Mzdový specialista

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví , Cla

Název      Cena     
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč s DPH
20.3.
2019
Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot
BOVA   Praha   2 490 Kč s DPH
20.3.
2019
Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny, reprodukce hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení a opravy z hlediska novel zákonů daňových, účetn
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 800 Kč s DPH
20.3.
2019
Základy IFRS na příkladech z praxe
VOX   Praha   4 930 Kč 
20.3.
21.3.
2019
Cash flow v teorii i praxi
VOX   Praha   5 390 Kč 
21.3.
22.3.
2019
Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje • sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob • novinky 2018 a 2019
ANAG   Karlovy Vary   1 810 Kč 
21.3.
2019
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
21.3.
2019
Jak optimálně nastavit firmu z pohledu daní a účetnictví a ochránit majetek vlastníka
VOX   Praha   2 390 Kč 
21.3.
2019
Novela zákona o DPH 2019 - 1. část
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
21.3.
2019
Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny, reprodukce hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení a opravy z hlediska novel zákonů daňových, účetn
TSM, spol. s r. o.   Hradec Králové   1 800 Kč s DPH
21.3.
2019
Veřejnosprávní kontrola u příjemců dotací poskytnutých územními samosprávnými celky
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 800 Kč 
21.3.
2019
Zařazování zboží do KN EU 2019, Kombinovaná nomenklatura EU
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 900 Kč s DPH
21.3.
2019
Nejvýznamnější daňové a účetní změny v roce 2015
INTEGRA CENTRUM     800 Kč s DPH
e-learning
Angličtina ve financích a účetnictví – English in Finance and Accounting
VOX   Praha   6 610 Kč 
22.3.
12.4.
2019
Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled včetně praktických příkladů
VOX   Praha   2 090 Kč 
22.3.
2019
Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje
ANAG   Ústí nad Labem   1 810 Kč 
22.3.
2019
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
22.3.
2019
Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019
VOX   Praha   2 390 Kč 
22.3.
2019
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
22.3.
2019
Účetní výkazy pro praktické využití
VOX   Praha   2 190 Kč 
22.3.
2019
  Stránka 1 z 37   Další
20 z 729 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem Akademie Mzdový specialista je připravit účastníky formou prezenčního studia i samostatné přípravy ke zvládání samostatného vedení mzdové agendy v celé její šíři, tj. od přijetí zaměstnance, po vedení agendy v průběhu roku, na konci roku a při odchodu zaměstnance. Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ pro samostatné vedení mzdové agendy.
Pro koho je Akademie určena

Akademie je určena všem, kteří se věnují vedení mzdové agendy:

 • pro začínající mzdové účetní
 • pro mzdové účetní, které mají na starosti celou mzdovou agendu včetně personalistiky ve společnosti, ve firmě, u podnikatele
 • pro účetní, které si chtějí mzdové účetnictví jen „oživit".
Výhody Akademie

Výhodou Akademie je, že si problematiku vedení mzdové agendy osvojíte postupně a tím si vybudujete pevné základy. Po každém absolvovaném bloku dostanete sadu příkladů k procvičení pro samostatné studium. V případě potřeby si můžete všechny nejasnosti prodiskutovat s lektorkou během dalšího semináře.

Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí.

Po absolvování kurzu budete specialistou na vedení mzdové agendy, na což získáte certifikát.

Obsah

Rozsah studia: 4 dny (18.3., 19.3., 28.3. a 29.3.2019)

Podmínky: není vyžadována zkušenost v oblasti mzdového účetnictví

Ukončení: závěrečný test (testové otázky a výpočet mzdy)

1. den (18. 3. 2019) – Pracovněprávní minimum

 • Vznik, průběh a ukončení pracovněprávního vztahu z pohledu zákoníku práce
 • GDPR
 • BOZP, zvláštní podmínky některých zaměstnanců
 • Zdravotní prohlídky zaměstnanců
 • Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání
 • Pracovní doba, dovolená, překážky v práci

Příklady na výpočet nároku a krácení dovolené.

2. den (19. 3. 2019) – Odměna za práci

 • Mzda x plat
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Minimální mzda, zaručená mzda
 • Průměrný výdělek, redukovaný průměrný výdělek
 • Náhrada mzdy, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost
 • Srážky ze mzdy, srážky na plnění exekuce, insolvence

Příklady na výpočet mzdy, průměrných výdělků, náhrady za DPN, nezabavitelného minima a výpočet srážek na exekuce, insolvence.

3. den (28. 3. 2019) – Zdravotní pojištění, sociální pojištění, cestovní náhrady

 • Ohlašovací povinnosti
 • Výpočet a odvod pojistného
 • Dopočet zdravotního pojištění
 • Nemocenské pojištění – žádosti o dávky
 • Povinnosti plynoucí z důchodového pojištění
 • ELDP
 • Povinnosti plynoucí ze zákona o státní sociální podpoře
 • Cestovní náhrady při tuzemské a zahraniční pracovní cestě

Příklady na výpočet dopočtu zdravotního pojištění, vyúčtování tuzemské a zahraniční služební cesty, silniční daň.

4. den (29. 3. 2019) – Daň z příjmů ze závislé činnosti a další

 • Ohlašovací povinnosti
 • Odvod zálohy na daň z příjmů
 • Odvod srážkové daně
 • Příjmy osvobozené od daně
 • Roční zúčtování včetně dokladů potřebných pro jeho provedení v souladu s GDPR
 • Mzdový list
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – náhradní plnění při nesplnění povinného podílu
 • Výběr a použití softwaru

Příklady na výpočet ročního zúčtování zaměstnanců, povinného podílu OZP.

Závěrečný test – ukončení

Časový harmonogram pro každý ze čtyř dnů:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13:00 – 14:30 – přednáška (3. část)

14.30 – 14.45 – coffee break

14.45 – 16.00 – přednáška (4. část + diskuse)