Vidimace a legalizace

Vidimace a legalizace INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/vidimace-a-legalizace-815
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  27.11.2018   
Další termíny:
Cena bez DPH: 2 000 Kč https://www.integracentrum.cz/vidimace-a-legalizace-815
Cena s DPH: 2 000 Kč
Lektor: Mgr. Jitka Kunešová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s platnými právními předpisy na úseku vidimace a legalizace a připravit je na složení zkoušky z vidimace a legalizace. Zároveň si seminář klade za cíl prohloubit znalosti úředníků, kteří již agendu vidimace a legalizace vykonávají.

Seminář je určen úředníkům, kteří vykonávají agendu vidimace a legalizace v režimu zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň těm úředníkům, kteří se připravují na složení zkoušky podle tohoto zákona.

Program semináře:

 • Platná právní úprava na úseku vidimace a legalizace
  • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů 
  • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
  • směrnice Ministerstva vnitra ze dne 21. 6. 2006 č. j.: VS-28/60/2-2006 k jednotnému postupu při ověřování způsobilosti úředníka k provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
  • vybraná ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • část čtvrtá a související ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • vybraná ustanovení zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 272/2000 Sb., o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě
 • Působnost na úseku vidimace a legalizace, vedení vzorů otisků úředních razítek a podpisových vzorů ověřujících osob
 • Vidimace (pojem, způsob provádění, kdy se vidimace neprovede, vyznačení vidimace, obsah ověřovací doložky)
 • Legalizace (pojem, způsob provádění, kdy se legalizace neprovede, vyznačení legalizace, obsah ověřovací doložky, legalizace za účasti dvou svědků)
 • Evidence vidimací a legalizací (ověřovací kniha) – vedení ověřovací knihy, uložení ověřovací knihy, provádění oprav v ověřovací knize
 • Způsobilost úředníků k provádění vidimace a legalizace, zkouška z vidimace a legalizace (přihláška ke zkoušce, obsah a náležitosti zkoušky)
 • Správní poplatky za provedení vidimace a legalizace (vyměření a vybírání správního poplatku, placení správního poplatku, osvobození od správního poplatku)
 • Odmítnutí provedení vidimace a legalizace
 • Provedení vidimace a legalizace notářem
 • Postup zařazení obecního úřadu do přílohy č. 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb.
 • Praktické provedení vidimace a legalizace (praktické příklady, problematika viditelných zajišťovacích prvků, ukázky listin, seznámení s aktuálními stanovisky Ministerstva vnitra a dalších ústředních správních úřadů)
 • Odpovědi na dotazy účastníků semináře, diskuzeVšechny termíny konání kurzu

 • 23.10.2018 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 15.11.2018 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc
 • 27.11.2018 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 700 Kč 
26.4.
2018
Správní řád – aktuality a praxe
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč 
26.4.
2018
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. - NOVELA
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
26.4.
2018
Účetnictví, daně a rozpočty u příspěvkových organizací v roce 2018
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 600 Kč s DPH
27.4.
2018
Odměňování zastupitelů obcí, měst a městysů ve světle nové právní úpravy
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
3.5.
2018
Veřejné zakázky pro mírně pokročilé
Verlag Dashöfer   Praha   4 102 Kč s DPH
3.5.
2018
Rodinné právo v novém občanském zákoníku
INTEGRA CENTRUM     600 Kč s DPH
e-learning
GDPR pro obce a kraje. Nová právní úprava ochrany osobních údajů
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
10.5.
2018
Občanský zákoník - majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí včetně aktuální novely občanského zákoníku a katastrálního zákona
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
10.5.
2018
Správní řád ve vztahu k sociálněprávní ochraně dětí - úvod do problematiky
PROFESIM   Brno   1 650 Kč 
10.5.
2018
Aplikace správního řádu v praxi správních orgánů - správní rozhodnutí
PROFESIM   Brno   1 650 Kč 
10.5.
2018
Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
10.5.
2018
Dopad insolvenčního řízení, úmrtí fyzické osoby a přeměn právnických osob do řízení o místních poplatcích
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
10.5.
2018
Pracovněprávní problematika v praxi ředitele mateřské školy (včetně aplikace GDPR)
Verlag Dashöfer   Praha   2 529 Kč s DPH
10.5.
2018
Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - zákon č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho aplikace
INTEGRA CENTRUM   Praha   1 900 Kč 
10.5.
2018
Workshop GDPR o krok dále - praktické rady a zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 800 Kč s DPH
11.5.
2018
Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
15.5.
2018
Poznatky z praxe katastrálních úřadů v souladu s novými předpisy
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč 
15.5.
2018
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Praha   1 900 Kč 
15.5.
2018
Zákon o registru smluv - praktické tipy a první zkušenosti
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
15.5.
2018
  Stránka 1 z 9   Další
20 z 178 termínů