Emoční leadership I.

Emoční leadership I. Shine Leadership s.r.o. https://www.shineleadership.cz/program/emocni-leadership-i/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  03.09. - 21.01.2021   
Další termíny:
Popis termínu: 3.-4.9. + 8.-9.10. + 11.-12.11. + 10.-11.12.2020 + 21.1.2021
Cena bez DPH: 59 000 Kč https://www.shineleadership.cz/program/emocni-leadership-i/
Cena s DPH: 71 390 Kč
Lektor: Robert Sättler , Emanuel Byrtus , Šárka Pojerová , Marian Jelínek , Roman Pihan
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

<p>Zažijte r-evoluci svého vnitřního života – objevíte způsob, jak navýšit svou schopnost leadera řídit vlastní myšlení a emoce. A tím pozitivně ovlivňovat i myšlení a emoce lidí kolem sebe.</p> <p>Na českém trhu jedinečný dlouhodobý program Emočního leadershipu vás posune ve zvládání zátěžových situací a v <strong>umění být přirozenou autoritou</strong>, mít důvěru, vliv a odpovědnost.</p> <p>[shine-gallery]</p> <h2>Proč zvolit tento program</h2> <p>Nejefektnější způsob, jak transformovat naučené nežádoucí návyky a postoje je <strong>vědomé celostní vedení</strong>. Zaměření zevnitř ven garantuje trvalou pozitivní změnu. Díky tomu jste schopni změnit návyky, které už desítky let brání uvolnit váš přirozený potenciál do vašich služeb.</p> <p>Rozvíjet a tvořit svou osobnost znamená být si vědom, kým jsem v každé situaci. Vědomé řízení mysli a pocitů umožňuje najít mnohem efektivnější a příjemnější způsoby, jak dělat to, co nás vede k pozitivním výsledkům.</p> <p><strong>„Jen to, co si uvědomujeme, můžeme řídit.“</strong></p> <p>Program přináší zásadní pozitivní posun leaderů ve zvládání osobních zátěžových situacích.</p> <h2>Rozvíjí čtyři kompetence leadera</h2> <ul> <li><strong>Tvůrčí pozitivní myšlení</strong> (tvoření vizí a řízení myšlenek)</li> <li><strong>Focus drive</strong> (dostatek energie k dosažení cílů, motivovat sebe a druhé)</li> <li><strong>Emoční inteligence</strong> (znát se, rozumět svým emocím a emocím druhých, zvládat zátěžové situace)</li> <li><strong>Důvěra a zodpovědnost</strong> (důvěřovat sobě a druhým, navyšovat svůj vliv a být přirozenou autoritou)</li> </ul> <p>Získejte emoce do svých služeb! Emoce jsou zdrojem vaší energie a motivace. Schopnost nabudit sebe a lidi k žádoucím emocím vytváří energii tahu na branku.</p> <p>Proces učení je zaměřen na způsob, jak pracovat s paradigmaty, přesvědčeními a navýšit schopnost leadera řídit své myšlení a také efektivně ovlivňovat tvůrčí myšlení lidí kolem.</p> <p><strong>Přijďte si vyladit motor svého „ferrari“</strong>. Nestačí jen pečovat o jeho vnější vizáž. Je potřeba seřídit srdce vašeho ferrari – a tím je motor. Tím vaším motorem je vaše myšlení a emoce, které vytvářejí příznivé klima a energii pro tvoření.</p> <h2>Komu je program určen</h2> <ul> <li>Dlouhodobý tréninkový program je určen majitelům firem, top managerům, managerům, specialistům a všem dalším lidem, kteří chtějí rozvíjet své leaderovské schopnosti.</li> <li>Vhodné také pro leadery týmů, kteří se pak svým novým lidským přístupem stávají leadery růstu a podpory rozvoje lidí v týmu.</li> <li>Emoční leadership je vhodný také pro změnu klimatu týmů a firem, pro nárůst vzájemné důvěry, odstranění bloků ve spolupráci a uvolnění individuálního potenciálu ve prospěch celku.</li> </ul> <h2>Moduly programu</h2> <ul> <li><strong>Osobnostní styly leadershipu podle enneagramu </strong>(2 dny)</li> <li><strong>Leadership a management emocí a energie </strong>(2 dny)</li> <li><strong>Leadership tvořivé mysli a dozrávání osobnosti </strong>(2 dny)</li> <li><strong>Charisma leadera a překonávání limitů </strong>(2 dny)</li> <li><strong>Osobní vize leadera </strong>(1 den)</li> </ul> <p>Volitelné koučování mezi moduly: podpora žádoucí změny a aplikace získaného.</p> <h2>Možná nevíte, že...</h2> <p>Tento dlouhodobý program vrací člověka – leadera k jeho přirozeným darům a talentům. Podle zkušeností účastníků v něm <strong>garantujeme pozitivní změnu kvality života</strong>.</p> <p>Tento program již absolvovalo více než 60 skupin leaderů společností a přes 400 manažerů individuálně – a přinesl jim konkrétní výsledky. Podívejte se na ohlasy účastníků.</p> <h2>Jak program probíhá</h2> <ul> <li>Společně vytvoříme prostředí, které vám umožní zorientovat se ve své osobnosti, vidět věci v rámci celku, objevovat nové poznatky neurovědy a biologie člověka.</li> <li>Následuje 9 dní workshopů a intenzivního tréninku. Během workshopů se informační i prožitkovou formou seznámíte se základními principy emoční inteligence.</li> <li>Mezi moduly dostanete podporu k důslednému naplňování vámi nastavených akcí na vytváření nových pozitivních návyků.</li> <li>Budete pracovat se sebereflexí a díky vnitřnímu uvědomění se budete učit z toho, jak se vám dařilo akce naplňovat.</li> <li>V druhém, třetím a čtvrtém modulu se setkáte se zajímavým hostem – manažerem z praxe, leaderem specialistou.