TSM - kurzy

TSM - pořadatel kurzů. Firma nabízí celkem 64 kurzů.
Název      Cena     
Finanční analýza firmy
TSM, spol. s r. o.   Praha   2 100 Kč s DPH
13.7.
2020
Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem
TSM, spol. s r. o.   Praha   2 100 Kč s DPH
13.7.
2020
Stavební zákon a činnosti související
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
14.7.
2020
Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické kapitoly pro denní potřebu- norma ČSN 01 6910- akademická příručka českého jazyka
TSM, spol. s r. o.   Praha   2 100 Kč s DPH
14.7.
2020
Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem
TSM, spol. s r. o.   Brno   2 100 Kč s DPH
14.7.
2020
Ztráty a nálezy
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 990 Kč s DPH
14.7.
2020
Vedení a motivace zaměstnanců
TSM, spol. s r. o.   Praha   2 100 Kč s DPH
14.7.
2020
Fakturace s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů po novele zákona o DPH
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
15.7.
2020
Akviziční telefonování - sjednání schůzky po telefonu
TSM, spol. s r. o.   Brno   2 100 Kč s DPH
15.7.
2020
Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat, promluvit stručně, jasně, konkrétně
TSM, spol. s r. o.   Praha   2 100 Kč s DPH
15.7.
2020
Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny, reprodukce hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení a opravy z hlediska novel zákonů daňových, účetn
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
15.7.
2020
Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!Dobrý text = vizitka úřadu a firmy- norma ČSN 01 6910- akademická příručka českého jazyka
TSM, spol. s r. o.   Brno   2 100 Kč s DPH
16.7.
2020
Účinné taktiky ve vyjednávání
TSM, spol. s r. o.   Praha   2 100 Kč s DPH
16.7.
2020
Nemovitosti - věcná práva - oceňování a smlouvy pro přípravu a realizaci včetně daňových otázek
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
16.7.
2020
Sebeřízení a time management
TSM, spol. s r. o.   Praha   2 100 Kč s DPH
16.7.
2020
Vedení a motivace zaměstnanců
TSM, spol. s r. o.   Brno   2 100 Kč s DPH
16.7.
2020
Zákon o obcích
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 990 Kč s DPH
16.7.
2020
Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!Dobrý text = vizitka úřadu a firmy- norma ČSN 01 6910- akademická příručka českého jazyka
TSM, spol. s r. o.   Praha   2 100 Kč s DPH
21.7.
2020
Letní škola zákoníku práce - 3denní
TSM, spol. s r. o.   Brno   5 990 Kč s DPH
21.7.
23.7.
2020
Zákon o obcích
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 990 Kč s DPH
21.7.
2020
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 64 termínů