Změny v personální a mzdové problematice od 1.1.2023

Změny v personální a mzdové problematice od 1.1.2023 Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/zmeny-v-personalni-a-mzdove-problematice-od-1-1-2023/pS60.19651/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  09.12.2022   
Popis termínu: 9.00 - 14.00
Místo: Ústí nad Labem (usti-nad-labem)
Cena bez DPH: 1 893 Kč https://www.anag.cz/zmeny-v-personalni-a-mzdove-problematice-od-1-1-2023/pS60.19651/
Popis ceny: 2290.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: KŘÍŽEK Zdeněk

Popis kurzu

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, vedoucí zaměstnance a účetní firmy zabývající se touto problematikou


Program semináře:


změny v Zákoníku práce • výše minimální nebo zaručené mzdy a dopady těchto změn do dalších právních předpisů • postupy zaměstnavatelů při poskytování mzdy na úrovni zaručené mzdy

 • předsmluvní povinnosti, uzavírání pracovněprávních vztahů

 • převody dovolené z roku 2022 do roku 2023


změny v Zákoně o zaměstnanosti • Úřad práce a zaměstnavatel • přivýdělek uchazeče o zaměstnání

 • povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidů za rok 2022 • povinnosti uživatelů při výkonu práce agenturního zaměstnance • povinná evidence při zaměstnávání občanů EU a cizinců • program Kurzarbeit (princip podpory zaměstnavatelům při částečné práci)


změny v Zákoně o státní sociální podpoře a jeho dopady do Zákona o zaměstnanosti


osoby samostatně výdělečně činné od roku 2023 • nové částky záloh na důchodové pojištění ve vazbě na stanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2023 – hlavní a vedlejší činnost • dobrovolná platba na nemocenské pojištění OSVČ • osoba samostatně výdělečně činná a platby záloh na zdravotní pojištění • zásadní změny při platbách paušální daně u OSVČ pro rok 2023


náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti • nové redukční hranice pro výpočet náhrady • zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady • nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN – určení fiktivního počtu hodin • dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a případné kontroly ze strany zaměstnavatelů, ale i Správ sociálního zabezpečení • ukázky výpočtu náhrad mzdy, při dočasné pracovní neschopnosti


novinky v Zákoně o nemocenském pojištění od roku 2023 • nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění • rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu • změny u poskytování otcovské – budou-li schváleny • jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění – rekapitulace uplatňování nároku na jednotlivé dávky, ohlašovací povinnost zaměstnance oznamovat zaměstnavateli případné překážky v práci • kdy je vyloučen nárok na nemocenské • součinnost zaměstnavatelů s místně příslušnými OSSZ


pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2023 • sociální zabezpečení • zásadní změna – Zákon 216/2022 o snížení pojistného u plátců pojistného (zaměstnavatelů) při zaměstnávání zaměstnanců na kratší úvazek, osoby nad 55 let, a další skupiny zaměstnanců o 5% se základní procentní sazby zaměstnavatele s účinností od 1.2.2023 • podrobný výklad • nové částky pojistného u zahraničního zaměstnance a osob dobrovolně účastných důchodového pojištění • sazby pojistného – přehled od 1.1. a 1.2.2023 • sankce na pojistném – pokuty, penále, promíjení penále, pravděpodobná výše pojistného

 • zdravotní pojištění • osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného • princip výpočtu z minimálního vyměřovacího základu • dopočet do MVZ – parametrické změny • osoby, za které platí pojistné stát a nové částky pojistného pro rok 2023 • placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců – dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu • výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění • tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU


srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2023 • nový výpočet srážek od roku 2023 – nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin a rekapitulace vývoje výpočtu za uplynulý rok 2022 • povinnosti plátce příjmu povinného vůči jednotlivým orgánům – soudy, správní orgány a exekutoři • příjmy, ze kterých se musí srážky provádět • co poskytovat exekutorovi za informace v rámci součinnosti – důležité informace s odkazem na Zákon o exekutorech • pořadí prováděných srážek • insolvence • vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku a jejich dokladovost ve vazbě na další nezabavitelnou částku na tyto vyživované osoby • roční zúčtování ve vazbě na exekuce – výsledek přeplatek na dani, doplatek na daňových bonusech • příklady nových výpočtů srážek od roku 2023


