Změny v personální a mzdové problematice od 1.1.2023 • prezenčně i on-line

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Mladá Boleslav   9 990 Kč 
1.4.
20.5.
2023
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 14 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Mladá Boleslav   10 990 Kč 
1.4.
3.6.
2023
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
1.4.
10.6.
2023
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   10 990 Kč 
1.4.
24.6.
2023
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   9 990 Kč 
2.4.
21.5.
2023
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   9 990 Kč 
2.4.
4.6.
2023
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   11 990 Kč 
2.4.
18.6.
2023
Chyby a jejich opravy ve mzdové účtárně
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
3.4.
2023
Chyby a jejich opravy ve mzdové účtárně
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
3.4.
2023
Začínající mzdová/mzdový účetní • šestidenní kurz
ANAG   Praha   11 231 Kč 
6.4.
2023
Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
e-learning
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Online   9 990 Kč 
7.4.
12.5.
2023
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   9 990 Kč 
8.4.
27.5.
2023
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   České Budějovice   9 990 Kč 
9.4.
28.5.
2023
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   9 990 Kč 
9.4.
28.5.
2023
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 14 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   11 990 Kč 
9.4.
11.6.
2023
Daň z příjmů fyzických osob za rok 2022
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen z pohledu pojištění a zdanění
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
12.4.
2023
Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen z pohledu pojištění a zdanění
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
12.4.
2023
Dvoudenní kurz pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
INTEGRA CENTRUM   Brno   4 400 Kč s DPH
13.4.
14.4.
2023
  Stránka 1 z 19   Další
20 z 368 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, vedoucí zaměstnance a účetní firmy zabývající se touto problematikou


Program semináře:


změny v Zákoníku práce • výše minimální nebo zaručené mzdy a dopady těchto změn do dalších právních předpisů • postupy zaměstnavatelů při poskytování mzdy na úrovni zaručené mzdy

 • předsmluvní povinnosti, uzavírání pracovněprávních vztahů

 • převody dovolené z roku 2022 do roku 2023


změny v Zákoně o zaměstnanosti • Úřad práce a zaměstnavatel • přivýdělek uchazeče o zaměstnání

 • povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidů za rok 2022 • povinnosti uživatelů při výkonu práce agenturního zaměstnance • povinná evidence při zaměstnávání občanů EU a cizinců • program Kurzarbeit (princip podpory zaměstnavatelům při částečné práci)


změny v Zákoně o státní sociální podpoře a jeho dopady do Zákona o zaměstnanosti


osoby samostatně výdělečně činné od roku 2023 • nové částky záloh na důchodové pojištění ve vazbě na stanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2023 – hlavní a vedlejší činnost • dobrovolná platba na nemocenské pojištění OSVČ • osoba samostatně výdělečně činná a platby záloh na zdravotní pojištění • zásadní změny při platbách paušální daně u OSVČ pro rok 2023


náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti • nové redukční hranice pro výpočet náhrady • zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady • nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN – určení fiktivního počtu hodin • dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a případné kontroly ze strany zaměstnavatelů, ale i Správ sociálního zabezpečení • ukázky výpočtu náhrad mzdy, při dočasné pracovní neschopnosti


novinky v Zákoně o nemocenském pojištění od roku 2023 • nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění • rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu • změny u poskytování otcovské – budou-li schváleny • jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění – rekapitulace uplatňování nároku na jednotlivé dávky, ohlašovací povinnost zaměstnance oznamovat zaměstnavateli případné překážky v práci • kdy je vyloučen nárok na nemocenské • součinnost zaměstnavatelů s místně příslušnými OSSZ


pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2023 • sociální zabezpečení • zásadní změna – Zákon 216/2022 o snížení pojistného u plátců pojistného (zaměstnavatelů) při zaměstnávání zaměstnanců na kratší úvazek, osoby nad 55 let, a další skupiny zaměstnanců o 5% se základní procentní sazby zaměstnavatele s účinností od 1.2.2023 • podrobný výklad • nové částky pojistného u zahraničního zaměstnance a osob dobrovolně účastných důchodového pojištění • sazby pojistného – přehled od 1.1. a 1.2.2023 • sankce na pojistném – pokuty, penále, promíjení penále, pravděpodobná výše pojistného

 • zdravotní pojištění • osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného • princip výpočtu z minimálního vyměřovacího základu • dopočet do MVZ – parametrické změny • osoby, za které platí pojistné stát a nové částky pojistného pro rok 2023 • placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců – dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu • výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění • tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU


srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2023 • nový výpočet srážek od roku 2023 – nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin a rekapitulace vývoje výpočtu za uplynulý rok 2022 • povinnosti plátce příjmu povinného vůči jednotlivým orgánům – soudy, správní orgány a exekutoři • příjmy, ze kterých se musí srážky provádět • co poskytovat exekutorovi za informace v rámci součinnosti – důležité informace s odkazem na Zákon o exekutorech • pořadí prováděných srážek • insolvence • vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku a jejich dokladovost ve vazbě na další nezabavitelnou částku na tyto vyživované osoby • roční zúčtování ve vazbě na exekuce – výsledek přeplatek na dani, doplatek na daňových bonusech • příklady nových výpočtů srážek od roku 2023


daň z příjmu – závislá činnost a rok 2023 • závislá činnost § 6 ZDP • daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně – srážková • slevy a daňová zvýhodnění od roku 2023 • kdo může podepsat Prohlášení poplatníka – tiskopis vzor č. 26 • daňová uznatelnost poskytovaných darů na pomoc Ukrajině v rámci ročního zúčtování daně za rok 2022 • prokazování hodnoty a účely darů – Pokyn GFŘ D-22 • zvláštní dary, které jsou nově osvobozeny od daně


další případné novinky podle vývoje legislativy ke dni uskutečnění semináře


náhrady cestovních výdajů • nové výše stravného tuzemského, zahraničního, dopady na poskytování případného stravenkového paušálu • průměrné ceny pohonných hmot od roku 2023 • pojem referentské motorové vozidlo • používání motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnancem i pro soukromé účely a dopady do výše vyměřovacího základu


zpřísnění podmínek pro zaměstnávání občanů Ukrajiny – uprchlíků • praktické zkušenosti


změna v Zákoně o provádění sociálního zabezpečení – jiné uspořádání správ sociálního zabezpečení ze stávajících Okresních správ na jednotlivé Oblastní správy – fúze v rámci krajů • bude-li tento návrh schválen


energetická krize a její případný vliv na omezení výroby – vyhlášení částečné práce, případný vznik překážek v práci na ve vazbě na Zákoník práce a Zákon o zaměstnanosti


diskuze a odpovědi na dotazy