Dlouhodobý majetek a odpisy v účetnictví vybraných účetních jednotek - některé širší účetní souvislosti

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl 21.03.2017 nebo byl zrušen.

Popis kurzu

Obsah semináře:
Některá základní teoretická účetní východiska aplikovaná v oblasti DM
Zopakování nejnovějších úprav v účetní legislativě v oblasti DM, včetně úprav vyplývajících z nového občanského zákoníku:
   - Zákon o účetnictví po novele
   - Novelizovaná vyhláška č. 410/2009 Sb.
ČÚS 708 – Odpisování DM
   - Práce s odpisovým plánem
   - Způsoby odpisování
ČÚS 710 – Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek – ve znění účinném k 1. lednu 2017, například některá věcná práva, a dále také:
   - Pořízení DM
   - Technické zhodnocení DM
   - Vyřazení DM
ČÚS 709 – Vlastní zdroje – ve znění účinném k 1. lednu 2017, například majetek určený k prodeji, a další souvislosti s DM, například:
   - Jmění účetní jednotky
   - Transfery na pořízení DM a jejich časové rozlišování
   - Opravy minulých období v souvislosti s DM
Dotazy & diskuse

Pro větší pohodlí se účastníkům doporučuje vlastní kalkulačka.

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Kurz je zařazen v sekciích

Kontakty             Facebook
Copyright © 2017  studium.cz