Pracovnělékařské prohlídky prakticky a v širších souvislostech • včetně změn účinných od 1.1.2023

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Mladá Boleslav   9 990 Kč 
1.4.
20.5.
2023
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 14 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Mladá Boleslav   10 990 Kč 
1.4.
3.6.
2023
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
1.4.
10.6.
2023
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   10 990 Kč 
1.4.
24.6.
2023
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   9 990 Kč 
2.4.
21.5.
2023
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   9 990 Kč 
2.4.
4.6.
2023
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   11 990 Kč 
2.4.
18.6.
2023
Chyby a jejich opravy ve mzdové účtárně
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
3.4.
2023
Chyby a jejich opravy ve mzdové účtárně
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
3.4.
2023
Začínající mzdová/mzdový účetní • šestidenní kurz
ANAG   Praha   11 231 Kč 
6.4.
2023
Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
e-learning
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Online   9 990 Kč 
7.4.
12.5.
2023
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   9 990 Kč 
8.4.
27.5.
2023
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   České Budějovice   9 990 Kč 
9.4.
28.5.
2023
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   9 990 Kč 
9.4.
28.5.
2023
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 14 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   11 990 Kč 
9.4.
11.6.
2023
Daň z příjmů fyzických osob za rok 2022
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen z pohledu pojištění a zdanění
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
12.4.
2023
Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen z pohledu pojištění a zdanění
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
12.4.
2023
Dvoudenní kurz pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
INTEGRA CENTRUM   Brno   4 400 Kč s DPH
13.4.
14.4.
2023
  Stránka 1 z 19   Další
20 z 368 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM, BOZP, lékaře a pro všechny zájemce o tuto problematiku


9.00 - 13.00 přednáší Mgr. Tomáš Liškutín


Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit zaměstnancům pracovnělékařské prohlídky a další péči. Povinnosti zaměstnavatelů v této oblasti jsou roztříštěny mezi několik zákonů a prováděcích vyhlášek, a proto je pro řadu zaměstnavatelů obtížné se v této problematice vyznat. Navíc ode dne 1.1.2023 došlo k podstatným změnám u těchto záležitostí: • periodické pracovnělékařské prohlídky

 • mimořádné pracovnělékařské prohlídky po mateřské/rodičovské dovolené

 • změny u řidičů referentů, školství a dalších profesních rizik

 • snížení/zrušení povinného dohledu poskytovatele pracovnělékařských služeb na pracovišti zaměstnavatele

 • povinné údaje v žádance o pracovnělékařskou prohlídku

 • přechod z dosavadních na nová pravidla


Cílem tohoto semináře je pojmout téma pracovnělékařských prohlídek přehledně, srozumitelně a výstižně. Seminář bude veden prakticky nejen poskytnutím informací, ale i uvedením modelových případů a praktických doporučení. Dostatečný prostor bude věnován také pro vznášení otázek ohledně témat, která jsou s touto problematikou nerozlučně spjata.


PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY • zajištění a úhrada pracovnělékařských prohlídek v souvislostech

 • vstupní, periodické, výstupní a mimořádné pracovnělékařské prohlídky

 • pracovnělékařské prohlídky u praktického lékaře nebo u „závodního“ lékaře?

 • žádanka o pracovnělékařskou prohlídku a její správné vyplnění

 • specifika agenturních zaměstnanců, řidičů referentů a dalších

 • dodržování povinností zaměstnanců ve vztahu k pracovnělékařským prohlídkám

 • výpis ze zdravotnické dokumentace od praktického lékaře


JAK SE SPRÁVNĚ VYPOŘÁDAT S LÉKAŘSKÝM POSUDKEM • správný postup zaměstnavatele navazující na lékařský posudek

 • zaměstnanec bez platného posudku

 • odmítnutí lékařské prohlídky ze strany zaměstnance

 • nesplnitelné podmínky stanovené v lékařském posudku pro výkon práce

 • pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance nadála konat dosavadní práci

 • přeřazování na jinou práci anebo propouštění zaměstnanců ze zdravotních důvodů

 • rozšíření náležitostí lékařského posudku pro výpověď z pracovního poměru

 • pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon jednoho z více druhů sjednané práce

 • nastavení soudního posuzování (ne)platnosti výpovědi ze zdravotních důvodů

 • dodržování povinností zaměstnavatele a předcházení přestupkům a sporům


ZÁVĚR • závěrečné shrnutí, diskuze a dotazy


13.30 - 16.00 - přednáší prof. MUDr. Milan TUČEK, CSc. • pracovnělékařské služby jako součást ochrany zdraví při práci, jejich smysl a význam, mezinárodní kontext

 • přehled právních úprav vztahujících se k pracovnělékařským službám

 • kompetence lékařů při poskytování pracovnělékařských služeb

 • formální obsah, organizace a rozsah pracovnělékařských služeb

 • druhy pracovnělékařských prohlídek a jejich význam

 • rizikové faktory pracovních podmínek, kategorizace prací a vymezení profesních rizik pro vystavení žádosti zaměstnavatele o posouzení zdravotní způsobilosti k práci

 • náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci, nutné změny obsahu této žádosti a jejich zdůvodnění

 • nemoci, vady a stavy vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost k práci, odborná vyšetření

 • změny v obsahu pracovnělékařských prohlídek a jejich důvody (fyzická zátěž, noční práce)

 • informace o zdravotním stavu posuzované osoby, výpis ze zdravotnické dokumentace a jeho praktický význam

 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci, opravné prostředky a jejich důsledky, vzdání se opravného prostředku, posudkové závěry

 • mimosoudní a soudní přezkumy lékařských posudků, znalecká činnost

 • pracovní neschopnost pro nemoc a úraz a zdravotní způsobilost k prácip

 • poškození zdraví z práce: nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání a pracovní úrazy . COVID-19 a chronické onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání