Daň z příjmů ze závislé činnosti v praxi • změny ve zdaňování mezd od ledna 2023 • roční zúčtování záloh na daň za rok 2022

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: vedoucí pracovníky a mzdové účetní


Program semináře:


stanovení daňové povinnosti při měsíční výplatě mezd • základní přehled o výpočtu měsíční daňové povinnosti poplatníka z příjmů ze závislé činnosti – příjmy od daně osvobozené, zdanění zálohou na daň nebo srážkovou daní podle zvláštní sazby daně, slevy na poplatníka uplatňované při stanovení záloh na daň

 • měsíční výpočet daňové povinnosti z příjmů ze závislé činnosti od ledna 2023 – změny v závislosti na výši minimální mzdy a další změny dle aktuální legislativního stavu

 • stravenkový paušál a další benefity směřující do sociálních podmínek zaměstnanců (stravenkový paušál, stravenky, sociální výpomoci, dary zaměstnancům na charitativní a humanitární účely, příspěvky zaměstnavatele na rehabilitace, masáže, nadstandardní zdravotní péči apod.)

 • daňové zvýhodnění na vyživované děti soustavná příprava na budoucí povolení – související otázky, které jsou stále centrem zájmu

 • judikáty a příspěvky KV KDP ve vztahu k závislé činnosti


roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob • přehled zásad pro provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti

 • změny limitů pro podání přiznání k dani z příjmů – kombinace příjmů ze závislé činnosti, OSVČ a ostatních příjmů

 • žádost o provedení ročního zúčtování záloh

 • prokazování slev na dani a uplatněném snížení ročního základu daně o nezdanitelné částky, přehled podmínek a dokladů pro jejich prokazování

 • změny pro bezúplatné plnění (dary) pro snížení základu daně za rok 2022 – rozšíření okruhu účelů daru a osob, kterým je možné dary s uplatněním daňových výhod poskytnout, nové limity pro snížení základu daně z titulu poskytnutí darů

 • sleva na dani na vyživovanou manželku

 • zpětné změny daňového zvýhodnění na vyživované děti při výpočtu roční daňové povinnosti poplatníka

 • nová sleva na dani v případě zastavení exekučního řízení


diskuze a odpovědi na dotazy