Zaměstnávání cizinců v České republice

Zaměstnávání cizinců v České republice Verlag Dashöfer https://www.kursy.cz/?product=SMZCCR&wa=wwwstudium
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  04.06.2024   
Další termíny:
Místo: Praha (praha)
Cena bez DPH: 4 990 Kč https://www.kursy.cz/?product=SMZCCR&wa=wwwstudium
Cena s DPH: 6 038 Kč
Lektor: Mgr. Matěj Daněk
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Mgr. Matěj Daněk

Matěj Daněk je spolupracujícím advokátem PRK Partners, advokátní kancelář. Vedle praktických otázek pracovního práva, pracovněprávních aspektů právních auditů, hromadného propouštění a kolektivního vyjednávání se zaměřuje na právní...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Představíme vám základní principy zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků, občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou a cizinců z tzv. třetích států. Budeme se zabývat problematikou získávání povolení k zaměstnání, pobytových víz a dlouhodobých pobytů či zvláštních povolení. V rámci semináře probereme aktuální legislativní změny a přípravu nového cizineckého zákona.
Cíl semináře:

Seznámení s nejdůležitějšími změnami v roce 2023, které přinesla novela zákona o pobytu cizinců účinná od 1. 7. 2023, dále plánované prodloužení dočasné ochrany a změny ve zdravotním pojištění cizinců a v neposlední řadě i informace o přípravě nového cizineckého zákona, který bude předložen Poslanecké sněmovně. Představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU (rodinných příslušníků), občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou a cizinců z tzv. třetích států.

Vysvětlení problematiky získávání zaměstnaneckých karet, rozdílu duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách a odchylkách od standardních postupů, alternativních pobytových oprávněních pro specifické skupiny cizinců. Posluchači budou dále upozorněni na příslušné povinnosti vůči státním úřadům.

Obsah semináře:

1. Úvod do problematiky

V rámci úvodu vám představíme novelu zákona o pobytu cizinců účinná od 1. 7. 2023, dále plánované změny týkající se prodloužení dočasné ochrany, změny ve zdravotním pojištění cizinců a příprava nového cizineckého zákona. Zmíníme i další připravované změny aktuální ke dni konání semináře. Shrneme jednotlivé předpisy, které se vztahují k výkonu práce cizinců na území České republiky.

2. Zaměstnávání občanů Ukrajiny (dočasná ochrana)

Pozornost budeme věnovat institutu dočasné ochrany a právům z ní vyplývajících (volný vstup na trh práce) a dále posledním změnám souvisejícím s prodloužením dočasné ochrany.

3. Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků
Posluchače seznámíme se zvláštním postavením občanů EU a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků na území České republiky. Zvláštní pozornost bude věnována definici rodinného příslušníka. Rozebereme i povinnosti vůči státním úřadům, a to jak ze strany zaměstnavatele, tak cizince.

4. Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států
Zvláštní pozornost bude věnována institutu zaměstnaneckých karet, jejich dělení na duální a neduální včetně vlivu tohoto dělení na postup při jejich vyřizování a souvisejících řízení. Dále budou probrány jednotlivé výjimky související s případy, kdy mají cizinci volný přístup na trh práce a kdy stále jsou povinni vyřídit si povolení k zaměstnání. V rámci této části bude také vysvětlen postup při podávání žádostí o zaměstnanecké karty včetně postupu při jejich prodlužování a informování Ministerstva vnitra ČR ohledně změny zaměstnavatele, místa a druhu práce. Posluchači budou upozorněni na praktické problémy, které mohou nastat v rámci jednotlivých typů řízení.

5. Výjimky a zvláštní povolení
Budeme se věnovat představení alternativních postupů – mimořádnému pracovnímu vízu, modré kartě, kartě vnitropodnikově převáděného zaměstnance, povolení pro sezónní zaměstnance, proceduře vysílání za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace a dále zvláštním vládním programům usnadňujícím řízení ve specifických případech (např. Kvalifikovaný zaměstnanec atd.)

5. Závěr a diskuse
Posledním bodem semináře je diskuse s účastníky související s přednášenou problematikou. Tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví případné otázky již v průběhu semináře.

Seminář je určen:

personalistům a podnikovým právníkům, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí.
Všechny termíny konání kurzu


Kurz je zařazen v sekcích

Pracovní právo , Prezentační dovednosti , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Pracovní právo , Prezentační dovednosti , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
Zaměstnávání cizinců v České republice  TOP
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
23.4.
2024
Zaměstnávání cizinců v České republice
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
23.4.
2024
Ochrana osobních údajů, archivace dat, osobní spis   TOP
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
24.4.
2024
Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele v soukromé sféře – komplexně a prakticky • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 306 Kč 
24.4.
2024
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy     10 990 Kč 
24.4.
24.7.
2024
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy     12 990 Kč 
24.4.
14.8.
2024
Jak připravit vytýkací dopisy a výpovědi  TOP
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
25.4.
2024
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy     10 990 Kč 
25.4.
28.5.
2024
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 19 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy     12 990 Kč 
25.4.
6.6.
2024
Personalistika v kostce 2024 • co musí personalista znát a umět
ANAG   Brno   2 058 Kč 
25.4.
2024
Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení
VOX     5 675 Kč s DPH
25.4.
2024
Použití průměrného výdělku v praxi mzdové účetní • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 306 Kč 
25.4.
2024
Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 1. pol. roku 2024 – prakticky
VOX     3 860 Kč s DPH
25.4.
2024
Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 1. pol. roku 2024 – prakticky
VOX   Praha   3 860 Kč s DPH
25.4.
2024
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení, připravované změny u DPP od 1.7.2024
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Konsolidační balíček a jeho aplikace v oblasti mezd a platů v roce 2024
VOX     3 497 Kč s DPH
26.4.
2024
Osobnost vs. charakter: v čem se liší povahové a morální vlastnosti osob
Verlag Dashöfer     1 803 Kč s DPH
26.4.
2024
Specifické případové studie v pracovněprávních vztazích u pracovníků ve školství
ANAG   Zlín   2 058 Kč 
26.4.
2024
Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení u zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce (DPP) • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 388 Kč 
26.4.
2024
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   10 990 Kč 
27.4.
15.6.
2024
  Stránka 1 z 21   Další
20 z 407 termínů