Základy DPH INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/zaklady-dph-1923
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  20.10.2022   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 900 Kč https://www.integracentrum.cz/zaklady-dph-1923
Cena s DPH: 2 300 Kč
Lektor: Ing. Dana Vankeová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Seminář je určen především začátečníkům a mírně pokročilým se zaměřením především na tuzemská plnění, vysvětlení jednotlivých druhů zdanitelných plnění s vazbou na daňové přiznání, souhrnné a kontrolní hlášení, bude kladen důraz především na uskutečnění zdanitelných plnění a náležitosti daňových dokladů v rámci tuzemských plnění, vzhledem k rozsáhlosti zákona o dani z přidané hodnoty je při výkladu kladen důraz na základní orientaci v zákoně.

Účastníci školení obdrží:
ÚZ - Daň z přidané hodnoty 2022

Program semináře:

 • Základní pojmy, osoby povinné k dani, ekonomická činnost, obrat pro účely DPH
 • Nové pojmy od 1.10.2021 - prodej zboží a dovezeného zboží na dálku, provozování elektronických rozhraní, zboží nízké hodnoty, režim OSS
 • Plátce DPH, identifikovaná osoba - vysvětlení pojmů, registrace pro účely DPH, nové typy plátců a identifikovaných osob
 • Místo plnění u dodání zboží a poskytnutí služby, výjimky
 • Předmět plnění, pořízení auta z jiného členského státu EU
 • Sklad uvnitř území EU, řetězové obchody
 • Povinnost přiznat daň a uskutečnění zdanitelného plnění v tuzemsku a ostatních případech – vazba na jednotlivé řádky přiznání k DPH a KH
 • Daňové doklady v listinné a elektronické podobě, povinné náležitosti daňových dokladů, vazba na KH
 • Základ daně, vedlejší náklady
 • Oprava základu daně, lhůty, opravné daňové doklady.
 • Sazby daně, sazba daně ve vztahu k věcem nemovitým
 • Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nájem a prodej věcí nemovitých (informace GFŘ)
 • Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
 • Nárok na odpočet, povinnosti, lhůta, poměrný nárok na odpočet, krácený nárok na odpočet
 • Změny od 1.1.2022 pro cestovní služby
 • Přenesená daňová povinnost trvalá a dočasná, nařízení vlády
 • Správa daně v tuzemsku – registrace, lhůty, druhy daňových přiznání, povinný registrační údaj, zdaňovací období, zrušení registrace, nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení za daň
 • Povinné formuláře v rámci DPH  (přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení)
 • Nové znění Dílu 3 Zvláštní režim jednoho správního místa § 110a - § 110zVšechny termíny konání kurzu

 • 20.05.2022 - Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín
 • 16.09.2022 - Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Jihlava
 • 12.10.2022 - Adalbertinum (Adal), Československé armády 300/22, Hradec Králové
 • 13.10.2022 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 14.10.2022 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 18.10.2022 - Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín
 • 19.10.2022 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 20.10.2022 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc

Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH
Název      Cena     
Základy DPH
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 300 Kč s DPH
20.5.
2022
Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2022
VOX   Praha   2 650 Kč s DPH
20.5.
2022
Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2022
VOX     2 650 Kč s DPH
20.5.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   11 990 Kč 
21.5.
6.8.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   8 990 Kč 
21.5.
23.7.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   9 990 Kč 
22.5.
24.7.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   11 990 Kč 
22.5.
7.8.
2022
IFRS v praxi – pro pokročilé
VOX   Praha   9 668 Kč s DPH
23.5.
25.5.
2022
IFRS v praxi – pro pokročilé
VOX     9 668 Kč s DPH
e-learning
Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2022
VOX   Praha   2 650 Kč s DPH
23.5.
2022
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech v roce 2022
VOX   Praha   2 529 Kč s DPH
23.5.
2022
Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2022
VOX     2 650 Kč s DPH
23.5.
2022
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech v roce 2022
VOX     2 529 Kč s DPH
23.5.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy     9 990 Kč 
23.5.
30.6.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy     11 990 Kč 
23.5.
11.7.
2022
Finanční leasing z pohledu DPH  TOP
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
24.5.
2022
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
24.5.
2022
Pravidla nepreferenčního původu zboží a způsob jeho stanovení při zpracování statistiky Intrastat
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
25.5.
2022
Mzdové předpisy v praxi pro rok 2022
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
25.5.
2022
Mzdové předpisy v praxi pro rok 2022
VOX     3 255 Kč s DPH
25.5.
2022
  Stránka 1 z 27   Další
20 z 536 termínů