</li> <li>Program je založen na principech celostního leadershipu, používá unikátní nástroj poznání osobnosti enneagram a metodu koučování.</li> </ul> <p>Po prvním modulu absolvujete <strong>1,5 hodinové osobní interview</strong>.</p> <p>Nabízíme volitelnou <strong>možnost individuálního koučování</strong>, které vám pomůže podpořit žádoucí změnu a aplikaci nových poznatků a uvědomění do praxe. Koučovací lekce jsou v rozsahu 4×2 hodiny.</p> <h2>Cíle programu</h2> <p>Zásadní pozitivní posun leaderů ve zvládání osobních zátěžových situacích, a to vědomějším vedením svého myšlení a emocí. Tak, aby se naučili lépe vést a ovlivňovat myšlení a emoce v rámci svých týmů.</p> <p><strong>KDO JE LEADER?</strong></p> <ul> <li>Leader je ten, kdo dává energii, motivuje a má tah na branku.</li> <li>Leader je ten, kdo vede a určuje směr.</li> <li>Leader je osobnost s charismatem.</li> <li>Leader se stále učí a navyšuje své kvality.</li> <li>Leader je tvůrcem učícího se prostředí.</li> </ul> <h2>1. modul: Osobnostní styly leadershipu podle ennegramu (2 dny)</h2> <p>Poznání mapy stylu leadershipu a struktury své osobnosti. Schopnost sebepozorování jako nástroj sebevedení. Objevení síly svého stylu leadershipu. Znám svou osobní motivaci a učím se s ní pracovat. Nalezení konkrétních bodů rozvoje potenciálu u sebe i okolí.</p> <p>Užitek:<br /> Vím, kdo jsem a znám přesně cestu jak:</p> <ul> <li>rozvíjet sebe,</li> <li>pracovat na svých kvalitách,</li> <li>rozvíjet  své kolegy,</li> <li>lépe řídit kvalitu svého myšlení,</li> <li>využívat a podporovat potenciál lidí ve svém týmu.</li> </ul> <p>Doporučujeme volitelné koučování mezi moduly: podpora žádoucí změny a aplikace získaného.</p> <h2>2. modul: Leadership a management emocí a energie (2 dny)</h2> <p>Emoce = Energie a motivace. Tah na branku. Na bázi poznání osobního stylu leadershipu budeme pracovat s emoční reaktivitou, typickým osobnostním konfliktem jeho zvládání a odblokováním brzdících sil v osobnosti v tahu na branku.</p> <p>Užitek:</p> <ul> <li>Umím lépe řídit své emoce, energii a motivaci,</li> <li>mám jasné hranice emoční odpovědnosti a navýšení osobního vlivu,</li> <li>já rozhoduji, jak se budu cítit a tím ovlivňuji emoční klima týmu,</li> <li>jen ten, kdo hoří, může zapalovat.</li> </ul> <p>Doporučujeme volitelné koučování mezi moduly: podpora žádoucí změny a aplikace získaného.</p> <h2>3. modul: Leadership tvořivé mysli a dozrávání osobnosti (2 dny)</h2> <p><strong>Mozek a jeho tvořivý potenciál.</strong> Změna osobních paradigmat ve vedení sebe a lidí. Zákonitost uvolnění myšlení od hrozby k růstu a výkonu. Zákonitost dozrávání osobnosti k nárůstu osobní odpovědnosti, osobního vlivu a sebedůvěry. Hodnoty a integrita osobnosti.</p> <p>Užitek:</p> <ul> <li>Revize osobního prostoru seberozvoje,</li> <li>transformace myšlení – od hrozby k růstu,</li> <li>nárůst empatie k potřebám pro lepší spolupráci a výkon,</li> <li>vyjasnění osobních hodnot a jejich naplňování v podmínkách práce a života,</li> <li>dozrávání osobnosti a hranice osobní odpovědnosti a kompetencí v podmínkách praxe.</li> </ul> <p>Doporučujeme volitelné koučování mezi moduly: podpora žádoucí změny a aplikace získaného.</p> <h2>4. modul : Charisma leadera a překonávání limitů (2 dny)</h2> <p><strong>Charisma leadera a překonávání limitů.</strong> Zvládání typické zátěžové situace. Trénink autentického vyjádření sebe, rozvoj přirozeného projevu. Trénink překročení limitů – modelové situace, práce s osobním příběhem. Prostor pro zlepšení a systematické tvoření žádoucích kvalit v podmínkách práce a života.</p> <p>Užitek:</p> <ul> <li>Vím, jak systematicky navyšovat kvalitu svého leadershipu – charisma leadera,</li> <li>znám své největší osobnostní limity,</li> <li>znám způsob, jak trénovat překročení v podmínkách života. Tvořím nové návyky celostním způsobem na úrovni myšlení, emočního chování a prožívání.</li> </ul> <p>Doporučujeme volitelné koučování mezi moduly: podpora žádoucí změny a aplikace získaného.</p> <h2>5.modul: Osobní vize leadera (1 den)</h2> <p><strong>Vize je cesta k potenciálu.</strong> Podpora osobnostních podmínek pro individuální rozvoj k mistrovství. Vytvoření a představa pozitivní osobní změny. Osobní prezentace – osobní vize leadera – motivace a jasný směr rozvoje kvality života v souladu s osobními hodnotami.</p> <p>Užitek:</p> <ul> <li>Odpovědi na otázky: odkud jdu, jaký kus jsem urazil v programu emočního leadershipu a jak vše využiji na cestě k osobní vizi,</li> <li>jasná osobní vize a osobní závazek,</li> <li>osobní sdělení podpořeno vizualizací a prožitkem srdce i těla,</li> <li>naplnění kritérií pro získání certifikátu: náročnost, uvěřitelnost, motivace a osobní posun.</li> </ul> <p>Výklad, interakce ve skupině, emoční a zátěžové hry, osobní promluvy, týmové a individuální projekty, trénink emočních projevů, poskytování a trénink zpětné vazby, sebereflexe, koučování, metodická podpora mezi moduly</p>Všechny termíny konání kurzu


