Fond kulturních a sociálních potřeb v roce 2023 • aneb jak správně tvořit, čerpat, zaúčtovat a zdanit

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví

Název      Cena     
Účetní závěrka podnikatelských právnických osob v době COVIDu - včetně změn 2021, 2022
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu
VOX   Praha   3 860 Kč s DPH
14.6.
2023
Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu
VOX     3 860 Kč s DPH
e-learning
Změny v oblasti DPH ve vazbě na nový stavební zákon a související problematika • prezenčně i on-line v Olomouci
ANAG   Olomouc   1 975 Kč 
14.6.
2023
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE + VIDEA S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Online   12 990 Kč 
14.6.
11.10.
2023
Pohledávky - daňově, účetně, právně (komplexní výklad)
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
15.6.
2023
Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe
VOX     3 255 Kč s DPH
e-learning
Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
15.6.
2023
Účetnictví a daně nestátních neziskových organizací
ANAG   Praha   2 223 Kč 
15.6.
2023
O DU profi
Verlag Dashöfer     zdarma
15.6.
2023
Daňové a účetní aktuality v polovině roku 2023
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
16.6.
2023
Výkaz cash flow srozumitelně, názorně a s počítáním příkladů od A do Z
VOX   Praha   3 497 Kč s DPH
19.6.
2023
Výkaz cash flow srozumitelně, názorně a s počítáním příkladů od A do Z
VOX     3 497 Kč s DPH
e-learning
Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty pro rok 2023
VOX   Praha   3 497 Kč s DPH
19.6.
2023
Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty pro rok 2023
VOX     3 497 Kč s DPH
e-learning
Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup na benefiční akce, benefiční prodeje, aukce a dražby apod.)
VOX   Praha   3 497 Kč s DPH
19.6.
2023
Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup na benefiční akce, benefiční prodeje, aukce a dražby apod.)
VOX     3 497 Kč s DPH
19.6.
2023
Stanovení převodních cen u finančních transakcí
VOX   Praha   3 497 Kč s DPH
20.6.
2023
Stanovení převodních cen u finančních transakcí
VOX     3 497 Kč s DPH
20.6.
2023
  Stránka 1 z 23   Další
20 z 455 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: ředitele, ekonomy, účetní či personalisty subjektů, které tvoří fond kulturních a sociálních potřeb podle vyhlášky 114/2002 Sb., jakož i pro širší odbornou veřejnost.Seminář je zaměřen na praktickou aplikaci vyhlášky š. 114/2002 Sb., o FKSP. Předmětem výkladu budou základní principy fungování fondu, rozpočet fondu, nastavení pravidel pro tvorbu a čerpání fondu formou vnitřního předpisu s ohledem na znění samotné vyhlášky, důvodovou zprávu k novele vyhlášky, stanovisky ombudsmana a dostupnou judikaturou.


Výklad bude dále zaměřen na praktické doporučení pro tvorbu a jednotlivé tituly čerpání, zejména

:

  • Příspěvek na stravování

  • Příspěvek na rekreaci

  • Příspěvek na provoz vlastních zařízení sloužících kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců

  • Příspěvek na náklady mateřské školy a dětské skupiny

  • Příspěvek na kulturní a sportovní akce • příspěvek na vzdělávání

  • Příspěvek na nákup vitamínové prostředky • dioptrické brýle • dentální hygienu • očkování aj.

  • Příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění

  • Peněžní a nepeněžní dary poskytované např. při pracovních a životních výročích

  • Sociální výpomoci a zápůjčky

  • diskuze • odpovědi na dotazy

Jednotlivé tituly tvorby a čerpání fondu budou komentovány i z pohledu jejich zaúčtování a zdanění daní z příjmu ze závislé činnosti s odkazem na konkrétní ustanovení zákona či účetního standardu.