Specialista na konsolidaci účetní závěrky podle českých předpisů a IFRS

Specialista na konsolidaci účetní závěrky podle českých předpisů a IFRS Verlag Dashöfer https://www.kursy.cz/?product=SAKONS&wa=wwwstudium
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  17.10. - 01.11.2023   
Místo: Praha (praha)
Cena bez DPH: 19 990 Kč https://www.kursy.cz/?product=SAKONS&wa=wwwstudium
Cena s DPH: 24 188 Kč
Lektor: Ing. Libor Vašek Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Libor Vašek Ph.D.

Účetní expert, odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu VŠE. Konzultant a odborný lektor v oblasti IFRS a podnikových konsolidací. Člen kontrolního výboru RVDA, člen...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Na 3denním semináři se naučíte sestavit konsolidované účetní výkazy podle českých předpisů a podle IFRS. Výklad pravidel jednotlivých účetních systémů se bude prolínat a vše se budeme učit na praktických příkladech.

Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ k sestavení konsolidované účetní závěrky. Na semináři se seznámíte s konsolidací podle českých účetních předpisů vs. podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte vymezení konsolidačního celku (skupiny), míru vlivu vs. míru vlastnictví a související typologii majetkových účastí s návazností na metody konsolidace. V rámci nich bude přiblíženo zachycení akvizice dceřiného podniku k datu akvizice a konsolidační postupy od akvizice po pozbytí ovládání, pořízení účasti v přidruženém a společném podniku a jejich zahrnutí do konsolidované účetní závěrky, bude vyjasněn výpočet konsolidačního rozdílu (goodwillu) a menšinových (nekontrolních) podílů, vliv přecenění nabývaných čistých aktiv na konsolidaci, přiblíženy postupy související s vylučováním vzájemných vztahů. Stranou nezůstanou ani cizoměnové přepočty při konsolidaci zahraničních podniků, daňové souvislosti a dopad diskutovaných transakcí na konsolidovaný výkaz peněžních toků a konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu.

Pro koho je Akademie určena:

Seminář je určen všem, kteří potřebují sestavovat, ověřovat nebo analyzovat konsolidovanou účetní závěrku podle českých předpisů, resp. dle IFRS. Seminář je vhodný zejména pro začínající a mírně pokročilé.

Výhody Akademie:

Výhodou vícedenního semináře je, že si problematiku konsolidace osvojíte postupně a tím si vybudujete pevné základy. Po každém absolvovaném dni dostanete sadu příkladů k procvičení pro samostatné studium. V případě potřeby si můžete všechny nejasnosti prodiskutovat s lektorkou během dalšího semináře.

Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí.

Zadání příkladů, které se budou řešit během prezenční výuky dostanete dopředu, přičemž budete mít možnost si vybrat, zda v průběhu semináře si chcete řešit příklady s pomocí PC v Excelu, nebo ve formě tužka – papír. V případě, že byste rádi řešili příklady přímo v Excelu, přineste si vlastní notebook.

Po absolvování kurzu budete specialistou na konsolidaci, na což získáte certifikát.

Obsah

Úterý 17. 10. 2023: První den semináře – Koncepce konsolidace a úvod do konsolidačních metod

 • Úvod do konsolidace – význam, zakotvení v české legislativě / IFRS
 • Vymezení konsolidačního celku (CZ) vs. skupiny (IFRS)
 • Koncept ovládání (CZ vs. IFRS), související spoluovládání a podstatný vliv
 • Metody konsolidace (CZ) vs. konsolidační postupy a ekvivalenční metoda (IFRS)
 • Akvizice dceřiného podniku – metoda koupě (CZ) vs. metoda akvizice (IFRS) – a navazující konsolidace dceřiního podniku v prvním roce
 • Pořízení podílu v přidruženém vs. společném podniku a jeho zahrnutí do konsolidované účetní závěrky

Samostudium s řešením příkladů v MS Excel.

Úterý 24. 10. 2023: Druhý den semináře – Aplikace konsolidačních metod

 • Stručné opakování a zpětná vazba ze samostatného studia
 • Metoda plné konsolidace (CZ vs. IFRS) – od akvizice dceřiného podniku přes změny výše majetkových podílů až k pozbytí ovládání (dekonsolidaci)
 • Metoda poměrné konsolidace (CZ) – konsolidační postupy
 • Ekvivalenční metoda (CZ vs. IFRS) – oceňování majetkové účasti k okamžiku pořízení a po dobu držby podstatného vlivu
 • Eliminace dopadu vzájemných vztahů – zůstatků v rámci všech konsolidačních metod

Samostudium s řešením příkladů v MS Excel.

Středa 1. 11. 2023: Třetí den semináře – Specifické oblasti konsolidace

 • Stručné opakování a zpětná vazba ze samostatného studia, příprava na test
 • Konsolidace zahraniční dceřiné společnosti a související kurzové přepočty (CZ vs. IFRS)
 • Víceúrovňová konsolidace a techniky přímé a nepřímé konsolidace
 • Změny konsolidačních metod v návaznosti na změny míry vlivu (CZ vs. IFRS)
 • Majetkové účasti v dceřiném, společném, přidruženém podniku v samostatné účetní závěrce investora (CZ vs. IFRS)
 • Závěrečný testKurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Účetnictví , Cla

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Účetnictví , Cla
Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   České Budějovice   10 990 Kč 
24.9.
26.11.
2023
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   10 990 Kč 
24.9.
26.11.
2023
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   10 990 Kč 
24.9.
26.11.
2023
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   9 990 Kč 
24.9.
26.11.
2023
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   České Budějovice   12 990 Kč 
24.9.
10.12.
2023
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   12 990 Kč 
24.9.
10.12.
2023
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   12 990 Kč 
24.9.
10.12.
2023
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   11 990 Kč 
24.9.
10.12.
2023
Kontrolní činnost finančního a kontrolního výboru územních samosprávných celků a kontrolní řád ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě
INTEGRA CENTRUM     900 Kč s DPH
e-learning
Cestovní náhrady
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
25.9.
2023
Cestovní náhrady aktuálně a pro rok 2024
VOX     2 771 Kč s DPH
e-learning
Cestovní náhrady aktuálně a pro rok 2024
VOX   Praha   2 771 Kč s DPH
25.9.
2023
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   online   10 990 Kč 
25.9.
13.11.
2023
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   online   12 990 Kč 
25.9.
23.11.
2023
Zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury pro účely celního řízení, statistiky vnitrounijních obchodů Intrastat a daňové legislativy
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 400 Kč s DPH
25.9.
2023
Hospodaření příspěvkových organizací • rozpočet a fondy, včetně jejich zachycení v účetnictví • včetně předpokládaných dopadů konsolidačního balíčku v roce 2024
ANAG   Praha   2 140 Kč 
26.9.
2023
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 400 Kč 
26.9.
2023
Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka
VOX   Praha   2 771 Kč s DPH
26.9.
2023
Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské subjekty)
VOX   Praha   6 510 Kč s DPH
26.9.
27.9.
2023
Základy DPH
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
26.9.
2023
  Stránka 1 z 33   Další
20 z 647 termínů