Emoční leadership: restart nejen pro manažery

Emoční leadership: restart nejen pro manažery Shine Leadership s.r.o. https://www.shineleadership.cz/program/emocni-leadership-restart-nejen-pro-manazery/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  06.06. - 07.06.2019   
Popis termínu: 06. 06. – 07. 06. 2019
Místo: Praha
Cena bez DPH: 14 000 Kč https://www.shineleadership.cz/program/emocni-leadership-restart-nejen-pro-manazery/
Cena s DPH: 16 940 Kč
Lektor: Emanuel Byrtus
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

<p>Hledáte cestu, jak vytěžit svůj potenciál i možnosti lidí kolem sebe? Pak napřed poznejte <strong>zákony lidského myšlení a emocí</strong>– protože vše je možné jen zevnitř ven. Skutečný potenciál je vždy uvnitř lidí.</p> <p>Tento dvoudenní informačně–tréninkový program nabízí v základní koncentrované verzi hlavní myšlenky, na kterých je postaven náš jedinečný dlouhodobý program <a href="https://www.shineleadership.cz/program/emocni-leadership-i/">Emoční leadership</a>.</p> <h2>Proč zvolit tento program?</h2> <p>Emoční leadership je celostní přístup k rozvoji osobnosti, který využívá přirozené evoluční principy a zákonitosti neurobiologie a přirozené tvořivé schopnosti člověka.<br /> „Skutečný potenciál je uvnitř lidí, umíte s ním pracovat!?“.<br /> „Naše praxe ukazuje, že průměrný manažer toho ví mnohem více o tom, jak funguje jeho mobil, než jak funguje člověk. Jistě se však shodneme na tom, že nejdůležitějším a nejdražším „nástrojem“ manažera je právě člověk. Je velkým uměním manažera umět na tento „nástroj“ hrát k prospěchu všech zúčastněných. Proto jsme pro vás připravili hluboké a praktické pochopení mechanismů vnitřní motivace a práce s emocemi. Uvolnit tak energii a potenciál lidí k tvořivé spolupráci a vzájemné podpoře.“</p> <h2>Komu je program určen</h2> <p>Tréninkový program pro všechny, kdo hledají cestu, jak vytěžit svůj potenciál a potenciál lidí kolem. Je to především pro ty, kteří se chtějí stát vědomými leadery svých schopností a rozvíjet schopnosti lidí kolem sebe. Je to jen pro ty leadery, manažery a všechny osobnosti, které jsou ochotni věnovat seberozvoji čas, pozornost a energii. Naprosto jedinečný a nový přístup k osobnímu rozvoji. Pouze pro ty, kteří jsou ochotni se na sebe podívat pravdivě a zcela nově.</p> <h2>Přínosy pro účastníka</h2> <ul> <li>Naučí se r-Evoluční principy celostního vedení a sebe-vedení – nový náhled a tipy ve vedení lidí a spolupráci</li> <li>Získá poznání, jak využít emoce u sebe a týmu – zlepšit „tah na branku“ a mít dostatek energie</li> <li>Pochopit a naučit se užívat přírodní zákonitost, která vede k získání většího osobního vlivu a sebedůvěry. Poznání, které se dá prakticky aplikovat nejen ve využití emoční energie, ale také v řadě každodenních situací.</li> <li>Naučit se zralým způsobem řešit konflikt potřeb a uvolnit veškerou energii z pasivity a obrany k spolupráci a výkonu</li> <li>Možnost nárůstu zralosti osobnosti pro celkový růst kvality Vašeho života</li> </ul> <h2>Témata, obsah</h2> <ul> <li>Jak vytvářet učící prostředí?</li> <li>Jak efektivně vést sebe a lidi?</li> <li>Co vám přináší emočně-sociální inteligence?</li> <li>Změňte své přesvědčení, získáte kvalitnější projevy chování!</li> <li>Vědomá pozornost a jak ji využít ve využití energie emocí?</li> <li>Jak využít emoční energii?</li> <li>Jak zpracovat vnitřní demotivaci a navýšit tak výkon a zlepšit vztahy?</li> <li>Získat nástroj empatie – Jak uvolnit obranné reakce a pracovat efektivně s konfliktem potřeb a negativní zpětnou vazbou?</li> <li>Jak zralým způsobem naplňovat své potřeby a zdravě navyšovat svůj osobní vliv a sebedůvěru?</li> <li>Využití poznatků v praxi, nastavení rozvojového plánu.</li> </ul> <h2>Jak to funguje?</h2> <ul> <li>Na tréninku si ukážeme, jak vést člověka celostním způsobem a efektivně podporovat proces tvoření</li> <li>Dostanete jednoduché, nejnovější poznatky neurobiologie z firemní praxe</li> <li>Budete tvořit nápady, spolupracovat, prezentovat a sdílet osobní zkušenosti</li> <li>Budete vedeni k aplikaci do praxe</li> <li>Dostanete upřímnou, přesnou a osobní zpětnou vazbu – k nárůstu sebeuvědomění</li> <li>Poznáte skryté příčiny vnitřních motivů – zlepšíte schopnost práce s motivací</li> <li>Získáte konkrétní tipy rozvoje své osobnosti i rozvoje osobnosti lidí ve vašich týmech.</li> <li>Získáte konkrétní kroky podpory rozvoje i po ukončení kurzu. Možnost, jak dále rozvíjet sebe i lidi kolem v denní praxi života.</li> </ul> <h2>Možná nevíte, že…</h2> <p>tento program probíhá již mnoho let jako součást dlouhodobého programu osobnostního rozvoje <a href="https://www.shineleadership.cz/program/emocni-leadership-i/">Emoční leadership</a>. Pomohl již stovkám ředitelům, manažerům, majitelům – leaderům špičkových českých firem k dosažení zásadního nárůstu kvality jejich leadershipu a tím se celkově zvýšila kvalita jejich života a práce. Pakliže i Vy jdete touto cestou, cestou zásadní pozitivní změny, můžete ochutnat a vydat se v dlouhodobém programu za zkvalitněním svého leadershipu.</p> <h2>Metody</h2> <p>Interaktivní výklad, řízený rozhovor – sdílení osobnostních rysů, zpětná vazba, koučovací přístup, interaktivní nevinné hry, osobní práce na plánu rozvoje, sdílení zkušeností a korekce chyb.</p> <h2>Cíle</h2> <ul> <li>Zlepšení sebevedení a vedení lidí</li> <li>Vím, kdo jsem, znám se!</li> <li>Umím využívat silné stránky</li> <li>Mám jasno o svém prostoru pro zlepšení a mám jasný plán, jak to udělat</li> <li>Umím využívat potenciál lidí a vědomě podporovat jejich rozvoj</li> </ul> <h2>Témata – obsah</h2> <ul> <li>Jak vytvářet učící prostředí?</li> <li>Jak efektivně vést sebe a lidi?</li> <li>Co vám přináší emočně-sociální inteligence?</li> <li>Změňte své přesvědčení, získáte kvalitnější projevy chování!</li> <li>Vědomá pozornost a jak ji využít ve využití energie emocí?</li> <li>Jak využít emoční energii?</li> <li>Jak zpracovat vnitřní demotivaci a navýšit tak výkon a zlepšit vztahy?</li> <li>Získat nástroj empatie - Jak uvolnit obranné reakce a pracovat efektivně s konfliktem potřeb a negativní zpětnou vazbou?</li> <li>Jak zralým způsobem naplňovat své potřeby a zdravě navyšovat svůj osobní vliv a sebedůvěru?</li> <li>Využití poznatků v praxi, nastavení rozvojového plánu.</li> </ul> <h2>Klíčová slova</h2> <ul> <li>Sebeuvědomění, sebepoznání</li> <li>Emoce jako zdroj energie</li> <li>Prostor osobnostního rozvoje a zlepšení</li> <li>Důvěra a sebedůvěra</li> <li>Řešení konfliktu potřeb</li> </ul>Kurz je zařazen v sekcích

