TSM - kurzy v sekci Technické kurzy

TSM - pořadatel kurzů. Firma organizuje v kategorii Technické kurzy celkem .
Název      Cena     
Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
5.6.
2020
Místní a účelové komunikace
TSM, spol. s r. o.   Plzeň   1 900 Kč s DPH
9.6.
2020
Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy
TSM, spol. s r. o.   Praha   2 200 Kč s DPH
9.6.
2020
Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb, katastr nemovitostí – ocenění daných činností a smluvní vztahy
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
10.6.
2020
Vyvlastnění jako způsob majetkoprávní přípravy provedení veřejně prospěšných staveb (staveb ve veřejném zájmu)
TSM, spol. s r. o.   Brno   2 140 Kč s DPH
18.6.
2020
Stavební zákon a činnosti související
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
14.7.
2020
Nemovitosti - věcná práva - oceňování a smlouvy pro přípravu a realizaci včetně daňových otázek
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
16.7.
2020
Opravy pozemních komunikací
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
24.8.
2020
Stavební zákon a činnosti související
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
25.8.
2020
Místní a účelové komunikace
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
27.8.
2020
Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb, katastr nemovitostí – ocenění daných činností a smluvní vztahy
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
28.8.
2020

11 termínů