Nemocenské pojištění a pojistné 2023 • Důchodové pojištění a ELDP 2023 • prezenčně i on-line

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Nemocenské pojištění a pojistné 2023 • Důchodové pojištění a ELDP 2023
ANAG   České Budějovice   2 058 Kč 
14.4.
2023
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2023
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Důchodové pojištění • nemocenské pojištění v roce 2023 • aktuality a povinnosti zaměstnavatelů
ANAG   Brno   2 058 Kč 
17.5.
2023

3 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM. Lektorky budou témata přednášet postupně.


Program semináře:


Nemocenské pojištění a pojistné 2023 • 9.00 - 11.30 • přednáší Martina Huřťáková


změny trvalého charakteru, které nastaly (popř. nastanou) v průběhu roku 2022 v sociálním a nemocenském pojištění • eNeschopenka, eKaranténa, Izolace, vč. navazování jednotlivých sociálních událostí a povinností zaměstnavatele od 1. 12. 2022

 • otcovská při úmrtí dítěte od 1.12.2022


změny v oblasti sociálního a nemocenského pojištění, ke kterým dojde od 1.1 2023 • výše redukčních hranic

 • maximálního vyměřovacího základu

 • dalších ukazatelů pro rok 2023

 • sazby pojistného, vč. navrhované změny u zdravotnických záchranářů

 • navýšení rozhodného příjmu od 1.1.2023


sleva na pojistném od 1.2.2023


novinky v eSlužbách pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ


refundace náhrady mzdy či platu za pracovní volno související s akcí pro děti a mládež – vysvětlení některých právních pojmů


výkon branné povinnosti a sociální pojištění


účast na NP členů okrskových volebních komisí


tiskopisy • ONZ – návrh zákona na evidování osob s dočasnou ochranou

 • NEMPRI – určování rozhodného období


diskuze, odpovědi na dotazy


 


Důchodové pojištění a ELDP 2023 • 12.00 - 14.30 • přednáší Jana Dorčáková


doby pojištění a náhradní doby pojištění


druhy důchodů a jejich výše


náhradní doby pojištění


výchovné od 1.1.2023


výpočet starobního důchodu v roce 2022 a v roce 2023


přiznání důchodu v roce 2022 může být výhodnější než v roce 2023


příklady vyplňování ELDP • rozhodný příjem pro účast na pojištění v roce 2023

 • dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce


archivační lhůty


ohlašovací povinnosti zaměstnavatelů


prokazování neevidovaných dob v evidenci ČSSZ


používané tiskopisy


diskuze a odpovědi na dotazy