BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti

BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti Verlag Dashöfer https://www.kursy.cz/?product=SMPPPN&wa=www17studium
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  14.10.2019   
Místo: Ústí nad Labem (usti-nad-labem)
Cena bez DPH: 3 790 Kč https://www.kursy.cz/?product=SMPPPN&wa=www17studium
Cena s DPH: 4 586 Kč
Lektor: Robert Křepinský , JUDr. Martin Mikyska , MUDr. Dana Kuklová CSc.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce –...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Lektor - profil: JUDr. Martin Mikyska

advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání.

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Lektor - profil: MUDr. Dana Kuklová CSc.

vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy v Praze (1976). Již během studia se věnovala problematice hygieny práce a nemocí z povolání. V roce 1983 obhájila Vědeckou hodnost kandidáta...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Pokračování úspěšného semináře, tentokrát v Ústí nad Labem. Seminář zprostředkuje praktické zkušenosti s aplikací novelizovaného zákona č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách po necelých dvou letech účinnosti, v podání zástupců hlavních zúčastněných stran: zaměstnavatelů, poskytovatelů PLS, státní správy a advokáta specializovaného na pracovní právo a odškodňování poškození zdraví z práce. Zvláštní pozornost bude věnována souvislostem mezi závěrem lékařského posudku a důsledkům pro zaměstnavatele i zaměstnance jak na rovině pracovněprávní tak z hlediska přizpůsobení jeho pracovního zařazení v závislosti na nálezu závěru. Jako tradičně velký prostor pro diskusi a výměnu zkušeností!

Motto:
zaměstnavatel smí zaměstnávat zaměstnance
jen v souladu s jeho zdravotní způsobilostí k práci...

Seminář navazuje na úspěšné akce v Praze a Ostravě pořádané v roce 2018 a v Českých Budějovicích v květnu 2019. Seminář zprostředkuje praktické zkušenosti s aplikací novelizovaného zákona č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách po téměř dvou letech účinnosti v podání zástupců hlavních zúčastněných stran:

 • zaměstnavatelů,
 • poskytovatelů PLS,
 • advokáta specializovaného na pracovní právo a odškodňování pracovních úrazů.

Zvláštní pozornost bude věnována souvislostem mezi závěrem lékařského posudku a důsledkům pro zaměstnavatele i zaměstnance jak na rovině pracovněprávní tak z hlediska přizpůsobení jeho pracovního zařazení v závislosti na záveru nálezu.

Na akci jsou zváni také zástupci orgánů státní správy a státního dozoru příslušných místu konání.

Kromě pevných přednáškových bloků je jako tradičně vyhrazen velký prostor pro diskusi!
Dotazy na lektory ale i k obsahu a organizaci semináře můžete zasílat na vrany@dashofer.cz

Na posledním semináři v Českých Budějovicích (7.5.2019) se jako problematické ukázaly zejména tyto oblasti:

 • lhůlty periodických prohlídek
 • přístup poskytovatelů PLS k obsahu pracovnělékařských služeb (provádění dohledu na pracovištích)
 • přístup poskytovatelů k obsahu vyšetření.
 • způsob předávání lékařských posudků
 • náležitosti obsahu posudků a jejich kvalita
 • rozlišení vstupních a mimořádných prohlídek při zhoršování dosavadních rizikových faktorů při zachování stávajícího druhu práce
 • provádění periodických prohlídek u zaměstnanců na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • obsah žádosti o pracovnělékařskou prohlídku
 • postup při pracovnělékařské prohlídce a její obsah
 • posudková péče při poskytování pracovnělékařských služeb
 • lékařský posudek a náležitosti jeho předání
 • postup při nesouhlasu s obsahem anebo závěrem lékařského posudku

Potýkáte se s některými z nich také? Přijďte si tato ale i příbuzná témata ujasnit tím, že je proberete do skutečné hloubky s odborníky, kteří pro danou oblast platí za na slovo vzaté!

Seminář je určen zejména pro
 • odborně způsobilé osoby v prevenci rizik
 • managementu BOZP,
 • vedoucí pracovníky,
 • poskytovatele pracovnělékařských služeb,
 • zástupce orgánů státního dozoru a státní správy,
 • personalisty a mzdové účetní,
 • zaměstnance pojišťoven,
 • právníky s profesním zaměřením na bezpečnost práce a odškodňování poškození zdraví z práce.
PŘEDNÁŠKOVÉ BLOKY SEMINÁŘE Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnanců

