Účetnictví a daně u příspěvkových organizací v roce 2017, rozpočet příspěvkové organizace od roku 2017

Účetnictví a daně u příspěvkových organizací v roce 2017, rozpočet příspěvkové organizace od roku 2017 INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/ucetnictvi-a-dane-u-prispevkovych-organizaci-v-roce-2017-rozpocet-prispevkove-organizace-od-roku-2017-802
Pořadatel: INTEGRA CENTRUM s.r.o.
Typ: veřejný kurz , kurz
Termíny: 23.03. - 23.03.2017    
Cena bez DPH: 1 239 Kč https://www.integracentrum.cz/ucetnictvi-a-dane-u-prispevkovych-organizaci-v-roce-2017-rozpocet-prispevkove-organizace-od-roku-2017-802
Cena s DPH: 1 500 Kč
Lektor:
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Seminář je zaměřen na výklad účetní a daňové legislativy vztahující se k účetní praxi příspěvkových organizací v roce 2017. Seminář je určen ekonomům a účetním příspěvkových organizací odborným pracovníkům jejich zřizovatelů, jakož i další odborné veřejnosti.

V oblasti účetnictví a daní bude výklad zaměřen na některá ustanovení novelizovaného zákona 563/1991, o účetnictví a účetní metody podle navazující vyhlášky 410/2009 Sb. a ČÚS 701 až 710.

Pozornost bude věnována zejména:

  • Vedení účetnictví ve zjednodušeném a plném rozsahu
  • Identifikaci účetní jednotky v účetní závěrce a obchodních listinách
  • Členění majetku a závazků v účetní závěrce
  • Zveřejňování účetní závěrky ve veřejném rejstříku
  • Oceňování aktiv pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou a reálnou hodnotou
  • Účtování o dohadných položkách, rezervách a podmíněných aktivech a pasivech v návaznosti a okamžik uskutečnění účetního případu a míru pravděpodobnosti jeho uskutečnění
  • Přípravě na uplatnění daňových odpisů u svěřeného majetku, srovnání účetní a daňové legislativy ve vztahu k odepisování (pořizovací cena x vstupní cena, technické zhodnocení, metody výpočtu účetních a daňových odpisů, uplatnění účetních a daňových odpisů v hlavní a doplňkové činnosti.
  • Pozornost bude věnována také sestavení a zveřejnění rozpočtu v návaznosti na zákon o rozpočtové odpovědnosti a navazující novely zákonů o rozpočtových pravidlech.

Kurz je zařazen v sekciích

Daně a DPH , Obce, města, magistráty, kraje

Kontakty             Facebook
Copyright © 2017  studium.cz