Základy DPH INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/videokurzy/zaklady-dph-331
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , e-learning
Cena bez DPH: 1 570 Kč https://www.integracentrum.cz/videokurzy/zaklady-dph-331
Cena s DPH: 1 900 Kč
Lektor: Ing. Dana Vankeová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Videokurz je určen především začátečníkům a mírně pokročilým se zaměřením především na tuzemská plnění, vysvětlení jednotlivých druhů zdanitelných plnění s vazbou na daňové přiznání, souhrnné a kontrolní hlášení, je kladen důraz především na uskutečnění zdanitelných plnění a náležitosti daňových dokladů v rámci tuzemských plnění. Vzhledem k rozsáhlosti zákona o dani z přidané hodnoty je při výkladu kladen důraz na základní orientaci v zákoně.

Obsah videokurzu:

 • Základní pojmy, osoby povinné k dani, ekonomická činnost, obrat pro účely DPH –zvýšení obratu od 1.1.2023 na 2 mil. Kč
 • Plátce DPH, identifikovaná osoba- vysvětlení pojmů, registrace
 • Místo plnění u dodání zboží a poskytnutí služby, výjimky
 • Předmět plnění, pořízení auta z jiného členského státu EU
 • Sklad uvnitř území EU, řetězové obchody
 • Povinnost přiznat daň  a uskutečnění zdanitelného plnění v tuzemsku a ostatních případech – vazba na jednotlivé řádky přiznání k DPH a KH
 • Daňové doklady v listinné a elektronické podobě, povinné náležitosti daňových dokladů, vazba na KH
 • Základ daně, vedlejší náklady
 • Oprava základu daně, lhůty, opravné daňové doklady.
 • Sazby daně, sazba daně ve vztahu k věcem nemovitým
 • Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nájem  a prodej věcí nemovitých ( informace GFŘ)
 • Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
 • Nárok na odpočet, povinnosti, lhůta, poměrný nárok na odpočet, krácený nárok na odpočet
 • Přenesená daňová povinnost trvalá a dočasná, nařízení vlády
 • Správa daně v tuzemsku – registrace, lhůty, druhy daňových přiznání, povinný registrační údaj, zdaňovací období, zrušení registrace, nespolehlivý plátce,nespolehlivá osoba, ručení za daň
 • Povinné formuláře v rámci DPH  ( přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení)
 • Další změny od 1.1.2023Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH
Název      Cena     
IFRS v praxi – pro pokročilé
VOX     7 611 Kč s DPH
e-learning
DPH aktuálně a řešené příklady
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 200 Kč s DPH
12.6.
2023
Účetní závěrka podnikatelských právnických osob v době COVIDu - včetně změn 2021, 2022
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Správný výpočet dovolené podle odpracovaných hodin včetně příkladů – novinky a nejčastější chyby
VOX     3 255 Kč s DPH
e-learning
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 200 Kč s DPH
14.6.
2023
Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu
VOX   Praha   3 860 Kč s DPH
14.6.
2023
Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu
VOX     3 860 Kč s DPH
e-learning
Změny v oblasti DPH ve vazbě na nový stavební zákon a související problematika • prezenčně i on-line v Olomouci
ANAG   Olomouc   1 975 Kč 
14.6.
2023
Pohledávky - daňově, účetně, právně (komplexní výklad)
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Správa místních poplatků - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
15.6.
2023
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 200 Kč 
15.6.
2023
Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
15.6.
2023
Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
15.6.
2023
Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe
VOX     3 255 Kč s DPH
e-learning
Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu
VOX   Praha   2 690 Kč 
15.6.
2023
Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu – on-line seminář
VOX     2 690 Kč 
e-learning
DPH aktuálně a řešené příklady
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 200 Kč s DPH
15.6.
2023
O DU profi
Verlag Dashöfer     zdarma
15.6.
2023
DPH aktuálně a řešené příklady
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
15.6.
2023
Daňové a účetní aktuality v polovině roku 2023
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
16.6.
2023
  Stránka 1 z 27   Další
20 z 533 termínů