Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy ve správním řízení

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl 07.12.2017.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Obce, města, magistráty, kraje

Název      Cena     
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
14.12.
2017
Rodinné právo v novém občanském zákoníku
INTEGRA CENTRUM     600 Kč s DPH
e-learning
EIA - posuzování vlivů na životní prostředí a povolování záměrů – nově od roku 2018
EDUZONE-CZ   Praha   6 643 Kč s DPH
22.1.
2018
GDPR pro obce a veřejnou správu
EDUZONE-CZ   Praha   5 385 Kč s DPH
25.1.
2018
Veřejné zakázky v roce 2016
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Povinnosti podniků a institucí v životním prostředí v roce 2018
EDUZONE-CZ   Praha   6 038 Kč s DPH
19.3.
2018
Veřejné zakázky - praktické důsledky po novele v roce 2015
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Mateřská škola v roce 2018 - konference
Verlag Dashöfer   Praha   3 185 Kč s DPH
26.4.
2018

8 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s informačními systémy veřejné správy, s jejich fungováním a s pravidly využívání údajů obecně a v souvislosti se správním řízením.

Vzdělávání je určeno úředníkům zařazeným do obecních, městských a krajských úřadů vykonávajícím agendy, v jejichž rámci jsou využívány údaje z informačních systémů veřejné správy, a kteří vedou správní řízení.

Program semináře:

 • Přehled právních předpisů upravujících problematiku informačních systémů veřejné správy
 • Základní registry
  • referenční údaje
  • charakteristika orgánu veřejné moci, charakteristika veřejného a neveřejného informačního systému veřejné správy
  • odstraňování nesouladů
  • informační systém základních registrů, přehled základních registrů
  • agendové informační systémy, správci, údaje vedené v jednotlivých registrech
 • Informační systém evidence obyvatel
  • vedené údaje, zapisovatelé údajů, uživatelé údajů podle zákona o evidenci obyvatel a podle zvláštních zákonů, odstraňování nesouladů, rozsah čerpání údajů
 • Další informační systémy veřejné správy
  • informační systém cizinců, informační systém občanských průkazů, informační systém cestovních dokladů, informační systém datových schránek
  • katastr nemovitostí – údaje vedené v jednotlivých systémech, zapisovatelé, rozsah čerpání údajů
 • Využívání údajů v průběhu správního řízení
  • ověřování údajů před zahájením řízení a při podání žádosti, kontrola údajů před vydáním rozhodnutí, způsoby čerpání údajů, vyznačení čerpání údajů ve spisové dokumentaci
 • Diskuse a závěr