Nové zákonné povinnosti zaměstnavatelů ohledně oznámení zaměstnanců o protiprávním jednání (WHISTLEBLOWING) • od 1. července 2023

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: vedoucí pracovníky a personalisty


Ode dne 1. července 2023 vstupuje v účinnost zcela nová právní úprava ohledně povinnosti zaměstnavatelů přijímat a vyřizovat oznámení zaměstnanců o možném protiprávním jednání. Zaměstnavatelé budou povinni tato oznámení striktně danými postupy prošetřit a přijmout opatření k zamezení nebo napravení možné protiprávní činnosti.


Účelem nových pravidel je rovněž zvýšená ochrana zaměstnanců oznamujících možné protiprávní jednání, což na jedné straně může přispět k eliminaci příprav, pokusů a páchání vybrané protiprávní činnosti, na druhé straně to může pro zaměstnavatele znamenat komplikaci při změnách pracovních podmínek, odměňování a propouštění zaměstnanců.


Cílem tohoto semináře je pojmout nové povinnosti zaměstnavatelů přehledně, srozumitelně a výstižně. Seminář bude veden prakticky nejen poskytnutím informací, ale i uvedením modelových případů a praktických doporučení. Dostatečný prostor bude věnován také pro vznášení otázek ohledně témat, která jsou s touto problematikou nerozlučně spjata.


Program semináře: • oznámení zaměstnanců o možném protiprávním jednání u zaměstnavatele

 • správný postup zaměstnavatele při přijímání a řešení oznámení zaměstnanců o možném protiprávním jednání

 • zákonné požadavky na zřízení a provozování vnitřního oznamovacího systému

 • povinnost zaměstnavatele ustanovit tzv. příslušnou osobu odpovědnou za přijímání a posuzování oznámení (požadavky a výběr vhodné osoby)

 • povinnost zaměstnavatele vést evidenci oznámení o možném protiprávním jednání

 • vydání nebo vhodná úprava vnitřního předpisu o těchto oznámeních (whistleblowingu)

 • podmínky zvýšené ochrany zaměstnanců a dalších oznamujících osob

 • zákaz odvetných opatření vůči zaměstnancům (složitější změny pracovních podmínek, odměňování a propouštění)

 • problematika zjevně nepravdivých oznámení zaměstnanců o protiprávním jednání u zaměstnavatele

 • nové přestupky a hrozící sankce

 • diskuze a odpovědi na dotazy