Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/zakon-c-250-2016-sb-o-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich-836
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  09.04.2019   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 700 Kč https://www.integracentrum.cz/zakon-c-250-2016-sb-o-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich-836
Cena s DPH: 1 700 Kč
Lektor: Ing. Mgr. Jan Strakoš
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s novou právní úpravou správního trestání a provést rozbor nové právní úpravy se zaměřením na základní rozdíly hmotněprávní a procesní úpravy.

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků, členům komisí k projednávání přestupků a zaměstnanců správních úřadů rozhodujících v prvním stupni.

Program semináře: 

 • Seznámení účastníků s novou úpravou správního trestání
 • Rozbor obecných ustanovení zákona
 • Základy odpovědnosti za přestupky
  • společná ustanovení
  • odpovědnost fyzické osoby za přestupek
  • odpovědnost právnické osoby za přestupek
  • odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek
  • okolnosti vylučující protiprávnost
  • zánik odpovědnosti za přestupek
  • správní tresty a jejich ukládání
  • ochranná opatření
  • zvláštní ustanovení o mladistvých
 • Řízení o přestupcích
  • příslušnost správních orgánů
  • právní styk s cizinou
  • doručování
  • účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení
  • postup před zahájením řízení
  • postup v řízení
  • rozhodnutí o přestupku
  • náklady řízení
  • řízení o odvolání
  • zvláštní postupy po právním moci rozhodnutí o přestupku
 • Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
 • Diskuse, výměna názorů, odpovědi na dotazy účastníkůVšechny termíny konání kurzu

 • 09.10.2018 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc
 • 16.10.2018 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 23.10.2018 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 06.11.2018 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 05.03.2019 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 21.03.2019 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 28.03.2019 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 09.04.2019 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Etiketa
PROFESIM   Brno   1 850 Kč 
27.9.
2018
DPH u obcí, měst, statutárních měst, hl. města Prahy, krajů
PROFESIM   Brno   1 750 Kč 
27.9.
2018
MÍSTNÍ POPLATKY Z POHLEDU DAŇOVÉHO PROCESNÍHO PRÁVA (aktualizované znění nejpoužívanějších vzorů rozhodnutí s komentářem)
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 950 Kč s DPH
2.10.
2018
Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv po 1. 7. 2017
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 800 Kč s DPH
2.10.
2018
Zákoník práce a navazující předpisy
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč s DPH
3.10.
2018
Zákon o zadávání veřejných zakázek
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
4.10.
2018
Poznatky z praxe katastrálních úřadů v souladu s novými předpisy
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 700 Kč 
4.10.
2018
MÍSTNÍ POPLATKY Z POHLEDU DAŇOVÉHO PROCESNÍHO PRÁVA (aktualizované znění nejpoužívanějších vzorů rozhodnutí s komentářem)
TSM, spol. s r. o.   Plzeň   1 950 Kč s DPH
4.10.
2018
Správní řád v praxi
TSM, spol. s r. o.   Plzeň   1 850 Kč s DPH
4.10.
2018
Katastr nemovitostí aktuálně včetně zápisu staveb v souvislosti s novelou stavebního zákona a zápisu nové poznámky o vzdání se předkupního práva spoluvlastníka v souvislosti s novelou občanského zákoníku
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
4.10.
2018
Ztráty a nálezy aktuálně
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
5.10.
2018
Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách od 18.10.2018
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč s DPH
5.10.
2018
Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace
TSM, spol. s r. o.   Hradec Králové   1 750 Kč s DPH
8.10.
2018
Správní řád v praxi
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
9.10.
2018
Zbrojní legislativa a přestupky na úseku zbraní a střeliva
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
9.10.
2018
Poznatky z praxe katastrálních úřadů v souladu s novými předpisy
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 700 Kč 
9.10.
2018
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
9.10.
2018
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
9.10.
2018
Dopad insolvenčního řízení, úmrtí fyzické osoby a přeměn právnických osob do řízení o místních poplatcích
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč 
9.10.
2018
Zákon o zadávání veřejných zakázek
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 700 Kč 
9.10.
2018
  Stránka 1 z 21   Další
20 z 407 termínů