Zákon o státní službě v praxi včetně projednávané novely

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl 21.04.2017 nebo byl zrušen.

Popis kurzu

Program semináře:
• Rozsah působnosti zákona
• Služební poměr a jeho povaha, vznik, změny a zánik
• Správní řízení ve věcech služební poměru, včetně výběrového řízení
• Práva a povinnosti státních zaměstnanců
• Kárná odpovědnost a kárné řízení
• Organizace státní služby, služební orgány a služební předpisy
Informace o novele zákona o státní službě
• Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Kurz je zařazen v sekciích

Kontakty             Facebook
Copyright © 2017  studium.cz