Srážky ze mzdy, platu nebo odměny aktuálně pro rok 2023

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Srážky ze mzdy, platu nebo odměny aktuálně pro rok 2023
ANAG   Plzeň   1 975 Kč 
19.6.
2023
Srážky ze mzdy, platu nebo odměny aktuálně pro rok 2023
ANAG   České Budějovice   1 975 Kč 
20.6.
2023

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a osoby, které se zabývají problematikou exekucí


Cíl: seznámit posluchače s aktuálním vývojem provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny a to nejen po stránce legislativní, ale i po stránce praktických výpočtů a postupů


Program semináře:


právní předpisy související s problematikou srážek pro rok 2023


v jakých případech se sráží ze mzdy, platu nebo odměny • srážky ve smyslu zákoníku práce

 • co může zaměstnavatel srazit bez souhlasu zaměstnance, co může zaměstnavatel srazit pouze se souhlasem zaměstnance

 • pojem výkon rozhodnutí – exekuce ve smyslu občanského soudního řádu (dále jen OSŘ)

 • srážka ze mzdy nad rámec zákoníku práce

 • evidence o prováděných srážkách, archivace


dohody o srážkách ze mzdy, platu • dohody o srážkách ze mzdy podle zákoníku práce – penzijní připojištění, soukromé životní pojištění

 • další srážky po dohodě zaměstnavatel/zaměstnanec

 • srážky ze mzdy v případech způsobené škody zaměstnancem zaměstnavateli


dohoda o srážkách ze mzdy ve smyslu občanského zákoníku • dobrovolná platba výživného v roce 2023 vzory, postupy


okruh příjmů, ze kterých se provádí srážky - zákoník práce a občanský soudní řád – podrobný rozbor • mzda, plat, odměna či jiné příjmy zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci

 • souběh příjmů u jednoho zaměstnavatele

 • způsob provádění srážek

 • daňové bonusy, roční vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti – přeplatky a doplatky na daňových bonusech, odstupné, odchodné

 • judikatura na téma bonusy


pořadí srážek ze mzdy – přednostní a nepřednostní pohledávky • postup řazení jednotlivých právních titulů – občanský soudní řád - přednostní pohledávky

 • jednotlivé právní tituly rozhodnutí soudních a správních orgánů – § 279 OSŘ


postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah – vývoj výpočtu v roce 2023 • životní minimum, normativní náklady na bydlení pro rok 2023

 • zásadní změny, při zjištění tzv. výpočtové základny pro určení nezabavitelných částek, nezabavitelná částka na povinného a další nezabavitelná částka na vyživované osoby v roce 2023 (rodinné příslušníky povinného) ve smyslu občanského zákoníku • kdo je osobou vyživovanou a dokladování těchto osob (manžel, manželka, děti, atd.), podrobný rozbor

 • specifické případové studie • určení částek k uspokojení přednostních nebo nepřednostních pohledávek, zjištění tzv. ještě další použitelné částky k uspokojení pohledávek, souběh příjmů od více plátců • výživné, event. dlužné výživné a jeho uspokojení, několik výživných


postupy při posouzení srážek při výkonu rozhodnutí • soudní, správní výkon rozhodnutí, exekuční příkaz a jeho obsah, součinnost plátce mzdy povinného vůči soudu a případně exekutorovi – podávání informací • chráněný účet – jeho význam a povinnosti zaměstnavatelů


paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí od roku 2023 – podrobný výklad


povinnosti plátců příjmu povinného • nařízení exekuce – doručování, datové schránky, právní tituly, právní moc – vykonatelnost, • změna plátců mzdy – povinnosti plátce příjmu povinného, zápočtový list, informační povinnost ve smyslu občanského soudního řádu – soud, další orgány

 • souběžné příjmy a postupy při provádění srážek


insolvence fyzické osoby • srážky při oddlužení 2023 – tzv. osobní bankrot, povinnosti zaměstnavatele • novela insolvenčního zákona s účinností od 1.7.2023 (bude-li schváleno)

 • zahájení a průběh insolvenčního řízení – insolvenční rejstřík, rozhodnutí o oddlužení; usnesení soudu a jeho výrok

 • povinnosti plátce příjmu dlužníka při oddlužení, ukončení oddlužení, příjem dlužníka v průběhu oddlužení – daňové bonusy event. výsledky ročního zúčtování – postupy plátce příjmu dlužníka

 • součinnost plátce příjmu – soud, insolvenční správce, praktická ukázka postupu výpočtu


převody provádění srážek na jiného plátce příjmů • srážky z jiných příjmů – náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 14 dnů a následná výplata nemocenského, postupy zaměstnavatele vůči místně příslušné správě sociálního zabezpečení jako plátci jiného příjmu (nemocenského, peněžité pomoci v mateřství)


exekuční řád • zákon o exekutorech – povinnosti exekutorů vůči zaměstnavatelům, součinnost plátců příjmu povinného vůči exekutorům

 • možné sankce za chybný postup plátce – zaměstnavatele povinného – zaměstnance

 • praktické příklady – případové studie, doporučené postupy a vzory


diskuze a odpovědi na dotazy