daň z příjmu – závislá činnost a rok 2023 • závislá činnost § 6 ZDP • daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně – srážková • slevy a daňová zvýhodnění od roku 2023 • kdo může podepsat Prohlášení poplatníka – tiskopis vzor č. 26 • daňová uznatelnost poskytovaných darů na pomoc Ukrajině v rámci ročního zúčtování daně za rok 2022 • prokazování hodnoty a účely darů – Pokyn GFŘ D-22 • zvláštní dary, které jsou nově osvobozeny od daně


další případné novinky podle vývoje legislativy ke dni uskutečnění semináře


náhrady cestovních výdajů • nové výše stravného tuzemského, zahraničního, dopady na poskytování případného stravenkového paušálu • průměrné ceny pohonných hmot od roku 2023 • pojem referentské motorové vozidlo • používání motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnancem i pro soukromé účely a dopady do výše vyměřovacího základu


zpřísnění podmínek pro zaměstnávání občanů Ukrajiny – uprchlíků • praktické zkušenosti


změna v Zákoně o provádění sociálního zabezpečení – jiné uspořádání správ sociálního zabezpečení ze stávajících Okresních správ na jednotlivé Oblastní správy – fúze v rámci krajů • bude-li tento návrh schválen


energetická krize a její případný vliv na omezení výroby – vyhlášení částečné práce, případný vznik překážek v práci na ve vazbě na Zákoník práce a Zákon o zaměstnanosti


diskuze a odpovědi na dotazy
Kurz je zařazen v sekcích

Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
Daň z příjmů ze závislé činnosti v praxi • změny ve zdaňování mezd od ledna 2023 • roční zúčtování záloh na daň za rok 2022 • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 058 Kč 
6.12.
2022
Nemocenské pojištění a pojistné 2023 • Důchodové pojištění a ELDP 2023 • včetně aktuální informace k přiznání důchodu v roce 2022
ANAG   Plzeň   1 975 Kč 
6.12.
2022
Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2022 a novinky roku 2023
VOX     2 771 Kč s DPH
e-learning
Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2022 a novinky roku 2023
VOX   Praha   2 771 Kč s DPH
6.12.
2022
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023 aneb co musí znát a vědět mzdová účetní v novém roce
ANAG   Ostrava   1 975 Kč 
6.12.
2022
Daň z příjmů ze závislé činnosti v praxi • změny ve zdaňování mezd od ledna 2023 • roční zúčtování záloh na daň za rok 2022
ANAG   Plzeň   1 893 Kč 
7.12.
2022
Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v roce 2022 a 2023
VOX     3 013 Kč s DPH
e-learning
Pracovněprávní aktuality pro rok 2023
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
7.12.
2022
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2023
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč s DPH
8.12.
2022
Plnění povinného podílu za rok 2022
ANAG   Ostrava   1 893 Kč 
8.12.
2022
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2023 • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 058 Kč 
8.12.
2022
Aktuální změny ve zdaňování mezd v roce 2022 a 2023 • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 058 Kč 
9.12.
2022
Cestovní náhrady 2022
VOX     2 892 Kč s DPH
e-learning
Cestovní náhrady 2022
VOX   Praha   2 892 Kč s DPH
9.12.
2022
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2023
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč s DPH
9.12.
2022
Plnění povinného podílu za rok 2022 • prezenčně i on-line v Olomouci
ANAG   Olomouc   1 893 Kč 
9.12.
2022
Účetní a daňové novinky od 1.1.2023
EDUZONE-CZ   Praha   6 679 Kč s DPH
9.12.
2022
Zaměstnanecké benefity
ANAG   Ústí nad Labem   1 810 Kč 
9.12.
2022
Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2023
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč s DPH
9.12.
2022
Změny v personální a mzdové problematice od 1.1.2023
ANAG   Ústí nad Labem   1 893 Kč 
9.12.
2022
  Stránka 1 z 16   Další
20 z 317 termínů