Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví

Název      Cena     
Daňově uznatelné a neuznatelné náklady, kontroly FÚ
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
19.4.
2023
Daňově uznatelné a neuznatelné náklady, kontroly FÚ
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
17.5.
2023
Daňově uznatelné a neuznatelné náklady
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Účetní závěrka podnikatelských právnických osob v době COVIDu - včetně změn 2021, 2022
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning

4 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: pro právnické osoby, fyzické osoby vedoucí účetnictví i vykazující skutečné výdaje dle daňové evidence


Program semináře:


obecné principy daňové uznatelnosti výdajů a nákladů (souvislost se zdaňovanými příjmy)


časové zařazení výdajů a nákladů do správného období • princip časové souvislosti

 • princip zaplacení


výjimky z obecných pravidel (§24 a §25) reprezentace, penále, úroky,…sporné oblasti a příčiny nejčastějších pochybení • opravy, údržby a rekonstrukce

 • reprezentace, dary a reklama

 • tvorba rezerv a dohadných položek

 • tvorba a rozpouštění opravných položek

 • nevyplacené úroky a úroky společníků a spojených osob

 • finanční leasing, nákupy na úvěr a nestandardní případy

 • odpisy pohledávek

 • uplatňování dlouhodobého majetku do výdajů

 • paušální výdaje na vozidlo


hlavní změny 2022 • zajištěná strava na pracovní cestě

 • nákup kryptoměn a dalších virtuálních aktiv


diskuze, odpovědi na otázky