Stavební zákon - umisťování a povolování staveb - webinář

Stavební zákon - umisťování a povolování staveb - webinář INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/stavebni-zakon-umistovani-a-povolovani-staveb-webinar-2177
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , webinář
Vybraný termín:  28.11.2023   
Další termíny:
Cena bez DPH: 2 066 Kč https://www.integracentrum.cz/stavebni-zakon-umistovani-a-povolovani-staveb-webinar-2177
Cena s DPH: 2 500 Kč
Lektor: Mgr. Jana Machačková , JUDr. Vladimíra Sedláčková
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit posluchače s aktuálními změnami v oblasti stavebního zákona, návaznost na ostatní agendu stavebních úřadů. Vzhledem k vyvíjejícím se výkladům je dalším cílem seznámit účastníky s judikáty a dalšími dořešenými věcmi v této oblasti.

Cílovou skupinou jsou úředníci ve smyslu § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, kteří se zabývají danou problematikou.

Program webináře:

 • Soustava stavebních úřadů
 • Druhy staveb - vazba na formy územního posouzení a povolení
 • Územní rozhodování
  • Jednotlivé formy územního rozhodování
   • územní souhlas
   • zjednodušené územní řízení
   • veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí
   • územní řízení
  • Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
  • Společné územní a stavební řízení
   • u kterých stavební záměrů lze využít
   • příslušnost
   • proces vedení řízení
  • Územní řízení a stavební řízení, vazba na zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a liniový zákon
 • Stavební řád
  • Jednotlivé formy povolení
   • ohlašování staveb
   • uzavírání veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení
   • oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
   • stavební řízení
 • Informace o aktuální legislativěVšechny termíny konání kurzu


Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ
Název      Cena     
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 200 Kč 
30.5.
2023
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 500 Kč s DPH
30.5.
2023
Efektivní nakládání s odpady ve městech a obcích
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
1.6.
2023
Katastr nemovitostí - postupy při správě katastru - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
6.6.
2023
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - procesní část
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 200 Kč 
6.6.
2023
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
8.6.
2023
Výkon matriční agendy v praxi - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
8.6.
2023
Opuštěnost hrobových míst, pasportizace hřbitova a cenotvorba nájmů - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
9.6.
2023
Správa hřbitova v praxi - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
9.6.
2023
Veřejné zakázky ve stavebnictví
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
9.6.
2023
Kontrola a terénní šetření v praxi se zdůrazněním vazeb ke správnímu řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
13.6.
2023
Úřední deska v praxi obcí - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
13.6.
2023
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 200 Kč 
15.6.
2023
Správa místních poplatků - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
15.6.
2023
Odpovědnost za škodu způsobenou uvolněnými členy zastupitelstev obcí a krajů a zaměstnanci a úředníky obcí a krajů a jak jí předcházet - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
20.6.
2023
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - procesní část
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
22.6.
2023
Marketingový specialista - efektivní strategie, nové trendy a nástroje marketingu
Verlag Dashöfer     18 138 Kč s DPH
27.6.
30.6.
2023
Marketingový specialista - efektivní strategie, nové trendy a nástroje marketingu
Verlag Dashöfer   Praha   18 138 Kč s DPH
27.6.
30.6.
2023
Pokladna a pokladní doklady rozpočtového hospodaření - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
27.6.
2023
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu - distanční
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
e-learning
  Stránka 1 z 8   Další
20 z 143 termínů