Začínající mzdová účetní • dvoudenní speciál • 20. 3. a 21. 3. 2023

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Praktikum pro personalisty a mzdové účetní • dvoudenní seminář
ANAG   Plzeň   3 876 Kč 
20.4.
2023
Začínající mzdová účetní • dvoudenní speciál • 20. 4. a 21. 4. 2023
ANAG   Olomouc   3 628 Kč 
20.4.
2023

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: mzdové účetní začínající nebo vracející se k této profesi • účastníci obdrží ZDARMA publikaci "Abeceda mzdové účetní 2023" (ANAG, 01/2023 v hodnotě 839, - Kč) a ukázkové číslo časopisu "Mzdová účetní"1. den • 20. 3. 2023 • 9.00 - 15.00


  • základní principy zdaňování mezd • účinnost daňového prohlášení • jak správně vyplnit • daňové zvýhodnění na děti – slevy, bonusy, doklady, střídává péče • dělení slev • další slevy a odpočty a podmínky jejich uplatnění • nutné doklady • srážková daň • daňoví nerezidenti • odvody • povinnosti zaměstnavatele • stravenkový paušál

  • základní principy zdravotního pojištění v souvislosti se mzdou • vznik a zánik pojištění • principy registrací • doplatky po skončení vztahů • povinnosti zaměstnavatele • minimální mzda a souvislosti se zdravotním pojištění • osoby, za které platí pojištění stát • nutné doklady • přehledy • odvody a evidence • pojištění v DPČ a DPP • souběhy pracovních vztahů • princip jednoho pojištění EU

  • základní principy v sociálním pojištění v souvislosti se mzdou, vznik a zánik pojištění a podmínky • sazby pojistného • doplatky • povinnosti • přehledy • odvody • evidence • podpůrčí doba • náhrada mzdy v době nemoci • náhrada v době nemoci a noční směny • zaměstnání malého rozsahu • pojištění v DPČ a DPP • souběhy vztahů • slevy na pojištění

  • diskuze • odpovědi na dotazy v průběhu přednášky, dle potřeb účastníků


2. den • 21. 3. 2023 • 9.00 - 15.00


  • struktura mzdy • nárokové a nenárokové složky mzdy • minimální mzda • zaručená mzda • příplatky, přesčasy • čerpání náhradního volna • příplatky za svátek • pracovní doba rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená • co je fond pracovní doby a umíme s ním pracovat?

  • odměňování u DPČ a DPP • limity • správné používání dohod a jejich náležitosti • povinnosti zaměstnavatele • potvrzení o zaměstnání • nekolidující zaměstnání

  • průměrný a pravděpodobný výdělek – základní informace, výpočet

  • dovolená – pravidla pro rok 2023 • podmínky, výpočet nároků, praktické příklady

  • diskuze • odpovědi na dotazy v průběhu přednášky, dle potřeb účastníků