Robert Křepinský
OS UNIOS, rada vlády pro BOZP

 • současná legislativní úprava PLS a související předpisy
 • vymezení pracovnělékařských služeb a základní charakteristiky
 • volba poskytovatele a smluvní zajištění (§ 54 zákona č. 373/2011 Sb.)
 • povinnosti zaměstnavatele (§ 55 zákona č. 373/2011 Sb.)
 • povinnosti zaměstnance (§ 56 zákona č. 373/2011 Sb.)
 • posuzování zdravotní způsobilosti (§ 42 zákona č. 373/2011 Sb.)
 • zdravotní náročnost vykonávané práce
 • náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky (§ 15 vyhlášky č. 79/2013 Sb.)
 • pracovnělékařská prohlídka – rozsah vyšetření (§ 7 vyhlášky č. 79/2013 Sb.)
 • prohlídka vstupní a periodická (§ 10, 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb.) + periodická prohlídka u zaměstnanců na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr - (§ 11 odst. 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb.)
 • prohlídka mimořádná (§ 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb.)
 • prohlídka výstupní a následná (§ 13 a § 14 vyhlášky č. 79/2013 Sb.)
Pracovnělékařská péče necelé dva roky po novele předpisů – zkušenosti s poskytováním PLS, posudková činnost a její úskalí

MUDr. Dana Kuklová, CSc.

Praktické zkušenosti s poskytováním pracovnělékařských služeb zaměstnavatelům a vydáváním lékařských posudků s důrazem na součinnost na ose:

registrující poskytovatel zdravotních služeb ? zaměstnanec ? poskytovatel a lékař poskytující pracovnělékařské služby ? zaměstnanec ? zaměstnavatel

Novelizace z pohledu poskytovatele upřesnila podmínky, za kterých jsou vykonávány PLS. Snížila administrativní zátěž, jak bylo deklarováno? Vyjasnila novela prováděcí vyhlášky 79/2013 Sb., nejasnosti, které vznilky s novelou zákona č. 373/2011 Sb., zejména ohledně posudků?

 • poskytovatelé pracovnělékařských služeb a jejich role v systému ochrany zdraví zaměstnanců,
 • poskytování PLS, dílčí úkony v rámci PLS,
 • pracovnělékařské prohlídky, součinnost s dalšími odbornými poskytovateli,
 • lékařské posudky a posudkové závěry, oprávněný poskytovatel, resp. posuzující lékař,
 • lékařský posudek vydáván pro účely pracovněprávních vztahů, avšak nikoliv za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci,
 • postup a řízení při přezkoumání lékařského posudku.
Lékařské posudky právně významné pro pracovněprávní vztahy

JUDr. Martin Mikyska
advokát se zaměřením na pracovní právo a odškodňování poškození zdraví z práce

Lékařské posudky a jejich důsledky pro práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele:

 • převádění zaměstnanců na jinou práci,
 • výpověd zaměstnavatele ze zdravotních důvodů,
 • výpověď zaměstnance ze zdravotních důvodů,
 • odstupné – tzv. 12 platů,
 • lékařské posudky významné pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • procedura od podezření na nemoc z povolání k jejímu ohlášení nebo neohlášení,
 • obrana zaměstnavatele nebo zaměstnance proti (ne)ohlášení nemoci z povolání.Kurz je zařazen v sekcích

Elektrotechnika, Energetika , Chemický průmysl , BOZP

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Elektrotechnika, Energetika , Chemický průmysl , BOZP
Název      Cena     
Požadavky na systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
27.8.
2019
Oznamování nebezpečných chemických směsí po 1.1.2020
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
18.9.
2019
Příprava a řízení investic do technických zařízení a strojů
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
18.9.
2019
Ocelové konstrukce - provoz, kontroly a údržba
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
26.9.
2019
Metoda 5S - praktické použití
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
1.10.
2019
Bezpečný provoz systémů pro skladování
Verlag Dashöfer   Praha   4 707 Kč s DPH
3.10.
2019
Prevence vzniku úrazů zaměstnanců a řešení pracovních úrazů od A do Z
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
3.10.
2019
Konzultační seminář k problematice technických zařízení
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
7.10.
2019
Zákon o odpadech - novela zákona a prováděcích předpisů
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
7.10.
2019
EIA a stavební zákon v praxi
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
8.10.
2019
Úklidové činnosti z pohledu manažera a facility manažera
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
9.10.
2019
BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti
Verlag Dashöfer   Ústí nad Labem   4 586 Kč s DPH
14.10.
2019
Uvádění výrobků na trh a RoHS - zakázané látky v elektrotechnických výrobcích
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
14.10.
2019
Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením II
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
17.10.
2019
Norma ISO 45001:2018 - roční zkušenosti z praxe
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
21.10.
2019
Odpady a obaly v podnikové praxi
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
21.10.
2019
Ruční manipulace pohledem bezpečnosti práce a ochrany zdraví
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
22.10.
2019
Provozovaná strojní zařízení bez dokumentace
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
14.11.
2019
Konference BOZP v roce 2020
Verlag Dashöfer   Praha   3 899 Kč s DPH
18.11.
2019
Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020
Verlag Dashöfer   Praha   3 899 Kč s DPH
19.11.
2019
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 23 termínů