Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/zakon-c-250-2016-sb-o-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich-836
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  06.11.2018   
Další termíny:
Cena bez DPH: 2 000 Kč https://www.integracentrum.cz/zakon-c-250-2016-sb-o-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich-836
Cena s DPH: 2 000 Kč
Lektor: Ing. Mgr. Jan Strakoš
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s novou právní úpravou správního trestání a provést rozbor nové právní úpravy se zaměřením na základní rozdíly hmotněprávní a procesní úpravy.

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků, členům komisí k projednávání přestupků a zaměstnanců správních úřadů rozhodujících v prvním stupni.

Program semináře: 

 • Seznámení účastníků s novou úpravou správního trestání
 • Rozbor obecných ustanovení zákona
 • Základy odpovědnosti za přestupky
  • společná ustanovení
  • odpovědnost fyzické osoby za přestupek
  • odpovědnost právnické osoby za přestupek
  • odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek
  • okolnosti vylučující protiprávnost
  • zánik odpovědnosti za přestupek
  • správní tresty a jejich ukládání
  • ochranná opatření
  • zvláštní ustanovení o mladistvých
 • Řízení o přestupcích
  • příslušnost správních orgánů
  • právní styk s cizinou
  • doručování
  • účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení
  • postup před zahájením řízení
  • postup v řízení
  • rozhodnutí o přestupku
  • náklady řízení
  • řízení o odvolání
  • zvláštní postupy po právním moci rozhodnutí o přestupku
 • Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
 • Diskuse, výměna názorů, odpovědi na dotazy účastníkůVšechny termíny konání kurzu

 • 09.10.2018 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc
 • 16.10.2018 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 23.10.2018 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 06.11.2018 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč 
19.6.
2018
Jak tvořit obecní zpravodaj
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
19.6.
2018
Velká novela stavebního zákona – zásadní koncepční změny při umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 000 Kč 
19.6.
2018
Veřejné zakázky ve stavebnictví
Verlag Dashöfer   Praha   4 223 Kč s DPH
21.6.
2018
Čeština není dřina - písemný projev nejen pro úředníky
PROFESIM   Brno   1 600 Kč 
21.6.
2018
Správní trestání na úseku stavebního řádu
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
22.6.
2018
Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
25.6.
2018
Správní řád ve vztahu k sociálněprávní ochraně dětí - úvod do problematiky
PROFESIM   Olomouc   1 650 Kč 
25.6.
2018
Právní poměry a odměňování členů zastupitelstev ÚSC
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč 
26.6.
2018
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
26.6.
2018
Zákon o zadávání veřejných zakázek
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
28.6.
2018
Katastr nemovitostí ve vazbě na nový občanský zákoník - nová katastrální úprava
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
28.6.
2018
Ukončení volebního období zastupitelstev měst a obcí
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 700 Kč 
26.7.
2018
Právní poměry a odměňování členů zastupitelstev ÚSC
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
30.7.
2018
Ukončení volebního období zastupitelstev měst a obcí
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 000 Kč 
31.7.
2018
Ukončení volebního období zastupitelstev měst a obcí
INTEGRA CENTRUM   Pardubice   1 700 Kč 
2.8.
2018
Ukončení volebního období zastupitelstev měst a obcí
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč 
7.8.
2018
Ukončení volebního období zastupitelstev měst a obcí
INTEGRA CENTRUM   Jihlava   1 700 Kč 
9.8.
2018
Ukončení volebního období zastupitelstev měst a obcí
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
14.8.
2018
Ukončení volebního období zastupitelstev měst a obcí
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 700 Kč 
16.8.
2018
  Stránka 1 z 9   Další
20 z 171 termínů