DPH v roce 2023 a výhled na rok 2024

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
Zaměstnanecké benefity v roce 2024
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Webinář bude zaměřen na praktické zkušenosti s uplatňováním novinek v oblasti DPH pro rok 2023 a na změn, ke kterým došlo v letech 2022 a 2021.

Program webináře:

  • Přednášející vás seznámí i s výhledem změn v roce 2024 ("ozdravný balíček" se sladěním sazeb DPH, oznamovací povinnost peněžních ústavů z titulu plateb kartou z jiných členských států).
  • Novela s účinností od ledna 2023 zvýšila hranice pro vznik plátcovství překročením obratu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč a úpravy nastaly i v oblasti kolem kontrolního hlášení. K 1.7.2023 nabyla účinnost novela s vazbou na nový stavební zákon.
  • Od ledna 2022 cestovní kanceláře odvádí DPH ze své služby už ke dni přijetí úplaty. Od 1.7.2021 byl v celé EU zaveden nový systém zdanění prodeje zboží na dálku (zasílání zboží), dovozu zboží nízké hodnoty, obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní a zvláštní režim jednoho správního místa (služby poskytnuté s místem plnění v jiném členském státě pro konečného spotřebitele). Účinnost v ČR nastala 1.10.2021.
  • Od 1.1.2021 došlo k omezení zdanění nájmu nemovitostí. Připomene si, jaké dopady do DPH mělo skončení přechodného období u Brexitu k 1.1.2021 a co v oblasti DPH přinesla novela Daňového řádu, jejíž účinnost byla od ledna 2021.