Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl 21.03.2017 nebo byl zrušen.

Popis kurzu

Odborný program semináře:
• Zdrojové právní předpisy v oblasti spisové služby, nové související zákony a evropské právní předpisy
• Soukromoprávní a veřejnoprávní původci a jejich povinnosti při ukládání dokumentů
• Výkon spisové služby u veřejnoprávních původců
• Skartační řízení a výběr dokumentů za archiválie mimo skartační řízení u veřejnoprávních a soukromoprávních původců a skartační řízení v elektronické podobě
• Kontrola spisové služby (včetně spisové služby v elektronické podobě)
• Chráněné údaje ve spisové službě (osobní údaje, bankovní tajemství, obchodní tajemství, povinnost mlčenlivosti, nahlížení do spisů apod.)
• Diskuze, odpovědi na dotazy účastníků

Kurz je zařazen v sekciích

Kontakty             Facebook
Copyright © 2017  studium.cz