Dopad insolvenčního řízení, úmrtí fyzické osoby a přeměn právnických osob do řízení o místních poplatcích

Dopad insolvenčního řízení, úmrtí fyzické osoby a přeměn právnických osob do řízení o místních poplatcích INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/dopad-insolvencniho-rizeni-umrti-fyzicke-osoby-a-premen-pravnickych-osob-do-rizeni-o-mistnich-poplatcich-400
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  08.11.2018   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 700 Kč https://www.integracentrum.cz/dopad-insolvencniho-rizeni-umrti-fyzicke-osoby-a-premen-pravnickych-osob-do-rizeni-o-mistnich-poplatcich-400
Cena s DPH: 1 700 Kč
Lektor: JUDr. Zuzana Švédová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem vzdělávání je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání o místních poplatcích s důrazem na jejich správu podle daňového řádu a vyměnit si zkušenosti se způsobem aplikace příslušných ustanovení.

Program semináře:

 • Vymáhání místních poplatků (§. 175 – 232 daň. řádu): volba způsobu vymáhání (volba způsobu a rizika s ním spojená – „zjevný nepoměr“), exekuční titul (jeho náležitosti), vztah daňové exekuce k OSŘ, nařízení daňové exekuce a způsoby daňové exekuce, náležitosti exekučního příkazu, dražba, odklad a zastavení daňové exekuce, exekuční náklady
 • Insolvence – obecně o insolvenčním řízení - prohlášení úpadku, způsoby řešení úpadku, postavení úpadce a insolvenčního správce, přezkumné jednání, dopad skončení insolvence na závazky dlužníka; jak se promítnou jednotlivé fáze insolvence do řízení o místních poplatcích (aplikace §§ 222 - 224 daňového řádu), otázka zániku daňových nedoplatků – s důrazem na přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení a případ, kdy je oddlužení fyzické osoby zrušeno
 • Přeměny právnických osob - stručný přehled - jejich dopad na jednání právnických osob v daňovém řízení a dále přenos daňové povinnosti ve vazbě na přeměnu PO - aplikace § 240 daňového řádu
 • Přihlášení pohledávky, která nebyla vymáhána, ale je vykonatelná, do dražby: vykonatelný titul, jak postupovat při zaplacení pohledávky dlužníkem, odhlášení pohledávky z dražby
 • Přihlášení pohledávky do dědického řízení (§ 239 daň. řádu)
 • Dělená správa (§ 161- 162)Všechny termíny konání kurzu

 • 09.10.2018 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 16.10.2018 - Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín
 • 23.10.2018 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc
 • 25.10.2018 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 01.11.2018 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 08.11.2018 - Adalbertinum (Adal), Československé armády 300/22, Hradec Králové

Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kroměříž   7 990 Kč 
24.6.
26.8.
2018
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kroměříž   9 990 Kč 
24.6.
9.9.
2018
INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ - návratnost a rentabilita investic
STUDIO W   Praha   4 300 Kč 
25.6.
2018
Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
25.6.
2018
Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd
VOX   Praha   2 390 Kč 
25.6.
2018
Správní řád ve vztahu k sociálněprávní ochraně dětí - úvod do problematiky
PROFESIM   Olomouc   1 650 Kč 
25.6.
2018
Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah
VOX   Praha   2 290 Kč 
25.6.
2018
DPH 2018 v praxi - příklady, příklady, příklady...  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 465 Kč s DPH
26.6.
2018
Fakturace a DPH pro začínající
VOX   Praha   1 990 Kč 
26.6.
2018
Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání
VOX   Praha   1 890 Kč 
26.6.
2018
Právní poměry a odměňování členů zastupitelstev ÚSC
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč 
26.6.
2018
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
26.6.
2018
Výkaz cash flow prakticky
VOX   Praha   2 290 Kč 
27.6.
2018
Uplatňování DPH v roce 2017 a 2018
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
DPH – přeshraniční transakce v příkladech – dovoz, vývoz, přeshraniční služby, dodání a pořízení zboží
VOX   Praha   2 290 Kč 
28.6.
2018
Katastr nemovitostí ve vazbě na nový občanský zákoník - nová katastrální úprava
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
28.6.
2018
Konsolidace – procvičení obtížnějších oblastí podle českých předpisů
VOX   Praha   2 690 Kč 
28.6.
2018
MIMOŘÁDNÝ SEMINÁŘ k nové dávce nemocenského pojištění
STUDIO W   Praha   1 300 Kč 
28.6.
2018
NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 400 Kč 
28.6.
2018
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 400 Kč 
28.6.
2018
  Stránka 1 z 41   Další
20 z 814 termínů