EU, EHP, Švýcarska či jiných států? Víte, že máte jako vysílající zaměstnavatel velkou řadu dalších povinností? Víte, kdy máte vyslání hlásit příslušné instituci v zahraničí a jaké jsou povinnosti z hlediska pojištění a zdanění těchto zaměstnanců? Dohodli jste se se zaměstnancem, že může vykonávat home office v zahraničí? Víte, jaké to má pro zaměstnavatele důsledky?
Seminář je určen:

personalistům, mzdovým účetním, dalším pracovníkům v oblasti HR, finančním manažerům, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech zaměstnavatelů i zaměstnanců souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU.

Obsah semináře:

Cílem tohoto semináře je upozornit na povinnosti českých zaměstnavatelů při vyslání zaměstnanců do EU z pohledu evropského práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a daňového práva a zabránit tak riziku sankcí. Dále budou rozebírány souvislosti zahraničního home office, a to zejména z hlediska zdanění a pojištění.

Vysvětlíme si, kdy je důležité rozlišovat, zda zaměstnanci poskytují jménem svého zaměstnavatele v zahraničí služby a kdy nikoliv. Probereme riziko vzniku stálé provozovny, kam platit sociální a zdravotní pojištění a jak řešit povinnosti odvodu daně z příjmů z příjmu zaměstnanců za práci v zahraničí a jak řešit odvody v ČR.

CO JE TO VYSLÁNÍ Z POHLEDU RŮZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

 • Evropské právo a vyslání
 • Vyslání na pracovní cestu a vyslání podle evropských předpisů
 • Vyslání na pracovní cestu a placení sociálního a zdravotního pojištění právo sociálního zabezpečení
 • Vyslání na pracovní cestu a zdanění v zahraničí (kdy a proč)

PRACOVNÍ CESTA A VYSLÁNÍ, ZAHRANIČNÍ HOME OFFICE

 • Nárok na cestovní náhrady
 • Možnost snížení nároku na zahraniční stravné
 • Místo výkonu práce v zahraničí (home office)

VOLNÝ POHYB SLUŽEB A LIMITY A POVINNOSTI ČESKÉHO PODNIKATELE

 • Co je to volný pohyb služeb
 • Kdy se nejedná volný pohyb služeb, ale o usazení a související povinnosti

MINIMÁLNÍ A SROVNATELNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY VE STÁTĚ VYSLÁNÍ

 • Informace o povinnosti garantovat minimální pracovní podmínky (co srovnávat)
 • Povinnost poskytovat odměnu namísto minimální mzdy podle předpisů státu vyslání
 • Doklady, které musí vyslaný pracovník mít s sebou
 • Řetězení vyslání pracovníků na stejnou pracovní pozici na stejném místě a její dopady
 • Omezení délky vyslání zaměstnanců a aplikace všech lokálních předpisů státu vyslání
 • Srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání versus minimální podmínky ve státě vyslání
 • Vyslání agenturních zaměstnanců a povinnosti agentury práce a uživatele
 • Přidělení k jinému zaměstnavateli do jiného členského státu versus vyslání agenturou práce ve světle směrnice o vysílání pracovníků
 • Povinné ohlášení vyslání zaměstnanců před zahájením vyslání

NOTIFIKACE VE STÁTĚ VYSLÁNÍ – PŘÍKLADY Z JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ

 • Slovensko, Rakousko, Francie, Německo atd.
 • Sankce za nesplnění notifikačních povinností

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VČETNĚ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VE STÁTĚ VYSLÁNÍ NEBO ZAHRANIČNÍHO HOME OFFICE

 • Vyslání
 • Nesplnění podmínek pro vyslání pro účely sociálního zabezpečení a jeho dopady
 • Souběžně vykonávaná činnost
 • Rámcová výjimka při zahraničním home office (teleworking) a její podmínky
 • Obecná výjimka
 • Formulář A1 (existují výjimky, kdy ho zaměstnanec nepotřebuje)

STÁLÁ PROVOZOVNA A POVINNOSTI PRO VYSÍLAJÍCÍ ZAMĚSTNAVATELE/ZAMĚSTNAVATELE UMOŽŇUJÍCÍHO ZAHRANIČNÍ HOME OFFICE

 • Kdy vzniká českému zaměstnavateli v zahraničí stálá provozovna
 • Povinnosti českých zaměstnavatelů při vzniku stálé provozovny
 • Situace, kdy stálá provozovna nevzniká

ZDANĚNÍ VYSLANÝCH ZAMĚSTNANCŮ VE STÁTĚ VYSLÁNÍ/ZAHRANIČNÍHO HOME OFFICE

 • Zdanění v případě vzniku stálé provozovny
 • Zdanění vyslaných zaměstnanců, pokud stálá provozovna nevznikne
 • Mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho dopady

SOUVISEJÍCÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

 • Zálohy na daň z příjmů fyzických osob - zaměstnanců v České republice – kdy ano a kdy ne
 • Opravy sražených záloh v ČR
 • Podání přiznání k dani z příjmů v České republice (celosvětové příjmy) – zaměstnanci a zaměstnavatel
 • Zamezení dvojího zdanění po novele zákona o daních z příjmů včetně dopadů do zdanění českých daňových rezidentů

DOTAZY A DISKUZE