STUDIO W - kurzy v sekci Právo a legislativa

STUDIO W - pořadatel kurzů. Firma organizuje v kategorii Právo a legislativa celkem .
Název      Cena     
PRAKTICKÉ PŘÍKLADY A CVIČENÍ z pracovního práva a aktuality
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
20.3.
2019
PRACOVNĚPRÁVNÍ DOKUMENTY a jejich náležitosti
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
29.3.
2019
ZÁKONÍK PRÁCE a související zákony, některé jejich změny
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
5.4.
2019
ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
23.4.
2019
DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE A DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, práce z domova a jiné pružné formy zaměstnávání
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
24.4.
2019
PŘEHLED ČINNOSTÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ pro personalisty a další zájemce, kteří nejsou mzdové účetní
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
26.4.
26.9.
2019
PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad dle zákoníku práce - 2denní
STUDIO W   Praha   6 897 Kč s DPH
29.4.
30.4.
2019
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
10.5.
2019
PRACOVNÍ DOBA a její mzdové souvislosti
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
20.5.
2019
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY malého rozsahu
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
23.5.
2019
ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
24.5.
2019
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - aktuality a praktické zkušenosti
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
5.6.
2019
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
7.6.
2019
ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ v případových studiích
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
11.6.
2019
AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
19.6.
2019
PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad v příkladech dle zákoníku práce - 3denní
STUDIO W   Praha   11 495 Kč s DPH
5.8.
7.8.
2019
ANGLIČTINA VE SMLOUVÁCH a základy právní angličtiny
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
9.8.
2019
JAK ŘEŠIT POHLEDÁVKY a dostat co nejvíce peněz zpět
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
16.8.
2019
JAK SE VYPOŘÁDAT S PROBLEMATICKÝM ZAMĚSTNANCEM
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
23.8.
2019
AKTUALITY V PRACOVNÍM PRÁVU
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
6.9.
2019

20 termínů