Novela zákoníku práce - klíčové změny pracovního práva od roku 2017

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl 21.04.2017 nebo byl zrušen.

Popis kurzu

Program semináře:
• Hlavní principy novely zákoníku práce
• Postavení zaměstnavatele, zaměstnance a odborové organizace
• Postavení vrcholových manažerů
• Nový postup výpočtu dovolené a možnost jejího převádění
• Změna druhu a místa výkonu práce
• Změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr
• Práce z domova a z jiného místa, homeworking, teleworking
• Přechod práv a povinností při fúzích společností a při změně jejich úkolů
• Změny v doručování právních jednání
• Úprava pracovní doby a doby odpočinku
• Povinnosti zaměstnavatele při ochraně před stresem
• Změna výše sankcí při porušování pracovněprávních povinností ze strany zaměstnavatele
• Diskuze, srovnání dosavadní a nové úpravy, řešení modelových situací z praxe

Kurz je zařazen v sekciích

Kontakty             Facebook
Copyright © 2017  studium.cz