BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo , Prezentační dovednosti , BOZP

Název      Cena     
MS PowerPoint - tvorba poutavé vizuální prezentace
ICT Pro   Praha   3 200 Kč 
8.7.
2024
Dovolená v roce 2024 v příkladech
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Proč šťastní lidé vydělávají více  TOP
Verlag Dashöfer     1 803 Kč s DPH
11.7.
2024
Zákoník práce po novelách 2023/2024
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Proč a jak opustit svou komfortní zónu   TOP
Verlag Dashöfer     1 803 Kč s DPH
26.7.
2024
Rozvoj prezentačních dovedností
ICT Pro   Brno   6 500 Kč 
29.7.
2024
Rozvoj prezentačních dovedností
ICT Pro   Praha   6 500 Kč 
29.7.
2024
Základy prezentace
ICT Pro   Brno   6 500 Kč 
29.7.
2024
Základy prezentace
ICT Pro   Praha   6 500 Kč 
29.7.
2024
Základní lektorské dovednosti
ICT Pro   Brno   8 900 Kč 
1.8.
2.8.
2024
Základní lektorské dovednosti
ICT Pro   Praha   8 900 Kč 
1.8.
2.8.
2024
Dohody o provedení práce a pracovní činnosti aktuálně - hlášení a evidence DPP od léta 2024 a nová pravidla od 1.1.2025
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
8.8.
2024
Pokročilé lektorské dovednosti
ICT Pro   Brno   8 900 Kč 
8.8.
9.8.
2024
Pokročilé lektorské dovednosti
ICT Pro   Praha   8 900 Kč 
8.8.
9.8.
2024
2denní přípravný kurs ke zkoušce OZO v prevenci rizik
Verlag Dashöfer     12 088 Kč s DPH
12.8.
13.8.
2024
2denní přípravný kurs ke zkoušce OZO v prevenci rizik
Verlag Dashöfer     12 088 Kč s DPH
12.8.
13.8.
2024
Periodická zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP
Verlag Dashöfer   Praha   9 063 Kč s DPH
19.8.
2024
Zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP
Verlag Dashöfer   Praha   9 063 Kč s DPH
19.8.
2024
Periodická zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP
Verlag Dashöfer   Praha   9 063 Kč s DPH
21.8.
2024
Zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP
Verlag Dashöfer   Praha   9 063 Kč s DPH
21.8.
2024
  Stránka 1 z 6   Další
20 z 106 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Pokračování úspěšného semináře. Seminář zprostředkuje dosavadní zkušenosti s aplikací zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách, především pod vlivem změn daných předposlední novelou vyhláškou 452/2022, účinnou od 1.1.2023 Vystoupí zástupci: - zaměstnavatelů, - poskytovatelů PLS, a - advokátů specializovaných na pracovní právo a odškodňování poškození zdraví z práce. Kromě dopadů novely vyhlášky č. 79/2013 Sb., bude zvláštní pozornost tak jako v předchozích dílech seriálu věnována souvislostem mezi závěrem lékařského posudku a důsledkům pro zaměstnavatele i zaměstnance jak na rovině pracovněprávní, tak z hlediska přizpůsobení pracovního zařazení zaměstnance v závislosti na posudkovém závěru. Jako tradičně velký prostor pro diskusi a výměnu zkušeností!

Motto:
zaměstnavatel smí zaměstnávat zaměstnance jen v souladu s jeho zdravotní způsobilostí k práci...

Seminář zprostředkuje praktické zkušenosti s aplikací novelizovaného zákona č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách po téměř dvou letech účinnosti v podání zástupců hlavních zúčastněných stran:

 • zaměstnavatelů,
 • poskytovatelů PLS,
 • advokátů specializovaných na pracovní právo a odškodňování pracovních úrazů.

Kromě novely bude zvláštní pozornost věnována souvislostem mezi závěrem lékařského posudku a důsledkům pro zaměstnavatele i zaměstnance jak na rovině pracovněprávní tak z hlediska přizpůsobení jeho pracovního zařazení v závislosti na závěru nálezu.

Kromě pevných přednáškových bloků je jako tradičně vyhrazen velký prostor pro diskusi!

