Změny (nejen) v zahraničním obchodě se zbožím a službami - celní předpisy, DPH, vykazování INTRASTATu, apod.

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl 21.03.2017 nebo byl zrušen.

Popis kurzu

Pracovní seminář ke změnám v zahraničním obchodě z pohledu: - uplatňování DPH - aplikace celních předpisů - vykazování INTRASTAu, - a další případné změny, které se v roce 2016 dotknou provádění zahraničního obchodu se zbožím a službami
Seminář je určen pro:

Seminář je určen subjektům obchodujícím s jinými členskými státy EU a se třetími zeměmi, celním deklarantům a ostatním osobám, které chtějí získat přehled o pravidlech provádění zahraničního obchodu z pohledu uplatňování DPH, vykazování INTRASTATu a provádění celních předpisů.

Cíl semináře:

Na semináři získáte přehled o pravidlech provádění zahraničního obchodu z pohledu uplatňování DPH, vykazování INTRASTATu a provádění celních předpisů v roce 2017. V rámci výkladu budou prezentována pouze témata, která v roce 2016 doznala změn. V ostatních oblastech bude výklad zaměřen na zajímavé nebo problematické aspekty dané problematiky

Obsah semináře:

• změny v uplatňování DPH,
• změny v pravidlech vykazování údajů pro INTRASTAT,
• změny v celních předpisech,
• změny v celním sazebníku,
• rekapitulace nejvíce problematických aspektů uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu (dovoz, vývoz apod.),
• diskuze a odpovědi na dotazy účastníků.

Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál, který obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře.

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – coffee break

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)


Kurz je zařazen v sekciích

Kontakty             Facebook
Copyright © 2017  studium.cz