Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo , Prezentační dovednosti , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot
VOX     3 255 Kč s DPH
e-learning
Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
29.3.
2023
Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 200 Kč s DPH
31.3.
2023
Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
17.4.
2023
Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
e-learning

5 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Na praktických příkladech si procvičíte problematiku srážek ze mzdy a seznámíte se se všemi situacemi, na které můžete narazit při provádění exekučních srážek, srážek na základě dohody a také v případě osobního bankrotu zaměstnance. Upozorníme vás na nejčastější chyby ve výpočtech.
Obsah semináře:
 • Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy
 • Příjmy, z nichž se srážky provádějí – §§ 276, 277 a 299 OSŘ

– čistá mzda a daňový bonus při exekuci a při insolvenci – § 317 OSŘ
– daňový bonus a exekuce – § 312 OSŘ
– započtení proti pohledávce na mzdu – § 144a ZP
– pohledávky autorské odměny – § 319 OSŘ

 • Srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle § 327 ZP, dohoda uzavřená podle § 2045 OZ)
 • Srážky přednostní a nepřednostní
 • Pořadí srážek
 • Pojem vyživovaná osoba, nezabavitelná částka na vyživovanou osobu a dlužníka
 • Jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu
 • Postup při provádění srážek ze mzdy při souběhu exekučních srážek a srážek na základě dohody
 • Příslušenství ke srážce a nabytí právní moci
 • Povinnosti plátce příjmu při vzniku, trvání a ukončení PPV
 • Souběh exekucí a poměrná úhrada dluhů
 • Sankce při porušení povinností
 • Úroky z prodlení
 • Doručování exekučních titulů do datových schránek
 • Exekuce a dočasná pracovní neschopnost, PPM – povinnosti vůči OSSZ a opačně
 • Paušální náhrada nákladů při exekuci a její výpočet – kdy vzniká nárok; přechodné ustanovení zákona č. 286/2021 Sb. – rozhodnutí o výkonu rozhodnutí srážkou ze mzdy vydaná po 1. 1. 2022
 • Náhradní výživné – přednostní srážka a její pořadí ve vztahu k exekuci na výživné a dlužné výživné
 • Chráněný účet
 • Insolvenční zákon a insolvence fyzické osoby [podání návrhu na ins. řízení, zahájení insolvenčního řízení, usnesení o úpadku, rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře, rozhodnutí o konkurzu (tzv. nepatrný konkurz), postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance, výše nezabavitelné částky v případě insolvence, postup v případě deponovaných částek na účtu zaměstnavatele, povinnosti dlužníka]
 • Dotazy posluchačů
Seminář je určen pro:

mzdové účetní, personalisty a ostatní pracovníky, kteří se zabývají srážkami z příjmu fyzických osob.