DPH v roce 2023

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
Celní řízení v roce 2023
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 200 Kč s DPH
28.3.
2023
Uplatňování DPH v roce 2023
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 200 Kč s DPH
28.3.
2023
Uplatňování DPH v roce 2023
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 200 Kč s DPH
29.3.
2023
Celní řízení v roce 2023
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 200 Kč s DPH
30.3.
2023
Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2023 v příkladech
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
31.3.
2023
Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2023
VOX   Praha   3 497 Kč s DPH
4.4.
2023
Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2023
VOX     3 497 Kč s DPH
4.4.
2023
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2023
VOX   Praha   3 497 Kč s DPH
5.4.
2023
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2023
VOX     3 497 Kč s DPH
5.4.
2023
Fakturace v roce 2023, práce s účetními a daňovými doklady
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
11.4.
2023
Fakturace v roce 2023, práce s účetními a daňovými doklady
VOX     3 255 Kč s DPH
11.4.
2023
Celní řízení v roce 2023
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
13.4.
2023
Uplatňování DPH v podmínkách roku 2023 • aktuální problematika a změny v roce 2023
ANAG   Hradec Králové   1 975 Kč 
13.4.
2023
Daň z příjmů právnických osob za rok 2022 a v roce 2023
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Uplatňování DPH v roce 2023
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 200 Kč s DPH
17.4.
2023
Praktické uplatňování DPH v roce 2023 • upozornění na časté chyby a jejich řešení
ANAG   Zlín   1 975 Kč 
18.4.
2023
Uplatňování DPH v roce 2023
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 200 Kč s DPH
19.4.
2023
DPH v roce 2023
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
20.4.
2023
DPH v roce 2023 - ON-LINE
BOVA     2 690 Kč s DPH
20.4.
2023
Cenné papíry – účetní a daňový pohled aktuálně a v roce 2023
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
21.4.
2023
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 80 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Výklad bude zaměřen zejména na:
• základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
• vymezení základních pojmů,
• vymezení obratu a registraci plátců v roce 2023,
• vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku,
• uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku,
• uplatňování DPH při dodání zboží za použití elektronického rozhraní,
• sazby daně v roce 2023,
• aktuální problémy při uplatňování osvobození od daně bez nároku na odpočet daně,
• odpočet daně v roce 2023,
• zvláštní režim pro cestovní službu v roce 2023,
• správa daně v tuzemsku,
• kontrolní hlášení v roce 2023,
• zvláštní režimu jednoho správního místa (OSS), včetně dovozního režimu (IOSS),
• opatření Ministerstva financí v oblasti DPH v souvislosti s energetickou krizí a situací na Ukrajině.