Specifické případové studie v pracovněprávních vztazích u pracovníků ve školství • prezenčně i on-line

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   9 990 Kč 
28.5.
16.7.
2023
Jarní novinky pro mzdové účetní
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 200 Kč s DPH
29.5.
2023
Odměňování zaměstnanců ve mzdové sféře a překážky v práci • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 140 Kč 
29.5.
2023
Srážky ze mzdy • benefity poskytované zaměstnancům • dovolená • DPČ a DPP • vše ve vzájemných souvislostech, v teorii i příkladech • prezenčně i on-line v Olomouci
ANAG   Olomouc   1 975 Kč 
29.5.
2023
Jak komunikovat s odbory a neztratit se v kolektivním vyjednávání • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 140 Kč 
30.5.
2023
Jarní novinky pro mzdové účetní
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 200 Kč s DPH
30.5.
2023
Kratší úvazky v širších souvislostech a v porovnání s plnými úvazky
ANAG   Brno   1 975 Kč 
30.5.
2023
Nové zákonné povinnosti zaměstnavatelů ohledně oznámení zaměstnanců o protiprávním jednání (WHISTLEBLOWING) • od 1. července 2023
ANAG   Ústí nad Labem   1 975 Kč 
30.5.
2023
Kratší úvazky v širších souvislostech a v porovnání s plnými úvazky • výhody a nevýhody • prezenčně i on-line v Olomouci
ANAG   Olomouc   1 975 Kč 
31.5.
2023
Změny zákoníku práce v roce 2023 • včetně změn promítnutých ve vládním návrhu tzv. "transpoziční novely" • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 140 Kč 
2.6.
2023
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   9 990 Kč 
3.6.
8.7.
2023
Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd
VOX     3 497 Kč s DPH
e-learning
Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd
VOX   Praha   3 497 Kč s DPH
5.6.
2023
Whistleblowing - zákon o ochraně oznamovatelů
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
7.6.
2023
Whistleblowing - zákon o ochraně oznamovatelů
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
7.6.
2023
Cestovní náhrady pod drobnohledem IV
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
8.6.
2023
Mzdové aktuality v roce 2023 a správné postupy zaměstnavatelů
ANAG   Ústí nad Labem   1 975 Kč 
8.6.
2023
PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRO PERSONALISTY
ANAG   Hradec Králové   1 975 Kč 
8.6.
2023
Rozvrhování pracovní doby prakticky a vhled do pracovního práva pro mzdové účetní a personalisty
VOX     3 497 Kč s DPH
e-learning
Rozvrhování pracovní doby prakticky a vhled do pracovního práva pro mzdové účetní a personalisty
VOX   Praha   3 497 Kč s DPH
9.6.
2023
  Stránka 1 z 13   Další
20 z 257 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní, ekonomy a další vedoucí zaměstnance zabývající se problematikou zaměstnávání pracovníků ve školství


Cíl: seznámit účastníky se specifickými postupy uzavírání pracovněprávních vztahů u zaměstnanců ve školství, určováním pracovní doby, dovolené, překážek v práci, ve vazbě nejen na Zákoník práce, ale především na Zákon o pedagogických pracovnících a další přidružené právní předpisy. Účastníci obdrží velmi podrobné pracovní materiály s praktickými ukázkami výpočtů, vnitřních předpisů a doporučených vzorů, ke kterým podá lektor výklad a to podle poslední právní úpravy.


smluvní strany pracovněprávních vztahů ve školství • uzavření pracovního poměru, jmenování a odvolání ředitele školy, pojem závislé práce ve školství, podmínky přijetí zaměstnance na pozici pedagogického pracovníka

 • přesné vymezení druhu práce pedagogických a nepedagogických zaměstnanců

 • místo nebo místa výkonu práce

 • zvláštní pravidlo při uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou u pedagogických zaměstnanců (zajištění jednotného postupu – vnitřní předpis)

 • stanovení platu podle příslušných právních předpisů – nařízení vlády, katalog prací, kvalifikační předpoklady, zařazování do platové třídy a platového stupně • výjimky při uznávání chybějící kvalifikace a případného platového stupně, výsadní právo ředitele udělovat tyto výjimky • případové studie – příklad


pracovní doba u pedagogických pracovníků • principy určování pracovní doby – přímá pedagogická činnost, a přípravné práce přímo související s pedagogickou prací • rozdělení těchto hodin na přímou a práce související s přímou pedagogickou činností, pracovní řád – práce související s přímou pedagogickou činností,

 • kratší úvazek u pedagoga, asistent pedagoga, a další zvláštní pracovní profese (pomocník pedagoga, psycholog, atd.)

 • další dohodnuté práce související s přímou pedagogickou činností

 • přítomnost pedagoga na pracovišti a jeho rozvržení pracovní doby, evidence pracovní doby u pedagoga, a evidence jeho docházky

 • stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti – formy rovnoměrné, nerovnoměrné a přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah

 • posouzení případného nároku na příplatek za přespočetné hodiny

 • školy v přírodě, výlety, lyžařské výcviky, exkurze – pravidla, která musí zaměstnavatel dodržet ( předem rozvržená pracovní doba, a doba odpočinku ve smyslu Zákoníku práce), nepřekročitelná doba maximálního počtu hodin v jedné směně

 • pojem pracovní cesty a nároky s touto pracovní cestou související,

 • pracovní pohotovost ve školství ( školská zařízení s nepřetržitým provozem, mimoškolní akce) • evidence pracovní pohotovosti, nepřetržitý odpočinek mezi směnami a pracovní pohotovost

 • práce přesčas, práce v noci, práce o víkendu pedagogického zaměstnance – veřejné školy plat, soukromý sektor školství – mzda. Zásadní rozdíly.

 • dovolená a její čerpání u pedagogického pracovníka – řada názorných ukázek výpočtů


další vzdělávání v oblasti školství • pojem prohlubování kvalifikace formou studia

 • pojem zvyšování kvalifikace formou studia

 • volno k samostudiu


diskuze a odpovědi na dotazy