Děti v daních (daňové zvýhodnění) aktuálně a podrobně pro rok 2023/2024

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: vedoucí a daňové pracovníky, mzdové účetní, personalisty • Aktuální přehled legislativy

 • Kategorie vyživovaných dětí splňujících podmínky ZDP

 • Děti v náhradní péči nahrazující péči rodičů

 • Uplatnění daňového zvýhodnění na děti – soubor podmínek

 • Možné daňové úlevy související s vyživovanými dětmi

 • Daňové rezidentství a nárok na daňové zvýhodnění

 • Hodnoty, formy a způsob uplatnění daňového zvýhodnění s příklady

 • Prokazování nároku na daňové zvýhodnění

 • Daňové zvýhodnění při péči o děti po zániku společné domácnosti rodičů (výlučná, společná a střídavá)

 • Vše o slevě za umístění dítěte (školkovném)

 • Podmínky uplatňování vlastní daňová slevy studentem

 • Studium podrobně – SŠ, VOŠ, jazykové školy, VŠ, studium v zahraničí

 • Studium – programy, počátek, průběh a ukončení s příklady

 • Studium – uznaná doba rodičovství studentů VŠ

 • Tiskopisy k uplatnění daňového zvýhodnění na děti u zaměstnavatele

 • Roční zúčtování mzdy poplatníka s vyživovanými dětmi včetně vyúčtování

 • Postup zaměstnavatele uplatňujícího vůči správci daně nárok na doplacení daňového bonusu

 • Stanoviska, judikáty a sdělení

 • Restriktivní dopady změn prosazovaných vládou „daňovými balíčky“

 • Odpovědi na dotazy