Převodní (transferové) ceny / Daňová kontrola u spojených osob

Převodní (transferové) ceny / Daňová kontrola u spojených osob Verlag Dashöfer https://www.kursy.cz/?product=SMTRC&wa=www17studium
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  14.11.2019   
Místo: Praha (praha)
Cena bez DPH: 4 490 Kč https://www.kursy.cz/?product=SMTRC&wa=www17studium
Cena s DPH: 5 433 Kč
Lektor: Ing. Michal Jelínek, Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Michal Jelínek, Ph.D.

Partner V4 Tax

Transferovým cenám se věnuje od roku 2006, přičemž během své kariéry působil ve společnostech Ernst & Young a BDO. Pravidelně publikuje v odborném tisku a vyjadřuje se k aktuálním otázkám v oblasti mezinárodního...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Účastníkům poskytneme praktické znalosti problematiky převodních cen, které pomohou s minimálními náklady efektivně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi a zároveň průběžně dokumentovat tyto transakce pro případ daňové kontroly. Teoretická východiska budou doplněna o praktický příklad buďto formou případové studie nebo skutečného případu z praxe (judikát či zpráva z finanční kontroly).

Řešíte ve firmě transferové neboli převodní ceny?

(Cizí lidé, cizí firmy mezi sebou účtují ceny, které můžeme nazvat „obvyklými“. Pokud se do těchto obchodů připlete nějaký vztah (např. příbuzenský), je tendence cenu „upravit“ za účelem nějaké výhody, např. placení menších daní či neplacení daní vůbec).

  • Jste jednatel, který je jednatelem současně i v jiné firmě (a obě firmy spolu obchodují)?
  • Vlastníte jako firma podíl na základním kapitálu jiné společnosti?
  • Uzavíráte obchody, objednáváte služby mezi firmami, které patří osobám blízkým (příbuzným)?
  • Účtujete vždy za stejnou službu či zboží stejnou, tržní cenu?

Pak právě pro Vás je tento seminář!

Seminář je určen pro

jednatele, finanční ředitele, zaměstnance finančních oddělení

Co Vám seminář přinese?
  • Získáte informace o tom, jak nastavit transakce se spojenými osobami, abyste minimalizovali související daňová rizika.
  • Naučíme Vás, jak připravit dokumentační balíček k převodním cenám a jak se připravit na daňovou kontrolu.
  • Nastíníme Vám možnosti daňové optimalizace prostřednictvím převodních cen.
Obsah semináře:

Finanční úřady se v rámci daňových kontrol stále častěji zaměřují na nastavení převodních cen. Poslední průzkum ukázal, že převodní ceny jsou pro poplatníky působící ve skupině podniků nejrizikovější z daňových oblastí. Nastavte správně své transferové ceny a buďte připraveni na daňovou kontrolu.

Legislativní rámec převodních cen

- Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OECD)

- EU Code of Conduct

- Zákon o daních z příjmů, Pokyny MFČR

- Arbitrážní konvence

- Definice kapitálově a jinak spojených osob

Využití transfer pricingových metod při kalkulaci cen

- Transfer pricingové metody

- Praktická aplikace transfer pricingových metod při kalkulaci vnitroskupinových cen a jejich návaznost na manažerské účetnictví

- Vztah rizika a cenové kalkulace

- Nový přístup k uplatňování metod dle OECD

- Případová studie

Daňová kontrola převodní cen a dokumentace k převodním cenám

- Typický průběh daňové kontroly

- Dokumentace pro nadnárodní skupiny působící v rámci EU

- Náležitosti dokumentace k převodním cenám pro účely českého správce daně

- Specifika dokumentace při poskytování služeb (substance, benefit a arm’s length test)

- Případová studie

Vybraná judikatura a nálezy z daňových kontrol

- Judikatura krajských soudů a NSS v oblasti převodních cen

- Vybrané nálezy českého správce daně v oblasti převodních cen
Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Účetnictví , Cla

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Účetnictví , Cla
Název      Cena     
DPH v roce 2019 na desítkách praktických příkladů
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 800 Kč s DPH
23.9.
2019
Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu, řešení chyb a nastavení prevence
VOX   Praha   2 590 Kč 
23.9.
2019
Majetek v účetní praxi příspěvkových organizací a jeho inventarizace včetně praktických příkladů
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 850 Kč s DPH
23.9.
2019
OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ hmotného a nehmotného majetku
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
23.9.
2019
Pohledávky – účetní a daňové problémy
VOX   Praha   2 490 Kč 
23.9.
2019
Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny, reprodukce hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení a opravy z hlediska novel zákonů daňových, účetn
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 850 Kč s DPH
23.9.
2019
Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele v podnikatelské praxi
VOX   Praha   2 590 Kč 
23.9.
2019
Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim předcházet
TSM, spol. s r. o.   Brno   2 000 Kč s DPH
24.9.
2019
Cestovní náhrady v praxi příspěvkových organizací • jak je správně spočítat, vyplatit a zaúčtovat
ANAG   Zlín   1 727 Kč 
24.9.
2019
Dodací podmínky INCOTERMS a jejich vliv na celní řízení • základní význam
ANAG   Olomouc   1 727 Kč 
24.9.
2019
Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019
TSM, spol. s r. o.     1 990 Kč s DPH
24.9.
2019
DPH v roce 2019 na desítkách praktických příkladů
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 800 Kč s DPH
24.9.
2019
IFRS nové standardy – IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16 Leasingy
VOX   Praha   2 890 Kč 
24.9.
2019
Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních jednotek v účetním období 2019
ANAG   Liberec   1 810 Kč 
24.9.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vsetín   7 990 Kč 
24.9.
22.10.
2019
ON-LINE KURZ: Inventarizace a účtování inventarizačních rozdílů pro podnikatelské subjekty
VOX   u vašeho počítače   1 650 Kč 
24.9.
2019
Příklady účetní
VOX   Praha   4 290 Kč 
24.9.
25.9.
2019
Bytová družstva v praxi – účetnictví
VOX   Praha   2 290 Kč 
25.9.
2019
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
25.9.
2019
MAJETEK ÚČETNĚ I DAŇOVĚ - podrobný výklad pro pokročilé
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
25.9.
2019
  Stránka 1 z 48   Další
20 z 948 termínů