Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/zakon-c-250-2016-sb-o-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich-836
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  06.11.2018   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 900 Kč https://www.integracentrum.cz/zakon-c-250-2016-sb-o-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich-836
Cena s DPH: 1 900 Kč
Lektor: Ing. Mgr. Jan Strakoš
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s novou právní úpravou správního trestání a provést rozbor nové právní úpravy se zaměřením na základní rozdíly hmotněprávní a procesní úpravy.

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků, členům komisí k projednávání přestupků a zaměstnanců správních úřadů rozhodujících v prvním stupni.

Program semináře: 

 • Seznámení účastníků s novou úpravou správního trestání
 • Rozbor obecných ustanovení zákona
 • Základy odpovědnosti za přestupky
  • společná ustanovení
  • odpovědnost fyzické osoby za přestupek
  • odpovědnost právnické osoby za přestupek
  • odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek
  • okolnosti vylučující protiprávnost
  • zánik odpovědnosti za přestupek
  • správní tresty a jejich ukládání
  • ochranná opatření
  • zvláštní ustanovení o mladistvých
 • Řízení o přestupcích
  • příslušnost správních orgánů
  • právní styk s cizinou
  • doručování
  • účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení
  • postup před zahájením řízení
  • postup v řízení
  • rozhodnutí o přestupku
  • náklady řízení
  • řízení o odvolání
  • zvláštní postupy po právním moci rozhodnutí o přestupku
 • Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
 • Diskuse, výměna názorů, odpovědi na dotazy účastníkůVšechny termíny konání kurzu

 • 01.03.2018 - Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc
 • 20.03.2018 - Budějovická 743/15, Michle, 140 00 Praha 4
 • 31.05.2018 - Budějovická 743/15, Michle, 140 00 Praha 4
 • 07.06.2018 - Střední 549/61, 602 00 Brno-Ponava
 • 08.06.2018 - 28. října 1263/170, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
 • 09.10.2018 - Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc
 • 16.10.2018 - 28. října 1263/170, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
 • 25.10.2018 - Střední 549/61, 602 00 Brno-Ponava
 • 06.11.2018 - Budějovická 743/15, Michle, 140 00 Praha 4

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Čeština není dřina - písemný projev nejen pro úředníky
PROFESIM   Brno   1 600 Kč 
27.2.
2018
Ochrana osobních údajů v personalistice
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
1.3.
2018
Úředník města, obce - právní a psychologické minimum
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
1.3.
2018
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
1.3.
2018
Velká novela stavebního zákona – zásadní koncepční změny při umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč 
1.3.
2018
Úvod do problematiky sociálních dávek - NOVELA
PROFESIM   Olomouc   1 650 Kč 
1.3.
2018
Aplikace správního řádu v praxi správních orgánů - správní rozhodnutí
PROFESIM   Brno   1 650 Kč 
2.3.
2018
Archivnictví a spisová služba - jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona
PROFESIM   Brno   1 600 Kč 
6.3.
2018
Občanský zákoník - základní změny a pojmy - včetně aktuální rozhodovací praxe
PROFESIM   Brno   1 600 Kč 
6.3.
2018
Zákon o zadávaní veřejných zakázek
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč 
6.3.
2018
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
6.3.
2018
Základní registry - vazby, využití, informační systémy pro editaci v ROB a RÚIAN a užití CzechPoint
INTEGRA CENTRUM   Praha   1 900 Kč 
6.3.
2018
Workshop GDPR o krok dále - praktické rady a zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 800 Kč s DPH
7.3.
2018
Zákon o zadávaní veřejných zakázek
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 700 Kč 
8.3.
2018
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč 
8.3.
2018
Novela zákona o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Praha   1 900 Kč 
8.3.
2018
Novela zákona o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Praha   1 900 Kč 
8.3.
2018
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a ochrana osobních údajů
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč s DPH
8.3.
2018
Základní interní směrnice měst a obcí
PROFESIM   Brno   1 600 Kč 
8.3.
2018
Daň z příjmů měst, obcí a dobrovolných svazků obcí za rok 2017 ve třech základních příkladech
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 600 Kč s DPH
8.3.
2018
  Stránka 1 z 12   Další
20 z 238 termínů