Specialista na konsolidaci účetní závěrky podle českých předpisů a IFRS

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví , Cla

Název      Cena     
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
8.10.
26.11.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
8.10.
3.12.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Uherský Brod   9 990 Kč 
8.10.
3.12.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   10 990 Kč 
8.10.
17.12.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   11 990 Kč 
8.10.
17.12.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Uherský Brod   11 990 Kč 
8.10.
17.12.
2022
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021 - výklad a souvislý příklad
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Staré Město   9 990 Kč 
9.10.
27.11.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   9 990 Kč 
9.10.
11.12.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Opava   9 990 Kč 
9.10.
11.12.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   11 990 Kč 
9.10.
25.12.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Opava   11 990 Kč 
9.10.
25.12.
2022
DPH v roce 2022 a změny v roce 2023
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč s DPH
10.10.
2022
Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – nejen pro úplné začátečníky
VOX     3 013 Kč s DPH
e-learning
Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – nejen pro úplné začátečníky
VOX   Praha   3 013 Kč s DPH
10.10.
2022
Technické zhodnocení a opravy – účetní a daňový pohled
VOX     3 013 Kč s DPH
e-learning
Účetnictví v roce 2022 - aktuality a vybrané okruhy
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
10.10.
2022
Základy konsolidace podle českých předpisů
VOX     3 497 Kč s DPH
e-learning
Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování cizích měn, kurzové rozdíly
VOX     3 134 Kč s DPH
11.10.
2022
Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování cizích měn, kurzové rozdíly
VOX   Praha   3 134 Kč s DPH
11.10.
2022
  Stránka 1 z 46   Další
20 z 912 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Na 3denním semináři se naučíte sestavit konsolidované účetní výkazy podle českých předpisů a podle IFRS. Výklad pravidel jednotlivých účetních systémů se bude prolínat a vše se budeme učit na praktických příkladech.

Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ k sestavení konsolidované účetní závěrky. Na semináři se seznámíte s konsolidací podle českých účetních předpisů vs. podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte vymezení konsolidačního celku (skupiny), míru vlivu vs. míru vlastnictví a související typologii majetkových účastí s návazností na metody konsolidace. V rámci nich bude přiblíženo zachycení akvizice dceřiného podniku k datu akvizice a konsolidační postupy od akvizice po pozbytí ovládání, pořízení účasti v přidruženém a společném podniku a jejich zahrnutí do konsolidované účetní závěrky, bude vyjasněn výpočet konsolidačního rozdílu (goodwillu) a menšinových (nekontrolních) podílů, vliv přecenění nabývaných čistých aktiv na konsolidaci, přiblíženy postupy související s vylučováním vzájemných vztahů. Stranou nezůstanou ani cizoměnové přepočty při konsolidaci zahraničních podniků, daňové souvislosti a dopad diskutovaných transakcí na konsolidovaný výkaz peněžních toků a konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu.

Pro koho je Akademie určena:

Seminář je určen všem, kteří potřebují sestavovat, ověřovat nebo analyzovat konsolidovanou účetní závěrku podle českých předpisů, resp. dle IFRS. Seminář je vhodný zejména pro začínající a mírně pokročilé.

Výhody Akademie:

Výhodou vícedenního semináře je, že si problematiku konsolidace osvojíte postupně a tím si vybudujete pevné základy. Po každém absolvovaném dni dostanete sadu příkladů k procvičení pro samostatné studium. V případě potřeby si můžete všechny nejasnosti prodiskutovat s lektorkou během dalšího semináře.

Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí.

Zadání příkladů, které se budou řešit během prezenční výuky dostanete dopředu, přičemž budete mít možnost si vybrat, zda v průběhu semináře si chcete řešit příklady s pomocí PC v Excelu, nebo ve formě tužka – papír. V případě, že byste rádi řešili příklady přímo v Excelu, přineste si vlastní notebook.

Po absolvování kurzu budete specialistou na konsolidaci, na což získáte certifikát.

Obsah

3. 10. 2022: První den semináře – Koncepce konsolidace a úvod do konsolidačních metod

 • Úvod do konsolidace – význam, zakotvení v české legislativě / IFRS
 • Vymezení konsolidačního celku (CZ) vs. skupiny (IFRS)
 • Koncept ovládání (CZ vs. IFRS), související spoluovládání a podstatný vliv
 • Metody konsolidace (CZ) vs. konsolidační postupy a ekvivalenční metoda (IFRS)
 • Akvizice dceřiného podniku – metoda koupě (CZ) vs. metoda akvizice (IFRS) – a navazující konsolidace dceřiního podniku v prvním roce
 • Pořízení podílu v přidruženém vs. společném podniku a jeho zahrnutí do konsolidované účetní závěrky

Samostudium s řešením příkladů v MS Excel.

10. 10. 2022: Druhý den semináře – Aplikace konsolidačních metod

 • Stručné opakování a zpětná vazba ze samostatného studia
 • Metoda plné konsolidace (CZ vs. IFRS) – od akvizice dceřiného podniku přes změny výše majetkových podílů až k pozbytí ovládání (dekonsolidaci)
 • Metoda poměrné konsolidace (CZ) – konsolidační postupy
 • Ekvivalenční metoda (CZ vs. IFRS) – oceňování majetkové účasti k okamžiku pořízení a po dobu držby podstatného vlivu
 • Eliminace dopadu vzájemných vztahů – zůstatků v rámci všech konsolidačních metod

Samostudium s řešením příkladů v MS Excel.

17. 10. 2022: Třetí den semináře – Specifické oblasti konsolidace

 • Stručné opakování a zpětná vazba ze samostatného studia, příprava na test
 • Konsolidace zahraniční dceřiné společnosti a související kurzové přepočty (CZ vs. IFRS)
 • Víceúrovňová konsolidace a techniky přímé a nepřímé konsolidace
 • Změny konsolidačních metod v návaznosti na změny míry vlivu (CZ vs. IFRS)
 • Majetkové účasti v dceřiném, společném, přidruženém podniku v samostatné účetní závěrce investora (CZ vs. IFRS)
 • Závěrečný test