Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/zakon-c-250-2016-sb-o-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich-836
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  10.12.2021   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 900 Kč https://www.integracentrum.cz/zakon-c-250-2016-sb-o-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich-836
Cena s DPH: 1 900 Kč
Lektor: Ing. Mgr. Jan Strakoš
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s novou právní úpravou správního trestání a provést rozbor nové právní úpravy se zaměřením na základní rozdíly hmotněprávní a procesní úpravy.

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků, členům komisí k projednávání přestupků a zaměstnanců správních úřadů rozhodujících v prvním stupni. Seminář je tedy vhodný především pro praktikující úředníky, ale probíraná témata ocení i ti úředníci, kteří se připravují na zkoušku odborné způsobilosti dle přestupkového zákona.

Program semináře: 

 • Seznámení účastníků s novou úpravou správního trestání
 • Rozbor obecných ustanovení zákona
 • Základy odpovědnosti za přestupky
  • společná ustanovení
  • odpovědnost fyzické osoby za přestupek
  • odpovědnost právnické osoby za přestupek
  • odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek
  • okolnosti vylučující protiprávnost
  • zánik odpovědnosti za přestupek
  • správní tresty a jejich ukládání
  • ochranná opatření
  • zvláštní ustanovení o mladistvých
 • Řízení o přestupcích
  • příslušnost správních orgánů
  • právní styk s cizinou
  • doručování
  • účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení
  • postup před zahájením řízení
  • postup v řízení
  • rozhodnutí o přestupku
  • náklady řízení
  • řízení o odvolání
  • zvláštní postupy po právním moci rozhodnutí o přestupku
 • Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
 • Diskuse, výměna názorů, odpovědi na dotazy účastníkůVšechny termíny konání kurzu

 • 14.09.2021 - Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín
 • 23.09.2021 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc
 • 05.10.2021 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 02.11.2021 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 04.11.2021 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 02.12.2021 - Adalbertinum (Adal), Československé armády 300/22, Hradec Králové
 • 10.12.2021 - E-centrum, Guldenerova 2657/17, Plzeň

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 000 Kč 
18.5.
2021
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
20.5.
2021
Výkon matriční agendy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Ústí nad Labem   1 900 Kč 
20.5.
2021
Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů - webinář
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
20.5.
2021
Novela zákoníku práce 2020 a 2021 a další aktuality v pracovním právu
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
21.5.
2021
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
25.5.
2021
Aplikace zákona o silničním provozu do praxe - oblast řidičských průkazů
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
25.5.
2021
Spisová a archivní služba pro podnikatelské subjekty
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
25.5.
2021
Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - zákon č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho aplikace
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
27.5.
2021
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 400 Kč 
27.5.
2021
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
27.5.
2021
Vyvlastňování pozemků a staveb
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
1.6.
2021
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
INTEGRA CENTRUM   České Budějovice   1 900 Kč 
1.6.
2021
Stavební právo - územní plánování
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
1.6.
2021
Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví obcí a příspěvkových organizací
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 400 Kč s DPH
1.6.
2021
Výkon matriční agendy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
3.6.
2021
Výkon matriční agendy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
4.6.
2021
Zákon o registru smluv
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
8.6.
2021
Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
15.6.
2021
Zákon o cestovních dokladech v aktuálním znění
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
15.6.
2021
  Stránka 1 z 10   Další
20 z 197 termínů