Dotazy na lektory ale i k obsahu a organizaci semináře můžete zasílat na vrany@dashofer.cz

Seminář je určen zejména pro
 • poskytovatele pracovnělékařských služeb vč. praktických lékařů
 • odborně způsobilé osoby v prevenci rizik,
 • personalisty a mzdové účetní,
 • management BOZP,
 • vedoucí pracovníky,
 • zástupce orgánů státního dozoru a státní správy,
 • zaměstnance pojišťoven,
 • právníky s profesním zaměřením na bezpečnost práce a odškodňování poškození zdraví z práce,
 • dotčené pracovníky ve školství.
PROGRAM

přednáškové bloky semináře

Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., a současná úprava pracovnělékařských služeb z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnanců

Robert Křepinský
předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP

Pracovnělékařská péče ve světle posledních novel – zkušenosti s poskytováním PLS, posudková činnost a její úskalí

MUDr. Dana Kuklová, CSc.

Poskytování pracovnělékařských služeb zaměstnavatelům a vydávání lékařských posudků v podmínkách nové úpravy, s důrazem na součinnost na ose:

registrující poskytovatel zdravotních služeb ? zaměstnanec ? poskytovatel a lékař poskytující pracovnělékařské služby ? zaměstnanec ? zaměstnavatel

 • poskytovatelé pracovnělékařských služeb a jejich role v systému ochrany zdraví zaměstnanců,
 • poskytování PLS, dílčí úkony v rámci PLS,
 • pracovnělékařské prohlídky, součinnost s dalšími odbornými poskytovateli,
 • lékařské posudky a posudkové závěry, oprávněný poskytovatel, resp. posuzující lékař,
 • lékařský posudek vydáván pro účely pracovněprávních vztahů, avšak nikoliv za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci,
 • postup a řízení při přezkoumání lékařského posudku.
Lékařské posudky právně významné pro pracovněprávní vztahy

JUDr. Martin Mikyska
advokát se zaměřením na pracovní právo a odškodňování poškození zdraví z práce

Lékařské posudky a jejich důsledky pro práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele:

 • převádění zaměstnanců na jinou práci,
 • výpověď zaměstnavatele ze zdravotních důvodů,
 • výpověď zaměstnance ze zdravotních důvodů,
 • odstupné – tzv. 12 platů,
 • lékařské posudky významné pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • procedura od podezření na nemoc z povolání k jejímu ohlášení nebo neohlášení,
 • obrana zaměstnavatele nebo zaměstnance proti (ne)ohlášení nemoci z povolání.
Dopady lékařských posudků

JUDr. Bc. Michal Peškar
advokát se zaměřením na pracovní právo, partner v Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

Dopady lékařských posudků z pohledu zaměstnavatelů (nejenom) v aktuální judikatuře

 • zrušení ve zkušební době z důvodu těhotenství?
 • převedení zaměstnance x výpověď zaměstnavatele ze zdravotních důvodů,
 • přiměřená opatření podle SDEU,
 • přiměřená opatření v české judikatuře.

Na posledních zastaveních semináře se jako problematické ukázaly zejména tyto okruhy:

 • lhůty periodických prohlídek, periodické prohlídky u prací v "nerizikových" kategoriích,
 • přístup poskytovatelů PLS k obsahu pracovnělékařských služeb (provádění dohledu na pracovištích)
 • přístup poskytovatelů k obsahu vyšetření.
 • způsob předávání lékařských posudků
 • náležitosti obsahu posudků a jejich kvalita
 • rozlišení vstupních a mimořádných prohlídek při zhoršování dosavadních rizikových faktorů při zachování stávajícího druhu práce
 • provádění periodických prohlídek u zaměstnanců na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • obsah žádosti o pracovnělékařskou prohlídku
 • postup při pracovnělékařské prohlídce a její obsah
 • posudková péče při poskytování pracovnělékařských služeb
 • lékařský posudek a náležitosti jeho předání
 • postup při nesouhlasu s obsahem anebo závěrem lékařského posudku

Potýkáte se s některými z nich také? Přijďte si tato ale i příbuzná témata ujasnit tím, že je proberete do skutečné hloubky s lektory, kteří pro danou oblast platí za odborníky na slovo vzaté!