Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/zakon-c-250-2016-sb-o-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich-836
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  06.05.2022   
Další termíny:
Cena bez DPH: 2 100 Kč https://www.integracentrum.cz/zakon-c-250-2016-sb-o-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich-836
Cena s DPH: 2 100 Kč
Lektor: Ing. Mgr. Jan Strakoš
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s novou právní úpravou správního trestání a provést rozbor nové právní úpravy se zaměřením na základní rozdíly hmotněprávní a procesní úpravy.

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků, členům komisí k projednávání přestupků a zaměstnanců správních úřadů rozhodujících v prvním stupni. Seminář je tedy vhodný především pro praktikující úředníky, ale probíraná témata ocení i ti úředníci, kteří se připravují na zkoušku odborné způsobilosti dle přestupkového zákona.

Program semináře: 

 • Seznámení účastníků s novou úpravou správního trestání
 • Rozbor obecných ustanovení zákona
 • Základy odpovědnosti za přestupky
  • společná ustanovení
  • odpovědnost fyzické osoby za přestupek
  • odpovědnost právnické osoby za přestupek
  • odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek
  • okolnosti vylučující protiprávnost
  • zánik odpovědnosti za přestupek
  • správní tresty a jejich ukládání
  • ochranná opatření
  • zvláštní ustanovení o mladistvých
 • Řízení o přestupcích
  • příslušnost správních orgánů
  • právní styk s cizinou
  • doručování
  • účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení
  • postup před zahájením řízení
  • postup v řízení
  • rozhodnutí o přestupku
  • náklady řízení
  • řízení o odvolání
  • zvláštní postupy po právním moci rozhodnutí o přestupku
 • Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
 • Diskuse, výměna názorů, odpovědi na dotazy účastníkůVšechny termíny konání kurzu

 • 10.02.2022 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 17.03.2022 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 29.03.2022 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 06.05.2022 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce - distanční
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace v roce 2021 a aktuality pro rok 2022
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
31.1.
2022
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč 
1.2.
2022
Doplňková činnost příspěvkové organizace (zdaňování zisku)
EDUZONE-CZ   Praha   6 413 Kč s DPH
1.2.
2022
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč 
3.2.
2022
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč 
4.2.
2022
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč 
8.2.
2022
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 800 Kč 
10.2.
2022
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
10.2.
2022
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč 
10.2.
2022
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč s DPH
10.2.
2022
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč 
10.2.
2022
Jméno a příjmení - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
11.2.
2022
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
15.2.
2022
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč s DPH
15.2.
2022
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
15.2.
2022
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
15.2.
2022
RÚIAN – základní registr – editační povinnosti obec/stavební úřad, vazby, reklamace, přidělování domovních čísel
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
16.2.
2022
Správa místních poplatků - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
17.2.
2022
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 400 Kč 
17.2.
2022
  Stránka 1 z 8   Další
20 z 149 termínů