Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023 aneb co musí znát a vědět mzdová účetní v novém roce

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2023
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 200 Kč s DPH
14.2.
2023
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2023 • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 140 Kč 
17.2.
2023
Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2023
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Zdravotní pojištění v podmínkách roku 2023 • řešení problémových situací z praxe • co se nedozvíte na semináři ke změnám ve mzdové účtárně
ANAG   Zlín   1 975 Kč 
23.2.
2023
Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2023
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
27.2.
2023
Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2023
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
27.2.
2023

6 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2023 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti) • POZOR ZMĚNA V ZAČÁTKU SEMIMÁŘE - 9.30 hod.Obsah semináře:


Změny v pracovněprávní oblasti


 • dohody o pracích mimo pracovní poměr

 • další plánované změny

Změny v zákoně o pobytu cizinců a zákoně o zaměstnanosti v souvislosti se

 • zaměstnáváním Ukrajinců s dočasnou ochranou

 • zaměstnávání ostatních Ukrajinců

Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2023


 • vliv minimální mzdy na daňový bonus • minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd.

Změny v zákoně o daních z příjmů


 • změny platné již v průběhu roku 2022 v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině

 • změny pro rok 2023

 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení


  • slevy na pojistném od 1. 2. 2023

  • výše slevy

  • podmínky pro uplatnění slevy

  • okruh zaměstnanců, na něž se sleva vztahuje

  • způsob uplatnění slevy

  Ohlašovací povinnosti od 1. 4. 2022 a problémy s tím spojené


  • průměrný výdělek u všech pracovněprávních vztahů

  • průměrný výdělek u členů orgánu právnické osoby - není právní předpis

  Zápočtový list a jeho náležitosti


  • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění v roce 2023

  • nové redukční hranice pro rok 2023

  • maximální vyměřovací základ v roce 2023

  • další parametrické změny

  • dobrovolná účast na důchodovém pojištění

  Změny ve zdravotním pojištění


  • upozornění na podstatné změny týkající se pokut a penále od roku 2022

  • výpočet penále od roku 2022

  • odpočet u poživatelů invalidních důchodů v roce 2023 a podmínky pro uplatnění • změny v roce 2022

  • minimální vyměřovací základ

  • odvod pojistného u OSVČ • OBZP • pojištěnci státu

  • Změny v oblasti srážek ze mzdy


   • upozornění na problémy s nezabavitelnou částkou v roce 2022 a jejich řešení

   • nezabavitelná částka v roce 2023

   • mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení

   • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy

   • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky

   • paušální náhrada nákladů při exekuci a její výpočet

   • souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy

   Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS


   • započítávání osob se zdravotním postižením a prokazování těchto skutečností • náhradní plnění

   • další změny k datu konání semináře

   • diskuze • odpovědi na dotazy