Aktuální změny ve zdaňování mezd v roce 2022 a 2023 • prezenčně i on-line

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: všechny, kteří se zabývají problematikou zdaňování mezd


Cíl: seznámit účastníky se změnami a aktualitami ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2022 a 2023 a připravit je tak na roční zúčtování záloh za rok 2022


Program semináře:


daňové novinky • daňová podpora Ukrajiny v r. 2022 - navýšení max. limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely na 30%, rozšíření účelů na které lze dar poskytnout a okruhu subjektů kterým lze dar poskytnout, daňové osvobození ubytování poskytnutého ukrajinském pracovníkovi a jeho rodinnému příslušníkovi (kteří opustili Ukrajinu v souvislosti s válečným konfliktem), a osvobození bezúplatného nepeněžního plnění na pomoc Ukrajině

 • daňová podpora nízkoemisních vozidel – s účinností od 1.7.2022 snížení nepeněžního příjmu u elektromobilu poskytnutého zaměstnanci bezplatně pro služební i soukromé účely na 0,5% ze VC, a zpětně od počátku roku při ročním zúčtování záloh nebo v DAP (přepočtem výše příjmu při vydání Potvrzení o zdanitelných příjmech)

 • daňové změny v oblasti homeofficu v souvislosti s novelou zákoníku práce • úhrada nákladů spojených s výkonem „práce na dálku“ nově formou paušální částky stanovené v pracovněprávních předpisech

 • zvýšení stravného při pracovní cestě s účinnosti od 20.8.2022 a tím i zvýšení limitu pro daňové osvobození peněžitého příspěvku na stravování (tzv. stravovacího paušálu)

 • daňový režim odměn za výkon funkce členů volebních komisí • problematické „rozúčtování“ těchto příjmů náležejících za dva měsíce najednou, a daňové osvobození těchto odměn v novele ZDP (sněmovní tisk č. 254)


další problematika • aktualizace minimální a průměrné mzdy s parametrickými dopady do zdanění pro rok 2022 a 2023

 • příspěvek KV KDP k některým aspektům s pomocí Ukrajině • problematika daňové uznatelnosti bezúplatných plnění osvobozených v § 4a písm. k) zákona, náhrady mzdy zaměstnancům vykonávajícím dobrovolnickou práci a ukrajinským zaměstnancům kteří obdrželi povolávací rozkaz

 • poskytování daňových úlev daňovým rezidentům ČR, daňovým nerezidentům ze států EU/EHP a nerezidentům z tzv. třetích států, a problematika určení daňové rezidence

 • nová roční sleva na zastavenou exekuci v tiskopisu Žádost o roční zúčtování a ve výpočtu daně

 • peněžitý příspěvek na stravování v praxi • stravovací paušál

 • odečet úroků z úvěrů na bydlení (nadále problematická oblast v rámci ročního zúčtování záloh) detailně

 • COVID 19 a daňová problematika (snad jen ve formě rekapitulace)

 • daňové zvýhodnění na děti a soustavná příprava na budoucí povolání (na zletilé studující děti o prázdninách, problematika dětí svěřených soudně do střídavé nebo společné péče obou rodičů, opravná maturitní zkouška v září, na děti studující v zahraničí a na zletilé dítě jemuž byl přiznán ID 3. stupně zpětně 2 roky)

 • výklad k vybraným zaměstnaneckým benefitům • určitě se zmíníme o výpůjčkách sportovního nářadí, volnočasových aktivitách a příspěvcích na sportovní akce, poskytování jednotného pracovního oblečení, darů zaměstnancům (jako obvykle též k Vánocům), a o příspěvcích na penzijní a životní vč. sankcí za předčasné ukončení a na různá jiná riziková pojištění /připojištění, a poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům

 • zajímavé judikáty a výsledky šetření veřejného ochránce práv související se zdaňováním mezd • proč nenáleží daňové úlevy na průkaz ZTP/P resp. invalidní důchod přiznaný podle zahraničních předpisů

 • informace o připravovaném pokynu GFŘ řady D (nahrazujícímu pokyn D-22)

 • aktuální změny v daňových tiskopisech • přehled, co se mění a nové vzory, lhůty pro podání

 • program bude aktualizován podle stavu a vývoje daňové legislativy.


diskuze a odpovědi na dotazy