Manažerské dovednosti , Vedení, plánování a rozhodování , Osobnostní rozvoj a vzdělávání

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Manažerské dovednosti , Vedení, plánování a rozhodování , Osobnostní rozvoj a vzdělávání
Název      Cena     
Úspěšná prezentace
Motiv P s.r.o.     333 Kč s DPH
e-learning
CO BY MĚL ZNÁT EKONOM Z ÚČETNICTVÍ - srozumitelné souvislosti účetnictví v příkladech
STUDIO W   Praha   5 203 Kč s DPH
23.4.
2019
Firemní kultura a systémy sdílených hodnot
ICT Pro   Brno   6 900 Kč 
23.4.
24.4.
2019
Firemní kultura a systémy sdílených hodnot
ICT Pro   Praha   6 900 Kč 
23.4.
24.4.
2019
Mistr - úroveň III
GRADUA-CEGOS   Hradec Králové   15 972 Kč s DPH
23.4.
14.5.
2019
Vedení pracovního týmu
GRADUA-CEGOS   Praha   13 915 Kč s DPH
23.4.
25.4.
2019
Emoční leadership – ochutnávkový workshop pro klienty
Shine Leadership   Praha   0  
24.4.
2019
ENNEA večery „SEN“
Shine Leadership   Praha   847 Kč s DPH
24.4.
2019
Marketing na sociálních sítích pro neziskové organizace Aneb jak na sociálních sítích zviditelnit charitu a sponzoring.
Verlag Dashöfer   Praha   3 618 Kč s DPH
24.4.
2019
NOVÉ PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ ÚKOLŮ a zvyšování osobního výkonu - 2denní
STUDIO W   Praha   10 406 Kč s DPH
24.4.
25.4.
2019
Dovednost MOTIVOVAT (se)
ICT Pro   Brno   6 900 Kč 
25.4.
26.4.
2019
Dovednost MOTIVOVAT (se)
ICT Pro   Praha   6 900 Kč 
25.4.
26.4.
2019
Konference MILCON
JIP pro firmy   Praha   4 234 Kč s DPH
25.4.
2019
Koučink pro manažery a lídry
ICT Pro   Brno   8 200 Kč 
25.4.
26.4.
2019
Koučink pro manažery a lídry
ICT Pro   Praha   8 200 Kč 
25.4.
26.4.
2019
Myšlenkové mapy v bussinesu
ICT Pro   Brno   6 900 Kč 
25.4.
26.4.
2019
Myšlenkové mapy v bussinesu
ICT Pro   Praha   6 900 Kč 
25.4.
26.4.
2019
Podpora a rozvoj kreativity zaměstnanců
ICT Pro   Brno   6 900 Kč 
25.4.
26.4.
2019
Podpora a rozvoj kreativity zaměstnanců
ICT Pro   Praha   6 900 Kč 
25.4.
26.4.
2019
Podpora sebe sama neurolingvistickým programováním
ICT Pro   Brno   6 900 Kč 
25.4.
26.4.
2019
  Stránka 1 z 37   Další
20 z 736 termínů