Převodní (transferové) ceny / Daňová kontrola u spojených osob

Převodní (transferové) ceny / Daňová kontrola u spojených osob Verlag Dashöfer https://www.kursy.cz/?product=SMTRC&wa=www17studium
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  14.06.2018   
Místo: Praha
Cena bez DPH: 4 490 Kč https://www.kursy.cz/?product=SMTRC&wa=www17studium
Cena s DPH: 5 433 Kč
Lektor: Ing. Michal Jelínek Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Michal Jelínek Ph.D.

Působí jako vedoucí partner ve společnosti AUDIT PROFESIONAL. Transferovým cenám se věnuje od roku 2006, přičemž během své kariéry působil ve společnostech Ernst & Young a BDO. Pravidelně publikuje v odborném tisku a vyjadřuje se k...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/ing-micha...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Cílem semináře je poskytnout účastníkům praktické znalosti problematiky převodních cen, které vám pomohou s minimálními náklady efektivně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi a zároveň průběžně dokumentovat tyto transakce pro případ daňové kontroly. Teoretická východiska budou doplněna o praktický příklad buďto formou případové studie nebo skutečného případu z praxe (judikát či zpráva z finanční kontroly).

Řešíte ve firmě transferové neboli převodní ceny?

(Cizí lidé, cizí firmy mezi sebou účtují ceny, které můžeme nazvat „obvyklými“. Pokud se do těchto obchodů připlete nějaký vztah (např. příbuzenský), je tendence cenu „upravit“ za účelem nějaké výhody, např. placení menších daní či neplacení daní vůbec).

  • Jste jednatel, který je jednatelem současně i v jiné firmě (a obě firmy spolu obchodují)?
  • Vlastníte jako firma podíl na základním kapitálu jiné společnosti?
  • Uzavíráte obchody, objednáváte služby mezi firmami, které patří osobám blízkým (příbuzným)?
  • Účtujete vždy za stejnou službu či zboží stejnou, tržní cenu?

Pak právě pro Vás je tento seminář!

Seminář je určen pro

Jednatele, finanční ředitele, zaměstnance finančních oddělení

Cíl semináře:

Cílem semináře je poskytnout účastníkům praktické znalosti problematiky převodních cen, které vám pomohou s minimálními náklady efektivně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi a zároveň průběžně dokumentovat tyto transakce pro případ daňové kontroly. Teoretická východiska budou doplněna o praktický příklad buďto formou případové studie nebo skutečného případu z praxe (judikát či zpráva z finanční kontroly).

VÁŠ PŘÍNOS

  • Získáte informace o tom, jak nastavit transakce se spojenými osobami, abyste minimalizovali související daňová rizika.
  • Naučíme Vás, jak připravit dokumentační balíček k převodním cenám a jak se připravit na daňovou kontrolu.
  • Nastíníme Vám možnosti daňové optimalizace prostřednictvím převodních cen.
Obsah semináře:

Finanční úřady se v rámci daňových kontrol stále častěji zaměřují na nastavení převodních cen. Poslední průzkum ukázal, že převodní ceny jsou pro poplatníky působící ve skupině podniků nejrizikovější z daňových oblastí. Nastavte správně své transferové ceny a buďte připraveni na daňovou kontrolu.

Legislativní rámec převodních cen

- Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OECD)

- EU Code of Conduct

- Zákon o daních z příjmů, Pokyny MFČR

- Arbitrážní konvence

- Definice kapitálově a jinak spojených osob

Využití transfer pricingových metod při kalkulaci cen

- Transfer pricingové metody

- Praktická aplikace transfer pricingových metod při kalkulaci vnitroskupinových cen a jejich návaznost na manažerské účetnictví

- Vztah rizika a cenové kalkulace

- Nový přístup k uplatňování metod dle OECD

- Případová studie

Daňová kontrola převodní cen a dokumentace k převodním cenám

- Typický průběh daňové kontroly

- Dokumentace pro nadnárodní skupiny působící v rámci EU

- Náležitosti dokumentace k převodním cenám pro účely českého správce daně

- Specifika dokumentace při poskytování služeb (substance, benefit a arm’s length test)

- Případová studie

Vybraná judikatura a nálezy z daňových kontrol

- Judikatura krajských soudů a NSS v oblasti převodních cen

- Vybrané nálezy českého správce daně v oblasti převodních cen

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 17.00 – přednáška (3. část + diskuse)
Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Účetnictví , Cla

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Účetnictví , Cla
Název      Cena     
Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky
VOX   Praha   2 190 Kč 
26.4.
2018
ON-LINE KURZ: Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu
VOX   u vašeho počítače   1 650 Kč 
26.4.
2018
POHLEDÁVKY - účetní a daňový aspekt
STUDIO W   Praha   2 700 Kč 
26.4.
2018
Účetnictví příspěvkových organizací pro začátečníky • čtyřdenní seminář
ANAG   Praha   7 182 Kč 
26.4.
2018
DPH nejen pro začátečníky • ucelený výklad problematiky DPH • dvoudenní kurz 27. a 30. 4. 2018
ANAG   Olomouc   2 636 Kč 
27.4.
2018
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v podmínkách roku 2018
ANAG   Brno   1 636 Kč 
27.4.
2018
Důkazní břemeno v daňovém řízení
VOX   Praha   1 890 Kč 
27.4.
2018
Finanční analýza pro účetní – buďte partnerem managementu firmy
EDUZONE-CZ   Praha   6 038 Kč s DPH
27.4.
2018
Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně účetních a daňových aspektů aneb jak porozumět ocenění znalcem
VOX   Praha   2 190 Kč 
27.4.
2018
PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH - aktuality
STUDIO W   Praha   2 400 Kč 
27.4.
2018
Účetnictví, daně a rozpočty u příspěvkových organizací v roce 2018
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 600 Kč s DPH
27.4.
2018
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   5 990 Kč 
28.4.
16.6.
2018
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   7 990 Kč 
28.4.
16.6.
2018
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   7 990 Kč 
28.4.
16.6.
2018
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   7 990 Kč 
28.4.
16.6.
2018
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 14 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   8 990 Kč 
28.4.
30.6.
2018
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 14 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
28.4.
30.6.
2018
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 14 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   8 990 Kč 
28.4.
30.6.
2018
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   7 990 Kč 
28.4.
30.6.
2018
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   7 990 Kč 
28.4.
30.6.
2018
  Stránka 1 z 28   Další
20 z 558 termínů