Kurz je zařazen v sekcích

Manažerské dovednosti , Řízení podniku a strategické plánování , Osobnostní rozvoj a vzdělávání

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Manažerské dovednosti , Řízení podniku a strategické plánování , Osobnostní rozvoj a vzdělávání
Název      Cena     
Interní auditor ISM (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
Ideal   Mělník   6 800 Kč 
27.1.
29.1.
2020
Asertivita - náročné situace - asertivní komunikace
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
28.1.
2020
Time management - manažerem svého času
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
28.1.
2020
Začínám v manažerské pozici - co Vás čeká a jakých chyb se vyvarovat
EDUZONE-CZ   Praha   11 967 Kč s DPH
28.1.
29.1.
2020
Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Praze
VOX   Brno   984 Kč 
29.1.
2020
Veřejné zakázky pro začátečníky  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 102 Kč s DPH
30.1.
2020
Asertivita v praxi
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
30.1.
2020
Interní auditor ISO 15189:2012
Ideal   Mělník   4 600 Kč 
30.1.
31.1.
2020
OBLEČENÍ JAKO SOUČÁST NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE - jak se naučit číst ze vzhledu, využití při komunikaci a obchodních jednáních
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
30.1.
2020
Ochrana osobních údajů- praktické zkušenosti
Ideal   Mělník   2 100 Kč 
30.1.
2020
Time management - manažerem svého času
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
30.1.
2020
Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické kapitoly pro denní potřebu- norma ČSN 01 6910- akademická příručka českého jazyka
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   2 100 Kč s DPH
30.1.
2020
Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační a sebemotivační schopnosti
VOX   Praha   4 790 Kč 
30.1.
2020
Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou
VOX   Praha   3 990 Kč 
30.1.
2020
Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Praze
VOX   Zlín   984 Kč 
31.1.
2020
Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Praze
VOX   Praha   984 Kč 
2.2.
2020
ASERTIVNÍ KOMUNIKACE - 2denní
STUDIO W   Praha   10 406 Kč s DPH
3.2.
4.2.
2020
ASERTIVNÍ KOMUNIKACE - 4denní
STUDIO W   Praha   19 965 Kč s DPH
3.2.
30.6.
2020
Finanční gramotnost
ICT Pro   Praha   3 600 Kč 
3.2.
2020
Finanční řízení pro manažery
ICT Pro   Praha   6 100 Kč 
3.2.
4.2.
2020
  Stránka 1 z 53   Další
20 z 1054 termínů