STUDIO W - kurzy v sekci Finance a ekonomika

STUDIO W - pořadatel kurzů. Firma organizuje v kategorii Finance a ekonomika celkem .
Název      Cena     
MANAŽERSKÝ REPORTING - klíčový nástroj zvyšování výkonnosti firmy
STUDIO W   Praha   5 203 Kč s DPH
29.5.
2019
OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - 2denní
STUDIO W   Praha   4 961 Kč s DPH
6.6.
7.6.
2019
OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - úprava dopisů a e-mailů, pravopis, tvarosloví
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
6.6.
2019
OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - interpunkce, větná stavba, výběr slov a slovních spojení
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
7.6.
2019
Jak pochopit sebe a ostatní, efektivněji komunikovat a jednat pomocí znalosti TRANSAKČNÍ ANALÝZY
STUDIO W   Praha   5 203 Kč s DPH
10.6.
2019
STANOVOVÁNÍ FINANČNÍ BONITY ZÁKAZNÍKŮ pro obchodníky
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
13.6.
2019
ZVLÁDÁNÍ NÁTLAKOVÝCH TAKTIK A MANIPULACE při vyjednávání - 2denní
STUDIO W   Praha   10 406 Kč s DPH
17.6.
18.6.
2019
TŘÍSTRANNÉ A VÍCESTRANNÉ OBCHODY a složitější transakce z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
19.6.
2019
INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ - návratnost a rentabilita investic
STUDIO W   Praha   5 203 Kč s DPH
20.6.
2019
CELNÍ PROBLEMATIKA - 2denní
STUDIO W   Praha   6 897 Kč s DPH
24.6.
25.6.
2019
INCOTERMS 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
27.6.
2019
ZAHRANIČNÍ OBCHOD - komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích doložek incoterms 2010 a vykazování intrastatu - 3denní
STUDIO W   Praha   10 043 Kč s DPH
7.8.
9.8.
2019
FINANČNÍ ŘÍZENÍ PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY - 2denní
STUDIO W   Praha   10 406 Kč s DPH
14.8.
15.8.
2019
ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ při vyjednávání
STUDIO W   Praha   5 203 Kč s DPH
26.8.
2019
ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ při vyjednávání
STUDIO W   Praha   5 203 Kč s DPH
26.8.
2019
DATOVÁ SCHRÁNKA v praxi - prostředek elektronické komunikace s úřady
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
30.8.
2019

16 termínů